Re: libgnome (Suns ändringar)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-05 22:57:25

Göran Uddeborg writes:
> Christian Rose writes:
> > tor 2002-07-25 klockan 13.29 skrev Christian Rose:
> > >   #: libgnome/gnome-i18n.c:85
> > >   # SUN CHANGED MESSAGE
> > >   msgid "Too many alias levels for a locale, may indicate a loop"
> > > G msgstr "För många aliasnivåer för en lokal, kan innebära en slinga"
> > > N msgstr "För många aliasnivåer för ett språkområde, kan innebära en slinga"
> > 
> > Vi översätter "locale" med "lokal".
> 
> Och "språkomrode" vore inte korrekt.  En lokal har fler aspekter än
> språk.

Innan någon påpekar det: språkområde vore inte heller korrekt, även om
det vore rättstavat!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.