Re: bonobo-activation (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-27 15:18:43

tor 2002-07-25 klockan 12.46 skrev Christian Rose:
>  #: bonobo-activation/bonobo-activation-async-callback.c:119
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "No server corresponding to your query"
> G msgstr "Ingen server motsvarar din förfrågan"
> N msgstr "Den efterfrågade servern finns inte"

Jag tycker att den ursprungliga översättningen är närmare.


>  #: bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:101
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Child process did not give an error message, unknown failure occurred"
> G msgstr "Barnprocessen gav inget felmeddelande, okänt fel inträffade"
> N msgstr "Den underordnade processen skickade inget felmeddelande, ett okänt fel inträffade"

Barnprocess är den översättning vi använder, och den är närmare. Jag
ändrar däremot till "ett okänt fel".


>  #: bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:171
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Failed to read from child process: %s\n"
> G msgstr "Misslyckades med att läsa från barnprocess: %s\n"
> N msgstr "Det gick inte att läsa från den underordnade processen: %s\n"

Som tidigare nämnts översätter vi "failed to" med "misslyckades med
[att]". Samma kommentar om barnprocess. Kommer inte att kommentera det
fler gånger.


>  #: bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:281
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Couldn't fork a new process"
> G msgstr "Kunde inte grena en ny process"
> N msgstr "Det gick inte att grena ut en ny process"

"Couldn't" översätts med "kunde inte". Ser ingen anledning till att
"grena" har ändrats till "grena ut".


>  #: bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:309
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Unknown non-exit error (status is %u)"
> G msgstr "Okänd icke-slutstatus (status är %u)"
> N msgstr "Okänt ej avslutandefel (status är %u)"

Denna är jag beredd att ändra, med "ej" -> "icke" i så fall.


>  #: bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:373
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "bonobo-activation failed to set process group of %s: %s\n"
> G msgstr ""
> G "bonobo-activation misslyckades med att ställa in processgrupp för %s: %s\n"
> N msgstr "bonobo-aktiveringen kunde inte ange processgrupp %s: %s\n"

Det här är en ren felöversättning. "bonobo-activation" är namnet på
programmet och bör inte översättas. Första %s är *inte* processgruppen
utan namnet på det kommando vars processgrupp sätts, så den ursprungliga
översättningen är korrekt här.


>  #: bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:246
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "File descriptor to print IOR on"
> G msgstr "Filhandtag som ska skrivas IOR på"
> N msgstr "Filidentifierare som IOR ska skrivas på"

Hoppsan. "File descriptor" översätter vi visst med filidentifierare i
TP-ordlistan, och resten håller jag också med om. Jag ändrar omedelbums.
Tackar.


>  #: bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:246
>  #: server/activation-server-main.c:76
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "FD"
> G msgstr "FH"
> N msgstr "FD"

Öh, nä, det bör väl vara "FI" i så fall? Jag ändrar till "FI".


>  #: bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:248
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "IID to activate"
> G msgstr "IID för att aktivera"
> N msgstr "IID som ska aktiveras"

Mmm, den här blir bättre, men jag ändrar nog till "IID att aktivera".


>  #: bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:337
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Bonobo activation options"
> G msgstr "Flaggor för Bonobo Activation"
> N msgstr "Alternativ för bonobo-aktivering"

Öh, nej, det här handlar om kommandoradsflaggor, vilket vi översätter
med "flaggor".


>  #: bonobo-activation/bonobo-activation-shlib.c:101
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "g_module_open of `%s' failed with `%s'"
> G msgstr "g_module_open av \"%s\" misslyckades med \"%s\""
> N msgstr "g_modul_open från `%s' misslyckades med `%s'"

g_module_open är översatt vilket det inte ska vara (källkoden är inte
översatt!), och det är öppnandet AV något det rör sig om, inte öppnandet
från något.

Dessutom använder vi genomgående \"\"-citattecken i de svenska
översättningarna av både TP och GNOME, så den här ändringen bryter mot
och är inkonsekvent mot alla tidigare översättningar.


>  #: bonobo-activation/bonobo-activation-shlib.c:119
>  #: bonobo-activation/bonobo-activation-shlib.c:155
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Can't find symbol Bonobo_Plugin_info in `%s'"
> G msgstr "Kan inte hitta symbolen Bonobo_Plugin_info i \"%s\""
> N msgstr "Det går inte att hitta symbolen Bonobo_Plugin_info i `%s'"

Samma kommentar om citattecken. Kommer inte att kommentera det något
mer.


>  #: bonobo-activation/bonobo-activation-shlib.c:203
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Factory `%s' returned NIL for `%s'"
> G msgstr "Fabriken \"%s\" returnerade NIL för \"%s\""
> N msgstr "Fabriksinställning `%s' returnerade NIL för `%s'"

Nej! Det här handlar om en bonobo-aktiveringsfabrik (en terminologi som
används om komponentfabriker i bonobo), inte någon fabriksinställning!


>  #: server/activation-context-corba.c:698
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Couldn't find which child the server was listed in"
> G msgstr "Kunde inte hitta vilket barn som servern var angiven i"
> N msgstr "Det gick inte ta reda på vilken underordnad som servern listades i"

Det finns en betydelseskillnad i "kunde inte hitta" och "det gick inte
att ta reda på". Snubblande nära felöversättning i mitt tycke.


>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Query failed: "
> G msgstr "Fråga misslyckades: "
> N msgstr "Frågan misslyckades: "

Tycker inte att det ska vara bestämd form här, det är ju inte säkert att
frågan ens omnämns.


>  #: server/activation-server-main.c:66
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Directory to read .server files from"
> G msgstr "Katalog att läsa .server-filer ifrån"
> N msgstr "Katalog som SERVER-filer ska läsas från"

Jag är beredd att ändra denna, men varför ".server" har översatts
"SERVER" lär jag aldrig förstå, så det kopierar jag inte.


>  #: server/activation-server-main.c:71
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Serve as an ActivationContext (default is as an ObjectDirectory only)"
> G msgstr "Tjäna som en ActivationContext (standard är bara ett ObjectDirectory)"
> N msgstr "Fungera som en ActivationContext (standard är endast som ett ObjectDirectory)"

Den här håller jag helt och fullt med om. Tack.


>  #: server/activation-server-main.c:76
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "File descriptor to write IOR to"
> G msgstr "Filhandtag som IOR ska skrivas till"
> N msgstr "Filidentifierare som IOR ska skrivas till"

Samma här. Tackar.


>  #: server/activation-server-main.c:81
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Query expression to evaluate"
> G msgstr "Uttrycksfråga som ska beräknas"
> N msgstr "Frågeuttryck som ska utvärderas"

Samma här, med reservationen att jag hellre använder "evalueras" än
"utvärderas" i detta sammanhang. Tack.


>  #: server/object-directory-activate.c:176
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "We don't handle activating shlib objects in a remote process yet"
> G msgstr "Vi hanterar inte aktivering av shlib-objekt i en fjärrprocess än"
> N msgstr "Aktivering av shlib-objekt i fjärrprocesser stöds inte ännu"

Det här är ju en ganska onödig omskrivning istället för en översättning.
Ser ingen anledning att ändra. 


>  #: server/object-directory-config-file.c:47
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "The Bonobo Activation configuration file was not read successfully. Please, "
>  "check it is valid in: %s"
> G msgstr ""
> G "Läsning av Bonobo Activation-konfigurationsfilen misslyckades. Kontrollera "
> G "att den är giltig i: %s"
> N msgstr "Konfigurationsfilen för bonobo-aktivering gick inte att läsa. Kontrollera om den är giltig i: %s"

Bonobo Activation är programnamnet!
"...om den är giltig..." är jag dock beredd att ändra till, och även
"Läsning av konfigurationsfilen för ...".


>  #: server/object-directory-load.c:219
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Property '%s' has no value"
> G msgstr "Egenskapen \"%s\" har inget värde"
> N msgstr "Egenskapen '%s' har inget värde"

Sluta upp med det där! Vi använder inte företrädesvis enkla
citationstecken på svenska, och i översättningarna använder vi
genomgående de normala dubbla varianterna.


>  #: server/object-directory-load.c:472
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "a NULL iid is not valid"
> G msgstr "NULL är inget giltigt värde på en iid"
> N msgstr "ett iid som är NULL är inte giltigt"

Detta blir nog närmare originalet, jag ändrar. Tack.


>  #: server/object-directory-load.c:476
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "iid %s has a NULL type"
> G msgstr "iid:n %s har typen NULL"
> N msgstr "iid %s har en NULL-typ"

Blir kanske bättre. Jag ändrar, men behåller "typen NULL". Tack.


>  #: server/object-directory-load.c:480
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "iid %s has a NULL location"
> G msgstr "iid:n %s har platsen NULL"
> N msgstr "iid %s har en NULL-plats"

D:o.


>  #: server/object-directory-load.c:489
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "invalid character '%c' in iid '%s'"
> G msgstr "felaktigt tecken \"%c\" i iid:n \"%s\""
> N msgstr "ogiltigt tecken '%c' i iid '%s'"

Jag ändrar, förutom de där ändringarna av citattecken.


>  #. * If this exception blows ( which it will only do with a multi-object )
>  #. * factory, you need to ensure you register the object you were activated
>  #. * for [use const char *bonobo_activation_iid_get (void); ] is registered
>  #. * with bonobo_activation_active_server_register - _after_ any other
>  #. * servers are registered.
>  #.
>  #: server/object-directory-corba.c:801
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Race condition activating server '%s'"
> G msgstr "Kapplöpning vid aktivering av servern \"%s\""
> N msgstr "Rusningstillstånd vid aktivering av servern '%s'"

Vi brukar översätta "race condition" med "kapplöpning". "Rusning" är
något annat.


>  #: utils/bonobo-activation-sysconf.c:63
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Please, make sure you have permissions to write to '%s'.\n"
> G msgstr "Försäkra dig om att du har rättighet att skriva till \"%s\".\n"
> N msgstr "Kontrollera att du har behörigheter att skriva till '%s'.\n"

"Permissions" översätter vi med "rättigheter".


>  #: utils/bonobo-activation-sysconf.c:66
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Successfully wrote configuration file.\n"
> G msgstr "Skrev konfigurationsfilen utan problem.\n"
> N msgstr "Konfigurationsfilen har skapats.\n"

Det är inte vad originalmeddelandet säger...


>  #: utils/bonobo-activation-sysconf.c:80
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "configuration file is:\n"
>  "  %s\n"
> G msgstr ""
> G "konfigurationsfilen är:\n"
> G "  %s\n"
> N msgstr "konfigurationsfilen är:\n  %s\n"

Jag skulle hemskt gärna se varför man ändrar radbrytningar på det här
sättet, och räknar det som en ändring i översättningen. Syntaktiskt är
det ju samma meddelande! Enda skillnaden är att det blir svårare att
jämföra med originalmeddelandet.


>  #: utils/bonobo-activation-sysconf.c:201
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Bonobo-activation configuration file contains:\n"
> G msgstr "Bonobo-activation-konfigurationsfilen innehåller:\n"
> N msgstr "Konfigurationsfilen för bonobo-aktivering innehåller:\n"

Bonobo-activation är programnamnet! Ändrar dock det övriga.


>  #: utils/bonobo-activation-sysconf.c:233
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Directory to remove from configuration file"
> G msgstr "Katalog att ta bort från konfigurationsfilen"
> N msgstr "Katalog som ska tas bort från konfigurationsfilen"

Håller med, ändrar. Tack!


>  #: utils/bonobo-activation-sysconf.c:236
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Directory to add to configuration file"
> G msgstr "Katalog att lägga till i konfigurationsfilen"
> N msgstr "Katalog som ska läggas till i konfigurationsfilen"

D:o.
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/bonobo-activation.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.