metacity (Suns ändringar)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-04 23:24:42

Jag har inte hunnit med alla trådar om Suns ändringar av dina
översättningar, men nu tänkte jag försöka hinna ifatt. Du Christian
kommenterade ju först själv och en viss debatt har följt, och jag
håller med dig i de allra flesta fall. Både där du ändrat och där du
inte ändrat.

Jag förstår t.ex. inte heller vad det skulle vara för fel att säga
"föräldrafönster". Tvärtom, det är precisare för den tekniskt
insatte. Och inte sämre för den som inte är det.

Några ytterligare kommentarer har jag:

>  #: src/delete.c:69 src/delete.c:96 src/metacity-dialog.c:53
>  #: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
> G msgstr "Förstod inte eftersläpande tecknen \"%s\" i strängen \"%s\""
> N msgstr "Det gick inte att tolka de avslutande tecknen \"%s\" i strängen \"%s\""

Även om det är mindre ordagrant så är nog "de avslutande tecknen"
lättare att förstå. Det känns som en förbättring.

Däremot håller jag med dig i vad du skrev om resten av ändringen i ett
annat brev.

>  #: src/delete.c:333
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
>  msgstr ""
> G "Fel vid start av metacity-dialog för att fråga om dödandet av ett program: %"
> N "Fel vid start av metacity-dialog för att fråga om ett program skulle dödas: %"
>  "s\n"

Du är närmare, men Suns flyter kanske lite bättre. Jag tror jag är
för den också.

> G "fokus, \"sloppy\" betyder att fönster fokuseras då muspekaren går in i "
> N "fokus, \"sloppy\" betyder att fönster fokuseras då muspekaren hamnar "
>  "fönstret, och \"mouse\" betyder att fönster fokuseras då muspekaren går in i "

Om du skulle använda den, se då till att det blir "hamnar I fönstret,
inte bara "hamnar fönstret".

Jag anser dem annar likvärdiga.

>  #: src/theme-parser.c:493
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
> G msgstr "Heltalet %ld är för stort, aktuellt max är %d"
> N msgstr "Heltalet %ld är för stort, aktuellt maxvärde är %d"

Ja, varför inte skriva ut det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.