metacity (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-25 13:48:32

HÀr Àr Suns Àndringar av metacity. Ta hemskt gÀrna en titt.


Christian # Swedish messages for metacity.
 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.1 2002/07/24 14:20:45 donlond Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: metacity\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-07-11 13:07+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-07-11 13:07+0200\n"
G "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
G "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-07-24 11:15+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-07-24 11:17+0100\n"
N "Last-Translator: Sun G11n <gnome_int_l10n@ireland.sun.com>\n"
N "Language-Team: Sun G11n <gnome_int_l10n@ireland.sun.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: src/delete.c:62 src/delete.c:89 src/metacity-dialog.c:46
 #: src/theme-parser.c:467
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
G msgstr "Kunde inte tolka \"%s\" som ett heltal"
N msgstr "Det gick inte att tolka \"%s\" som ett heltal"
N 
 
 #: src/delete.c:69 src/delete.c:96 src/metacity-dialog.c:53
 #: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
G msgstr "Förstod inte efterslÀpande tecknen \"%s\" i strÀngen \"%s\""
N msgstr "Det gick inte att tolka de avslutande tecknen \"%s\" i strÀngen \"%s\""
N 
 
 #: src/delete.c:127
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
G msgstr "Misslyckades med att tolka meddelandet \"%s\" frÄn dialogprocess\n"
N msgstr "Det gÄr inte att tolka meddelandet \"%s\" frÄn dialogprocess\n"
N 
 
 #: src/delete.c:262
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
G msgstr "Fel vid lÀsande frÄn dialogvisningsprocess: %s\n"
N msgstr "Fel vid lÀsningen frÄn dialogvisningsprocess: %s\n"
N 
 
 #: src/delete.c:333
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
 msgstr ""
G "Fel vid start av metacity-dialog för att frÄga om dödandet av ett program: %"
N "Fel vid start av metacity-dialog för att frÄga om ett program skulle dödas: %"
 "s\n"
 
 
 #: src/delete.c:431
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Failed to get hostname: %s\n"
G msgstr "Misslyckades med att fÄ tag i vÀrdnamn: %s\n"
N msgstr "Det gÄr inte att fÄ tag i vÀrdnamn: %s\n"
N 
 
 #: src/display.c:244
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
G msgstr "Misslyckades med att öppna X Window System-displayen \"%s\"\n"
N msgstr "Det gÄr inte att öppna X Window System-displayen \"%s\"\n"
N 
 
 
 #: src/frames.c:874
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Unmaximize Window"
G msgstr "Avmaximera fönster"
N msgstr "ÅterstĂ€ll fönster"
N 
 
 
 #: src/main.c:347
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Failed to restart: %s\n"
G msgstr "Misslyckades med att starta om: %s\n"
N msgstr "Det gÄr inte att starta om: %s\n"
N 
 
 
 #: src/menu.c:52
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Unma_ximize"
G msgstr "Avma_ximera"
N msgstr "Å_terstĂ€ll"
N 
 
 
 #: src/metacity-dialog.c:86
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The window \"%s\" is not responding.\n"
 "Force this application to exit?\n"
 "(Any open documents will be lost.)"
 msgstr ""
 "Fönstret \"%s\" svarar inte.\n"
G "Tvinga detta program att avsluta?\n"
G "(Alla öppna dokument kommer att gÄ\n"
G "förlorade)."
N "Vill du tvinga detta program att avsluta?\n"
N "(Alla öppna dokument kommer att \n"
N "förloras)."
N 
 
 
 #: src/metacity-dialog.c:224
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
 "restarted manually next time you log in."
 msgstr ""
G "Dessa fönster stöder inte \"save current setup\" och kommer att behöva "
N "Dessa fönster stöder inte ÄtgÀrden spara aktuellt lÀge och kommer att behöva "
 "startas om manuellt nÀsta gÄng du loggar in."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:9
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
G msgstr "Inaktivera trasiga egenskaper som krÀvs av gamla eller trasiga program"
N msgstr "Inaktivera felaktiga egenskaper som krÀvs av gamla eller felaktiga program"
N 
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:13
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
 "The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
 "more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
 "application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
 "Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
 "windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
 "questionable. But it's better than having settings for all the specific "
 "details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
 "clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
 msgstr ""
G "Om sant fungerar Metacity i termer av program, inte av fönster. Konceptet Àr "
N "Om sant fungerar Metacity som ett program, inte ett fönster. Konceptet Àr "
 "ganska abstrakt, men i regel fungerar en programbaserad konfiguration mer "
G "lik Mac och mindre lik Windows. NÀr du fokuserar ett fönster i "
N "likt Mac och mindre likt Windows. NÀr du fokuserar ett fönster i "
 "programbaserat lÀge kommer alla fönster i programmet att höjas. Dessutom "
 "skickas fokusklick inte vidare till fönster i andra program dÄ "
 "programbaserat lÀge anvÀnds. Förekomsten av denna instÀllning gÄr att "
 "ifrÄgasÀtta. Men det Àr bÀttre Àn att ha instÀllningar för alla de specifika "
 "detaljerna för programbaserad konfiguration gentemot fönsterbaserad "
 "konfiguration, t.ex. huruvida klick ska skickas vidare. Dessutom Àr "
 "programbaserat lÀge till stor del oimplementerat just nu."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:18
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Move window one workspace down"
G msgstr "Flytta fönster en arbetsyta nedÄt"
N msgstr "Flytta fönstret en arbetsyta nedÄt"
N 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:19
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Move window one workspace to the left"
G msgstr "Flytta fönster en arbetsyta Ät vÀnster"
N msgstr "Flytta fönstret en arbetsyta Ät vÀnster"
N 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:20
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Move window one workspace to the right"
G msgstr "Flytta fönster en arbetsyta Ät höger"
N msgstr "Flytta fönstret en arbetsyta Ät höger"
N 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:21
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Move window one workspace up"
G msgstr "Flytta fönster en arbetsyta uppÄt"
N msgstr "Flytta fönstret en arbetsyta uppÄt"
N 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:22
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Move window to workspace 1"
G msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 1"
N msgstr "Flytta fönstret till arbetsyta 1"
N 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:23
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Move window to workspace 10"
G msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 10"
N msgstr "Flytta fönstret till arbetsyta 10"
N 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:24
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Move window to workspace 11"
G msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 11"
N msgstr "Flytta fönstret till arbetsyta 11"
N 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:25
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Move window to workspace 12"
G msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 12"
N msgstr "Flytta fönstret till arbetsyta 12"
N 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:26
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Move window to workspace 2"
G msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 2"
N msgstr "Flytta fönstret till arbetsyta 2"
N 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:27
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Move window to workspace 3"
G msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 3"
N msgstr "Flytta fönstret till arbetsyta 3"
N 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:28
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Move window to workspace 4"
G msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 4"
N msgstr "Flytta fönstret till arbetsyta 4"
N 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:29
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Move window to workspace 5"
G msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 5"
N msgstr "Flytta fönstret till arbetsyta 5"
N 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:30
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Move window to workspace 6"
G msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 6"
N msgstr "Flytta fönstret till arbetsyta 6"
N 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:31
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Move window to workspace 7"
G msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 7"
N msgstr "Flytta fönstret till arbetsyta 7"
N 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:32
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Move window to workspace 8"
G msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 8"
N msgstr "Flytta fönstret till arbetsyta 8"
N 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:33
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Move window to workspace 9"
G msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 9"
N msgstr "Flytta fönstret till arbetsyta 9"
N 
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:39
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "Some applications break specifications in ways that result in window manager "
 "misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
 "consistent position with respect to their parent window. This requires "
 "ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
 "Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
 "dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
 "are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
 "Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
 "run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
 "world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
 "limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
 "workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
 msgstr ""
 "En del program bryter mot specifikationer pÄ sÀtt som resulterar i oönskade "
 "beteenden i fönsterhanterare. Till exempel vill Metacity helst placera alla "
G "dialogfönster pÄ en konsekvent position i förhÄllande till förÀlderfönstret. "
N "dialogfönster pÄ en konsekvent position i förhÄllande till det överordnade fönstret. "
 "Detta krÀver att dialogpositioner som program anger ignoreras. Men en del "
 "versioner av Java/Swing mÀrker sina popupmenyer som dialogfönster, vilket "
 "gör att Metacity mÄste inaktivera dialogpositionering för att menyer ska "
G "kunna fungera i trasiga Javaprogram. Det finns Ätskilliga andra exempel pÄ "
N "kunna fungera i felaktiga Javaprogram. Det finns Ă„tskilliga andra exempel som "
 "detta. Detta alternativ gör att Metacity anvÀnder ett fullt korrekt lÀge, "
 "vilket kanske ger ett aningen trevligare anvÀndargrÀnssnitt om du inte "
G "behöver köra nÄgra trasiga program. TyvÀrr mÄste dessa fixar vara aktiverade "
G "som standard; vÀrlden Àr en otrevligt plats. En del av dessa fixar Àr fixar "
N "behöver köra nÄgra felaktiga program. TyvÀrr mÄste dessa lösningar vara aktiverade "
N "som standard, vÀrlden Àr en otrevligt plats. En del av dessa lösningar Àr lösningar "
 "för begrÀnsningar i specifikationerna sjÀlva, vilket gör att ett fel i "
 "korrekthetslÀge ibland inte kan ÄtgÀrdas utan att en specifikation "
 "modifieras."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:58
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
 "The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
 "The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
 "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
 "option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
 "for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsytan ovanför den aktuella "
G "arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;"
N "Tangentbindning som vÀxlar till arbetsytan ovanför den aktuella "
N "arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;"
 "&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och "
 "versaler och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om "
 "du stÀller in alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte "
 "att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:59
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
 "The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
 "The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
 "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
 "option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
 "for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsytan nedanför den aktuella "
G "arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;"
N "Tangentbindning som vÀxlar till arbetsytan nedanför den aktuella "
N "arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;"
 "&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och "
 "versaler och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om "
 "du stÀller in alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte "
 "att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:60
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
 "workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
 "Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
 "also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
 "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
 "keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsytan till vÀnster om den aktuella "
G "arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;"
N "Tangentbindning som vÀxlar till arbetsytan till vÀnster om den aktuella "
N "arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;"
 "&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och "
 "versaler och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om "
 "du stÀller in alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte "
 "att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:61
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
 "workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
 "Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
 "also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
 "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
 "keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsytan till höger om den aktuella "
G "arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;"
N "Tangentbindning som vÀxlar till arbetsytan till höger om den aktuella "
N "arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;"
 "&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och "
 "versaler och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om "
 "du stÀller in alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte "
 "att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:62
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
 "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
 "and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
 "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 1. Formatet ser ut som \"&lt;"
G "Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
N "Tangentbindning som vÀxlar till arbetsyta 1. Formatet ser ut som \"&lt;"
N "Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
 "tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
 "\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
 "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
 "för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:63
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
 "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
 "and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
 "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 10. Formatet ser ut som \"&lt;"
G "Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
N "Tangentbindning som vÀxlar till arbetsyta 10. Formatet ser ut som \"&lt;"
N "Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
 "tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
 "\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
 "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
 "för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:64
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
 "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
 "and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
 "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 11. Formatet ser ut som \"&lt;"
G "Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
N "Tangentbindning som vÀxlar till arbetsyta 11. Formatet ser ut som \"&lt;"
N "Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
 "tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
 "\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
 "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
 "för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:65
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
 "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
 "and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
 "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 12. Formatet ser ut som \"&lt;"
G "Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
N "Tangentbindning som vÀxlar till arbetsyta 12. Formatet ser ut som \"&lt;"
N "Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
 "tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
 "\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
 "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
 "för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:66
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
 "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
 "and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
 "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 2. Formatet ser ut som \"&lt;"
G "Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
N "Tangentbindning som vÀxlar till arbetsyta 2. Formatet ser ut som \"&lt;"
N "Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
 "tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
 "\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
 "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
 "för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:67
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
 "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
 "and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
 "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 3. Formatet ser ut som \"&lt;"
G "Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
N "Tangentbindning som vÀxlar till arbetsyta 3. Formatet ser ut som \"&lt;"
N "Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
 "tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
 "\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
 "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
 "för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:68
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
 "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
 "and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
 "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 4. Formatet ser ut som \"&lt;"
G "Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
N "Tangentbindning som vÀxlar till arbetsyta 4. Formatet ser ut som \"&lt;"
N "Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
 "tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
 "\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
 "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
 "för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:69
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
 "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
 "and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
 "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 5. Formatet ser ut som \"&lt;"
G "Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
N "Tangentbindning som vÀxlar till arbetsyta 5. Formatet ser ut som \"&lt;"
N "Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
 "tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
 "\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
 "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
 "för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:70
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
 "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
 "and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
 "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 6. Formatet ser ut som \"&lt;"
G "Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
N "Tangentbindning som vÀxlar till arbetsyta 6. Formatet ser ut som \"&lt;"
N "Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
 "tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
 "\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
 "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
 "för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:71
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
 "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
 "and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
 "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 7. Formatet ser ut som \"&lt;"
G "Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
N "Tangentbindning som vÀxlar till arbetsyta 7. Formatet ser ut som \"&lt;"
N "Control&gt;a\" eller \"&lt;skift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
 "tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
 "\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
 "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
 "för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:72
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
 "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
 "and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
 "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 8. Formatet ser ut som \"&lt;"
G "Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
N "Tangentbindning som vÀxlar till arbetsyta 8. Formatet ser ut som \"&lt;"
N "Control&gt;a\" eller \"&lt;skift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
 "tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
 "\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
 "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
 "för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:73
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
 "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
 "and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
 "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 9. Formatet ser ut som \"&lt;"
G "Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
N "Tangentbindning som vÀxlar till arbetsyta 9. Formatet ser ut som \"&lt;"
N "Control&gt;a\" eller \"&lt;skift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
 "tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
 "\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
 "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
 "för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:74
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
 "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
 "and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
 "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att aktivera fönstermenyn. Formatet ser ut "
G "som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr "
N "Tangentbindning som anvÀnds för att aktivera fönstermenyn. Formatet ser ut "
N "som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;skift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr "
 "ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar "
 "som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
 "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
 "för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:75
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
 "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
 "and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
 "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att stÀnga ett fönster. Formatet ser ut "
G "som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr "
N "Tangentbindning som anvÀnds för att stÀnga ett fönster. Formatet ser ut "
N "som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;skift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr "
 "ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar "
 "som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
 "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
 "för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:76
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
 "the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
 "&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
 "and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
 "set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
 "keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att gÄ in i \"flyttlÀge\" och börja flytta "
N "Tangentbindning som anvÀnds för att gÄ in i \"flyttlÀge\" och börja flytta "
 "ett fönster genom att anvÀnda tangentbordet. Formatet ser ut som \"&lt;"
G "Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
N "Control&gt;a\" eller \"&lt;skift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
 "tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
 "\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
 "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
 "för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:77
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
 "using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
 "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
 "upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
 "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
 "will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att gÄ in i \"storleksÀndringslÀge\" och "
N "Tangentbindning som anvÀnds för att gÄ in i \"storleksÀndringslÀge\" och "
 "börja Àndra storleken pÄ ett fönster genom att anvÀnda tangentbordet. "
G "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
N "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
 "\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
 "förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
 "alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
 "tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:78
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
 "desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
 "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
 "upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
 "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
 "will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att dölja alla normala fönster och ge "
N "Tangentbindning som anvÀnds för att dölja alla normala fönster och ge "
 "skrivbordsbakgrunden fokus. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller "
G "\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter "
N "\"&lt;skift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter "
 "gemener och versaler och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;"
 "Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" "
 "kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:79
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
 "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
 "and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
 "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att minimera ett fönster. Formatet ser ut "
G "som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr "
N "Tangentbindning som anvÀnds för att minimera ett fönster. Formatet ser ut "
N "som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;skift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr "
 "ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar "
 "som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
 "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
 "för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:80
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
 "like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
 "fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
 "as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
 "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
 "action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster en arbetsyta nedÄt. "
G "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
N "Tangentbindning som anvÀnds för att flytta ett fönster en arbetsyta nedÄt. "
N "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;skift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
 "\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
 "förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
 "alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
 "tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:81
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
 "looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
 "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
 "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
 "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
 "action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster en arbetsyta Ät "
G "vÀnster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;"
N "Tangentbindning som anvÀnds för att flytta ett fönster en arbetsyta Ät "
N "vÀnster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;skift&gt;&lt;"
 "Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler "
 "och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du "
 "stÀller in alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte "
 "att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:82
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
 "looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
 "is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
 "such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
 "special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
 "action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster en arbetsyta Ät "
G "höger. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;"
N "Tangentbindning som anvÀnds för att flytta ett fönster en arbetsyta Ät "
N "höger. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;skift&gt;&lt;"
 "Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler "
 "och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du "
 "stÀller in alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte "
 "att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:83
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
 "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
 "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
 "Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster en arbetsyta uppÄt. "
G "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
N "Tangentbindning som anvÀnds för att flytta ett fönster en arbetsyta uppÄt. "
N "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
 "\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
 "förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
 "alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
 "tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:84
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
 "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
 "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
 "Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 1. "
G "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
N "Tangentbindning som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 1. "
N "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
 "\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
 "förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
 "alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
 "tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:85
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
 "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
 "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
 "Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 10. "
G "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
N "Tangentbindning som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 10. "
N "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
 "\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
 "förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
 "alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
 "tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:86
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
 "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
 "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
 "Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 11. "
G "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
N "Tangentbindning som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 11. "
N "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
 "\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
 "förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
 "alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
 "tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:87
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
 "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
 "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
 "Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 12. "
G "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
N "Tangentbindning som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 12. "
N "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
 "\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
 "förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
 "alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
 "tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:88
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
 "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
 "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
 "Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 2. "
G "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
N "Tangentbindning som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 2. "
N "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
 "\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
 "förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
 "alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
 "tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:89
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
 "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
 "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
 "Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 3. "
G "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
N "Tangentbindning som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 3. "
N "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
 "\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
 "förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
 "alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
 "tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:90
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
 "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
 "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
 "Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 4. "
G "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
N "Tangentbindning som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 4. "
N "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
 "\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
 "förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
 "alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
 "tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:91
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
 "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
 "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
 "Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 5. "
G "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
N "Tangentbindning som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 5. "
N "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
 "\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
 "förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
 "alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
 "tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:92
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
 "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
 "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
 "Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 6. "
G "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
N "Tangentbindning som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 6. "
N "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
 "\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
 "förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
 "alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
 "tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:93
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
 "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
 "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
 "Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 7. "
G "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
N "Tangentbindning som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 7. "
N "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
 "\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
 "förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
 "alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
 "tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:94
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
 "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
 "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
 "Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 8. "
G "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
N "Tangentbindning som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 8. "
N "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
 "\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
 "förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
 "alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
 "tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:95
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
 "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
 "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
 "Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 9. "
G "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
N "Tangentbindning som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 9. "
N "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
 "\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
 "förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
 "alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
 "tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:100
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
 "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
 "and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
 "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att slÄ pÄ eller av helskÀrmslÀge. "
G "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
N "Tangentbindning som anvÀnds för att vÀxla helskÀrmslÀge. "
N "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
 "\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
 "förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
 "alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
 "tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:101
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
 "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
 "and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
 "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att slÄ pÄ eller av maximering. Formatet "
G "ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken "
N "Tangentbindning som anvÀnds för att vÀxla maximeringslÀge. Formatet "
N "ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken "
 "Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
 "förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
 "alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
 "tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:102
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
 "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
 "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
 "Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
 "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att vÀxla mellan skuggat/oskuggat "
G "tillstÄnd. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;"
N "Tangentbindning som anvÀnds för att vÀxla mellan skuggat/oskuggat "
N "tillstÄnd. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;&lt;"
 "Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler "
 "och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du "
 "stÀller in alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte "
 "att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:103
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
 "just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
 "Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
 "also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
 "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
 "keybinding for this action."
 msgstr ""
G "Tangentbindningen som anvÀnds för att slÄ pÄ eller av huruvida fönstret Àr "
N "Tangentbindning som anvÀnds för att vÀxla huruvida ett fönster visas"
 "pÄ alla arbetsytor eller bara ett. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" "
G "eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och "
N "eller \"&lt;Skift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och "
 "tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och "
 "\"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till specialstrÀngen "
 "\"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:106
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
 "possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
 "them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
 "and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
 "unfocused when the mouse leaves the window."
 msgstr ""
 "FönsterfokuslÀget anger hur fönster ska aktiveras. Det har tre möjliga "
 "vÀrden; \"click\" betyder att fönster mÄste klickas pÄ för att de ska fÄ "
G "fokus, \"sloppy\" betyder att fönster fokuseras dÄ muspekaren gÄr in i "
N "fokus, \"sloppy\" betyder att fönster fokuseras dÄ muspekaren hamnar "
 "fönstret, och \"mouse\" betyder att fönster fokuseras dÄ muspekaren gÄr in i "
G "fönstret och avfokuseras dÄ muspekaren lÀmnar fönstret."
N "fönstret och förlorar fokus dÄ muspekaren lÀmnar fönstret."
N 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:107
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
 "the window is covered by another window, it raises the window above other "
 "windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
 "other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
 "&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
 "and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
 "set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
 "keybinding for this action."
 msgstr ""
 "Denna tangentbindning Àndrar huruvida ett fönster Àr över eller under andra "
 "fönster. Om fönstret tÀcks av ett annat fönster höjer det fönstret över "
 "andra fönster. Om fönstret redan Àr helt synligt sÀnker det fönstret under "
G "andra fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;"
N "andra fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Skift&gt;"
 "&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och "
 "versaler och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om "
 "du stÀller in alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte "
 "att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/prefs.c:346 src/prefs.c:362 src/prefs.c:378 src/prefs.c:394
 #: src/prefs.c:414 src/prefs.c:430 src/prefs.c:446 src/prefs.c:462
 #: src/prefs.c:478 src/prefs.c:494 src/prefs.c:510 src/prefs.c:527
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
G msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" Àr satt till en ogiltig typ\n"
N msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" Àr instÀlld till en ogiltig typ\n"
N 
 
 #: src/prefs.c:561
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value"
G msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" Àr satt till ogiltigt vÀrde"
N msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" Àr instÀlld till ogiltigt vÀrde"
N 
 
 #: src/prefs.c:633
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
G msgstr "Kunde inte tolka typsnittsbeskrivningen \"%s\" frÄn GConf-nyckeln %s\n"
N msgstr "Det gick inte att tolka typsnittsbeskrivningen \"%s\" frÄn GConf-nyckeln %s\n"
N 
 
 
 #: src/prefs.c:721
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
 "behave properly.\n"
 msgstr ""
G "Fixar för trasiga program Àr inaktiverade. En del program fungerar kanske "
N "Lösningar för felaktiga program Àr inaktiverade. En del program kommer kanske inte att fungera korrekt "
 "inte korrekt.\n"
 
 
 #: src/prefs.c:998
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
 "\"%s\""
 msgstr ""
 "\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen Àr inte ett giltigt vÀrde för "
G "tangentbindningen \"%s\""
N "Tangentbindning \"%s\""
N 
 
 
 #: src/screen.c:212
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
 "replace option to override the current window manager.\n"
 msgstr ""
G "SkÀrm %d pÄ display \"%s\" har redan en fönsterhanterare; försök med flaggan "
G "--replace för att ÄsidosÀtta den aktuella fönsterhanteraren.\n"
N "SkÀrm %d pÄ display \"%s\" har redan en fönsterhanterare; försök ÄsidosÀtta den aktuella fönsterhanterarenmed flaggan "
N "--replace.\n"
N 
 
 #: src/screen.c:253
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
G msgstr "Kunde inte fÄ tag i fönsterhanterarval pÄ skÀrm %d display \"%s\"\n"
N msgstr "Det gick inte att fÄ tag i fönsterhanterarval pÄ skÀrm %d display \"%s\"\n"
N 
 
 
 #: src/screen.c:516
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
G msgstr "Kunde inte slÀppa skÀrm %d pÄ display \"%s\"\n"
N msgstr "Det gick inte att slÀppa skÀrm %d pÄ display \"%s\"\n"
N 
 
 #: src/session.c:273
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "Failed to a open connection to a session manager, so window positions will "
 "not be saved: %s\n"
 msgstr ""
G "Misslyckades med att öppna en anslutning till en sessionshanterare, sÄ "
N "Det gÄr inte att öppna en anslutning till en sessionshanterare, sÄ "
 "fönsterpositioner kommer inte att sparas: %s\n"
 
 
 #: src/session.c:865 src/session.c:872
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
G msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\": %s\n"
N msgstr "Det gick inte att skapa katalogen \"%s\": %s\n"
 
 
 #: src/session.c:882
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
G msgstr "Kunde inte öppna sessionsfilen \"%s\" för skrivning: %s\n"
N msgstr "Det gick inte att öppna sessionsfilen \"%s\" för skrivning: %s\n"
N 
 
 
 #: src/session.c:1108
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
G msgstr "Misslyckades med att lÀsa sparad sessionsfil %s: %s\n"
N msgstr "Det gÄr inte att lÀsa sparad sessionsfil %s: %s\n"
 
 
 #: src/session.c:1143
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
G msgstr "Misslyckades med att tolka sparad sessionsfil: %s\n"
N msgstr "Det gÄr inte att tolka sparad sessionsfil: %s\n"
N 
 
 #: src/session.c:1192
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
G msgstr "<metacity_session>-attribut hittat men vi har redan sessions-ID"
N msgstr "<metacity_session>-attribut hittat men sessions-ID:t Àr redan kÀnt"
N 
 
 
 #: src/theme-parser.c:493
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
G msgstr "Heltalet %ld Àr för stort, aktuellt max Àr %d"
N msgstr "Heltalet %ld Àr för stort, aktuellt maxvÀrde Àr %d"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:521 src/theme-parser.c:602 src/theme-parser.c:626
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
G msgstr "Kunde inte tolka \"%s\" som ett flyttal"
N msgstr "Det gick inte att tolka \"%s\" som ett flyttal"
N 
 
 
 #: src/theme-parser.c:729 src/theme-parser.c:737 src/theme-parser.c:2872
 #: src/theme-parser.c:2961 src/theme-parser.c:2968 src/theme-parser.c:2975
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"%s\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"%s\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:807 src/theme-parser.c:897 src/theme-parser.c:935
 #: src/theme-parser.c:1012 src/theme-parser.c:1062 src/theme-parser.c:1070
 #: src/theme-parser.c:1126 src/theme-parser.c:1134
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
G msgstr "Inget \"%s\"-attribut pÄ <%s>-element"
N msgstr "Inget \"%s\"-attribut i <%s>-element"
N 
 
 
 #: src/theme-parser.c:849 src/theme-parser.c:955 src/theme-parser.c:1032
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
G msgstr "<%s>-förÀldern \"%s\" har inte definierats"
N msgstr "<%s>-överordnat element \"%s\" har inte definierats"
N 
 
 
 #: src/theme-parser.c:981
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
 msgstr ""
G "<%s> mÄste ange antingen en geometri eller en förÀlder som har en geometri"
N "<%s> mÄste ange antingen en geometri eller ett överordnat elemnent som har en geometri"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:1080
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
G msgstr "OkÀnd typ \"%s\" pÄ <%s>-element"
N msgstr "OkÀnd typ \"%s\" i <%s>-element"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:1091
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
G msgstr "OkÀnt style_set \"%s\" pÄ <%s>-element"
N msgstr "OkÀnt style_set \"%s\" i <%s>-element"
N 
 
 
 #: src/theme-parser.c:1282 src/theme-parser.c:1369 src/theme-parser.c:1439
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"name\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"name\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:1289 src/theme-parser.c:1376
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"value\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"value\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
 msgstr ""
G "Kan inte ange bÄde button_width/button_height och förhÄllandet för knappar"
N "Det gÄr inte att ange bÄde button_width/button_height och förhÄllandet för knappar"
N 
 
 
 #: src/theme-parser.c:1446
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"top\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"top\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:1453
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"bottom\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"bottom\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:1460
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"left\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"left\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:1467
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"right\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"right\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 
 #: src/theme-parser.c:1655 src/theme-parser.c:1765 src/theme-parser.c:1868
 #: src/theme-parser.c:2055 src/theme-parser.c:2805
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"color\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"color\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:1662
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"x1\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"x1\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:1669 src/theme-parser.c:2650
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"y1\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"y1\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:1676
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"x2\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"x2\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:1683 src/theme-parser.c:2657
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"y2\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"y2\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:1772 src/theme-parser.c:1875 src/theme-parser.c:1981
 #: src/theme-parser.c:2062 src/theme-parser.c:2168 src/theme-parser.c:2263
 #: src/theme-parser.c:2419 src/theme-parser.c:2545 src/theme-parser.c:2643
 #: src/theme-parser.c:2717 src/theme-parser.c:2812
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"x\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"x\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:1779 src/theme-parser.c:1882 src/theme-parser.c:1988
 #: src/theme-parser.c:2069 src/theme-parser.c:2175 src/theme-parser.c:2270
 #: src/theme-parser.c:2426 src/theme-parser.c:2552 src/theme-parser.c:2724
 #: src/theme-parser.c:2819
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"y\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"y\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:1786 src/theme-parser.c:1889 src/theme-parser.c:1995
 #: src/theme-parser.c:2076 src/theme-parser.c:2182 src/theme-parser.c:2277
 #: src/theme-parser.c:2433 src/theme-parser.c:2559 src/theme-parser.c:2731
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"width\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"width\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:1793 src/theme-parser.c:1896 src/theme-parser.c:2002
 #: src/theme-parser.c:2083 src/theme-parser.c:2189 src/theme-parser.c:2284
 #: src/theme-parser.c:2440 src/theme-parser.c:2566 src/theme-parser.c:2738
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"height\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"height\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:1903
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"start_angle\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"start_angle\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:1910
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"extent_angle\"attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"extent_angle\"attribut i element <%s>"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:2090
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"alpha\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"alpha\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:2161
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"type\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"type\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:2209
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
G msgstr "Förstod inte vÀrdet \"%s\" för typ av toning"
N msgstr "Förstod inte vÀrdet \"%s\" för toningstyp"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:2291
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"filename\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"filename\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 
 #: src/theme-parser.c:2398 src/theme-parser.c:2531 src/theme-parser.c:2636
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"state\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"state\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:2405 src/theme-parser.c:2538
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"shadow\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"shadow\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:2412
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"arrow\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"arrow\"-attribut i element <%s>"
N 
 
 
 #: src/theme-parser.c:3089
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
G msgstr "Inget \"value\"-attribut pÄ <%s>-element"
N msgstr "Inget \"value\"-attribut i <%s>-element"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:3146
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
G msgstr "Inget \"position\"-attribut pÄ <%s>-element"
N msgstr "Inget \"position\"-attribut i <%s>-element"
N 
 
 
 #: src/theme-parser.c:3208
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
G msgstr "Inget \"function\"-attribut pÄ <%s>-element"
N msgstr "Inget \"function\"-attribut i <%s>-element"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:3216 src/theme-parser.c:3320
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
G msgstr "Inget \"state\"-attribut pÄ <%s>-element"
N msgstr "Inget \"state\"-attribut i <%s>-element"
N 
 
 
 #: src/theme-parser.c:3312
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
G msgstr "Inget \"focus\"-attribut pÄ <%s>-element"
N msgstr "Inget \"focus\"-attribut i <%s>-element"
N 
 
 #: src/theme-parser.c:3328
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
G msgstr "Inget \"style\"-attribut pÄ <%s>-element"
N msgstr "Inget \"style\"-attribut i <%s>-element"
N 
 
 
 #: src/theme-parser.c:3366
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
G msgstr "Inget \"resize\"-attribut pÄ <%s>-element"
N msgstr "Inget \"resize\"-attribut i <%s>-element"
N 
 
 
 #: src/theme-parser.c:3386
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
 "states"
 msgstr ""
G "Bör inte ha \"resize\"-attribut pÄ <%s>-element för maximerad/skuggade "
N "Det bör inte finnas ett \"resize\"-attribut i <%s>-element för maximerad/skuggade "
 "tillstÄnd"
 
 
 #: src/theme-parser.c:3472
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
 "attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
 msgstr ""
G "Kan inte ha tvÄ draw_ops för ett <piece>-element (temat angav ett draw_ops-"
N "Det gÄr inte att ha tvÄ draw_ops för ett <piece>-element (temat angav ett draw_ops-"
 "attribut och Àven ett <draw_ops>-element, eller angav tvÄ element)"
 
 
 #: src/theme-parser.c:3510
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
 "attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
 msgstr ""
G "Kan inte ha tvÄ draw_ops för ett <button>-element (temat angav ett draw_ops-"
N "Det gÄr inte att ha tvÄ draw_ops för ett <button>-element (temat angav ett draw_ops-"
 "attribut och Àven ett <draw_ops>-element, eller angav tvÄ element)"
 
 
 #: src/theme-parser.c:3548
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
 "draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
 msgstr ""
G "Kan inte ha tvÄ draw_ops för ett <menu_icon>-element (temat angav ett "
N "Det gÄr inte att ha tvÄ draw_ops för ett <menu_icon>-element (temat angav ett "
 "draw_ops-attribut och Àven ett <draw_ops>-element, eller angav tvÄ element)"
 
 
 #: src/theme-parser.c:3920
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No draw_ops provided for frame piece"
G msgstr "Inget draw_ops tillhandahÄlls för ramdel"
N msgstr "Inget draw_ops angivet för ramdel"
N 
 
 
 #: src/theme-parser.c:4294
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
G msgstr "Misslyckades med att lÀsa tema frÄn filen %s: %s\n"
N msgstr "Det gÄr inte att lÀsa tema frÄn filen %s: %s\n"
N 
 
 
 #: src/theme.c:782
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
 "where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
 msgstr ""
 "GTK-fÀrgspecifikationen mÄste ha tillstÄndet inom klamrar, t.ex. gtk:fg"
G "[NORMAL], dÀr NORMAL Àr tillstÄndet; kunde inte tolka \"%s\""
N "[NORMAL], dÀr NORMAL Àr tillstÄndet. Det gick inte att tolka \"%s\""
N 
 
 #: src/theme.c:796
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
 "fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
 msgstr ""
 "GTK-fÀrgspecifikationen mÄste ha en stÀngningsklammer efter tillstÄndet, t."
G "ex. gtk:fg[NORMAL], dÀr NORMAL Àr tillstÄndet; kunde inte tolka \"%s\""
N "ex. gtk:fg[NORMAL], dÀr NORMAL Àr tillstÄndet. Det gick inte att tolka \"%s\""
N 
 
 #: src/theme.c:807
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
G msgstr "Förstod inte tillstÄndet \"%s\" i fÀrgspecifikation"
N msgstr "TillstÄndet \"%s\" i fÀrgspecifikationen gick inte att tolka"
N 
 
 #: src/theme.c:820
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
G msgstr "Förstod inte fÀrgkomponenten \"%s\" i fÀrgspecifikation"
N msgstr "FÀrgkomponenten \"%s\" i fÀrgspecifikationen gick inte att tolka"
N 
 
 #: src/theme.c:850
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
 "format"
 msgstr ""
G "Blandningsformatet Àr \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" passar inte "
N "Blandningsformatet Àr \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" överensstÀmmer inte "
 "med formatet"
 
 
 #: src/theme.c:861
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
G msgstr "Kunde inte tolka alfavÀrdet \"%s\" i blandad fÀrg"
N msgstr "Det gick inte att tolka alfavÀrdet \"%s\" i blandad fÀrg"
N 
 
 
 #: src/theme.c:918
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
 msgstr ""
G "Skuggformatet Àr \"shade/base_color/factor\", \"%s\" passar inte med formatet"
N "Skuggformatet Àr \"shade/base_color/factor\", \"%s\" överensstÀmmer inte med formatet"
N 
 
 #: src/theme.c:929
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
G msgstr "Kunde inte tolka skuggfaktorn \"%s\" i skuggad fÀrg"
N msgstr "Det gick inte att tolka skuggfaktorn \"%s\" i skuggad fÀrg"
N 
 
 
 #: src/theme.c:968
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Could not parse color \"%s\""
G msgstr "Kunde inte tolka fÀrgen \"%s\""
N msgstr "Det gick inte att tolka fÀrgen \"%s\""
N 
 
 
 #: src/theme.c:4059
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
G msgstr "Misslyckades med att lÀsa in temat \"%s\": %s\n"
N msgstr "Det gÄr inte att lÀsa in temat \"%s\": %s\n"
N 
 
 
 #: src/theme.c:4212
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No <author> set for theme \"%s\""
G msgstr "Inget <author> angivet för temat \"%s\""
N msgstr "Ingen <author> angivet för temat \"%s\""
N 
 
 
 #: src/theme.c:4226
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No <description> set for theme \"%s\""
G msgstr "Inget <description> angivet för temat \"%s\""
N msgstr "Ingen <description> angivet för temat \"%s\""
N 
 
 #: src/theme.c:4233
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No <copyright> set for theme \"%s\""
G msgstr "Inget <copyright> angivet för temat \"%s\""
N msgstr "Ingen <copyright> angivet för temat \"%s\""
N 
 
 
 #: src/util.c:60
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Failed to open debug log: %s\n"
G msgstr "Misslyckades med att öppna felsökningslogg: %s\n"
N msgstr "Det gÄr inte att öppna felsökningslogg: %s\n"
N 
 
 #: src/util.c:70
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
G msgstr "Misslyckades med att anvÀnda fdopen() pÄ loggfilen %s: %s\n"
N msgstr "Det gÄr inte att anvÀnda fdopen() pÄ loggfilen %s: %s\n"
N 
 
 
 #: src/workspace.c:51
 #, c-format
G msgid "Workspace %d\n"
G msgstr "Arbetsyta %d\n"
N msgid "Workspace %d"
N msgstr "Arbetsyta %d"
 
 #: src/xprops.c:54
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid ""
 "Window 0x%lx has property %s that was expected to have type %s format %d and "
 "actually has type %s format %d n_items %d\n"
 msgstr ""
G "Fönster 0x%lx har egenskap %s som förvÀntades ha typen %s format %d och har "
G "i verkligheten typ %s format %d n_items %d\n"
N "Fönster 0x%lx har egenskapen %s som förvÀntades ha typen %s format %d men "
N "i verkligheten har typ %s format %d n_items %d\n"
N 

# Swedish messages for metacity.
# Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.24 2002/07/11 11:06:06 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"POT-Creation-Date: 2002-07-11 13:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-07-11 13:07+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/delete.c:62 src/delete.c:89 src/metacity-dialog.c:46
#: src/theme-parser.c:467
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Kunde inte tolka \"%s\" som ett heltal"

#: src/delete.c:69 src/delete.c:96 src/metacity-dialog.c:53
#: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Förstod inte efterslÀpande tecknen \"%s\" i strÀngen \"%s\""

#: src/delete.c:127
#, c-format
msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
msgstr "Misslyckades med att tolka meddelandet \"%s\" frÄn dialogprocess\n"

#: src/delete.c:262
#, c-format
msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
msgstr "Fel vid lÀsande frÄn dialogvisningsprocess: %s\n"

#: src/delete.c:333
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
msgstr ""
"Fel vid start av metacity-dialog för att frÄga om dödandet av ett program: %"
"s\n"

#: src/delete.c:431
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att fÄ tag i vÀrdnamn: %s\n"

#: src/display.c:244
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr "Misslyckades med att öppna X Window System-displayen \"%s\"\n"

#: src/errors.c:154
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
"the window manager.\n"
msgstr ""
"Tappade anslutningen till displayen \"%s\";\n"
"troligtvis stÀngdes X-servern ner, eller sÄ dödade/förstörde du\n"
"fönsterhanteraren.\n"

#: src/errors.c:161
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Ödesdigert IO-fel %d (%s) pĂ„ display \"%s\".\n"

#: src/frames.c:862
msgid "Close Window"
msgstr "StÀng fönster"

#: src/frames.c:865
msgid "Window Menu"
msgstr "Fönstermeny"

#: src/frames.c:868
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimera fönster"

#: src/frames.c:871
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maximera fönster"

#: src/frames.c:874
msgid "Unmaximize Window"
msgstr "Avmaximera fönster"

#: src/keybindings.c:684
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr ""
"Ett annat program anvÀnder redan tangenten %s med modifierarna %x som en "
"bindning\n"

#: src/keybindings.c:1957
#, c-format
msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
msgstr ""
"Fel vid start av metacity-dialog för att skriva ut ett fel om ett kommando: %"
"s\n"

#: src/keybindings.c:1987
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Inget kommando %d har definierats.\n"

#: src/main.c:63
msgid ""
"metacity [--disable-sm] [--sm-save-file=FILENAME] [--display=DISPLAY] [--"
"replace]\n"
msgstr ""
"metacity [--disable-sm] [--sm-save-file=FILNAMN] [--display=DISPLAY] [--"
"replace]\n"

#: src/main.c:299
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes."
msgstr ""
"Kunde inte hitta ett tema! FörsÀkra dig om att %s finns och innehÄller "
"vanliga teman."

#: src/main.c:347
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att starta om: %s\n"

#: src/menu.c:49
msgid "_Close"
msgstr "_StÀng"

#: src/menu.c:50
msgid "_Minimize"
msgstr "_Minimera"

#: src/menu.c:51
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Ma_ximera"

#: src/menu.c:52
msgid "Unma_ximize"
msgstr "Avma_ximera"

#: src/menu.c:53
msgid "_Shade"
msgstr "_Skugga"

#: src/menu.c:54
msgid "Un_shade"
msgstr "Av_skugga"

#: src/menu.c:55
msgid "Mo_ve"
msgstr "Fl_ytta"

#: src/menu.c:56
msgid "_Resize"
msgstr "_Ändra storlek"

#. separator
#: src/menu.c:58
msgid "Put on _All Workspaces"
msgstr "Placera pÄ _alla arbetsytor"

#: src/menu.c:59
msgid "Only on _This Workspace"
msgstr "Endast pÄ _denna arbetsyta"

#: src/menu.c:301
#, c-format
msgid "Only on workspace %s%d"
msgstr "Endast pÄ arbetsyta %s%d"

#: src/menu.c:304
#, c-format
msgid "Move to workspace %s%d"
msgstr "Flytta till arbetsyta %s%d"

#: src/metacity-dialog.c:86
#, c-format
msgid ""
"The window \"%s\" is not responding.\n"
"Force this application to exit?\n"
"(Any open documents will be lost.)"
msgstr ""
"Fönstret \"%s\" svarar inte.\n"
"Tvinga detta program att avsluta?\n"
"(Alla öppna dokument kommer att gÄ\n"
"förlorade)."

#: src/metacity-dialog.c:94
msgid "Kill application"
msgstr "Döda program"

#: src/metacity-dialog.c:188
msgid "Title"
msgstr "Titel"

#: src/metacity-dialog.c:200
msgid "Class"
msgstr "Klass"

#: src/metacity-dialog.c:224
msgid ""
"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
msgstr ""
"Dessa fönster stöder inte \"save current setup\" och kommer att behöva "
"startas om manuellt nÀsta gÄng du loggar in."

#: src/metacity-dialog.c:275
#, c-format
msgid ""
"There was an error running \"%s\":\n"
"%s."
msgstr ""
"Ett fel uppstod vid körning av \"%s\":\n"
"%s."

#: src/metacity.desktop.in.h:1
msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"

#: src/metacity.schemas.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
msgstr ""
"(Inte implementerat) Navigering fungerar i termer av program, inte fönster"

#: src/metacity.schemas.in.h:2
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
"set to 0, however. Also, this option is disabled if the "
"titlebar_uses_desktop_font option is set to true. By default, titlebar_font "
"is unset, causing Metacity to fall back to the desktop font even if "
"titlebar_uses_desktop_font is false."
msgstr ""
"En typsnittsbeskrivningsstrÀng som beskriver ett typsnitt för "
"fönstertitelrader. Storleken frÄn beskrivningen kommer dock endast att "
"anvÀndas om alternativet titlebar_font_size Àr stÀllt till 0. Dessutom Àr "
"detta alternativ inaktiverat om alternativet titlebar_uses_desktop_font Àr "
"sant. Som standard Àr titlebar_font inte satt, vilket gör att Metacity "
"faller tillbaka pÄ skrivbordstypsnittet Àven om titlebar_uses_desktop_font "
"Ă€r falskt."

#: src/metacity.schemas.in.h:3
msgid "Activate window menu"
msgstr "Aktivera fönstermeny"

#: src/metacity.schemas.in.h:4
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Höjer automatiskt det fokuserade fönstret"

#: src/metacity.schemas.in.h:5
msgid "Close a window"
msgstr "StÀng ett fönster"

#: src/metacity.schemas.in.h:6
msgid "Commands to run in response to keybindings"
msgstr "Kommandon att köra som svar pÄ tangentbindningar"

#: src/metacity.schemas.in.h:7
msgid "Current theme"
msgstr "Aktuellt tema"

#: src/metacity.schemas.in.h:8
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr "Fördröjning i millisekunder "

#: src/metacity.schemas.in.h:9
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr "Inaktivera trasiga egenskaper som krÀvs av gamla eller trasiga program"

#: src/metacity.schemas.in.h:10
msgid "Hide all windows and focus desktop"
msgstr "Dölj alla fönster och fokusera skrivbordet"

#: src/metacity.schemas.in.h:11
msgid ""
"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
"specified by the auto_raise_delay key)."
msgstr ""
"Om sant, och om fokuslÀget antingen Àr \"sloppy\" eller \"mouse\", kommer "
"det fokuserade fönstret att automatiskt höjas efter en fördröjning "
"(fördröjningen anges av nyckeln auto_raise_delay)."

#: src/metacity.schemas.in.h:12
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
msgstr ""
"Om sant ignoreras alternativet titlebar_font och standardtypsnittet för "
"program anvÀnds för fönstertitlar."

#: src/metacity.schemas.in.h:13
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
"windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
"questionable. But it's better than having settings for all the specific "
"details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
"clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
msgstr ""
"Om sant fungerar Metacity i termer av program, inte av fönster. Konceptet Àr "
"ganska abstrakt, men i regel fungerar en programbaserad konfiguration mer "
"lik Mac och mindre lik Windows. NÀr du fokuserar ett fönster i "
"programbaserat lÀge kommer alla fönster i programmet att höjas. Dessutom "
"skickas fokusklick inte vidare till fönster i andra program dÄ "
"programbaserat lÀge anvÀnds. Förekomsten av denna instÀllning gÄr att "
"ifrÄgasÀtta. Men det Àr bÀttre Àn att ha instÀllningar för alla de specifika "
"detaljerna för programbaserad konfiguration gentemot fönsterbaserad "
"konfiguration, t.ex. huruvida klick ska skickas vidare. Dessutom Àr "
"programbaserat lÀge till stor del oimplementerat just nu."

#: src/metacity.schemas.in.h:14
msgid "Minimize a window"
msgstr "Minimera ett fönster"

#: src/metacity.schemas.in.h:15
msgid "Move a window"
msgstr "StÀng ett fönster"

#: src/metacity.schemas.in.h:16
msgid "Move focus between panels and the desktop"
msgstr "Flytta fokus mellan paneler och skrivbordet"

#: src/metacity.schemas.in.h:17
msgid "Move focus between windows"
msgstr "Flytta fokus mellan fönster"

#: src/metacity.schemas.in.h:18
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Flytta fönster en arbetsyta nedÄt"

#: src/metacity.schemas.in.h:19
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Flytta fönster en arbetsyta Ät vÀnster"

#: src/metacity.schemas.in.h:20
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Flytta fönster en arbetsyta Ät höger"

#: src/metacity.schemas.in.h:21
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Flytta fönster en arbetsyta uppÄt"

#: src/metacity.schemas.in.h:22
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 1"

#: src/metacity.schemas.in.h:23
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 10"

#: src/metacity.schemas.in.h:24
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 11"

#: src/metacity.schemas.in.h:25
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 12"

#: src/metacity.schemas.in.h:26
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 2"

#: src/metacity.schemas.in.h:27
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 3"

#: src/metacity.schemas.in.h:28
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 4"

#: src/metacity.schemas.in.h:29
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 5"

#: src/metacity.schemas.in.h:30
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 6"

#: src/metacity.schemas.in.h:31
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 7"

#: src/metacity.schemas.in.h:32
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 8"

#: src/metacity.schemas.in.h:33
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Flytta fönster till arbetsyta 9"

#: src/metacity.schemas.in.h:34
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Antal arbetsytor"

#: src/metacity.schemas.in.h:35
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum (to "
"prevent accidentally destroying your desktop by asking for 34 million "
"workspaces)."
msgstr ""
"Antal arbetsytor. MÄste vara större Àn noll, och har ett fast maxvÀrde (för "
"att förhindra att skrivbordet förstörs genom att 34 miljoner arbetsytor "
"begÀrs av misstag)."

#: src/metacity.schemas.in.h:36
msgid "Raise window if obscured, lowers it otherwise"
msgstr "Höj fönstret om skymt, sÀnk det annars"

#: src/metacity.schemas.in.h:37
msgid "Resize a window"
msgstr "Ändra storlek pĂ„ ett fönster"

#: src/metacity.schemas.in.h:38
msgid "Run a defined command"
msgstr "Kör ett angivet kommando"

#: src/metacity.schemas.in.h:39
msgid ""
"Some applications break specifications in ways that result in window manager "
"misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
"consistent position with respect to their parent window. This requires "
"ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
"Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
"dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
"are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
"Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
"run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
"world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
"limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
"workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
msgstr ""
"En del program bryter mot specifikationer pÄ sÀtt som resulterar i oönskade "
"beteenden i fönsterhanterare. Till exempel vill Metacity helst placera alla "
"dialogfönster pÄ en konsekvent position i förhÄllande till förÀlderfönstret. "
"Detta krÀver att dialogpositioner som program anger ignoreras. Men en del "
"versioner av Java/Swing mÀrker sina popupmenyer som dialogfönster, vilket "
"gör att Metacity mÄste inaktivera dialogpositionering för att menyer ska "
"kunna fungera i trasiga Javaprogram. Det finns Ätskilliga andra exempel pÄ "
"detta. Detta alternativ gör att Metacity anvÀnder ett fullt korrekt lÀge, "
"vilket kanske ger ett aningen trevligare anvÀndargrÀnssnitt om du inte "
"behöver köra nÄgra trasiga program. TyvÀrr mÄste dessa fixar vara aktiverade "
"som standard; vÀrlden Àr en otrevligt plats. En del av dessa fixar Àr fixar "
"för begrÀnsningar i specifikationerna sjÀlva, vilket gör att ett fel i "
"korrekthetslÀge ibland inte kan ÄtgÀrdas utan att en specifikation "
"modifieras."

#: src/metacity.schemas.in.h:40
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "VĂ€xla till arbetsyta 1"

#: src/metacity.schemas.in.h:41
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "VĂ€xla till arbetsyta 10"

#: src/metacity.schemas.in.h:42
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "VĂ€xla till arbetsyta 11"

#: src/metacity.schemas.in.h:43
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "VĂ€xla till arbetsyta 12"

#: src/metacity.schemas.in.h:44
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "VĂ€xla till arbetsyta 2"

#: src/metacity.schemas.in.h:45
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "VĂ€xla till arbetsyta 3"

#: src/metacity.schemas.in.h:46
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "VĂ€xla till arbetsyta 4"

#: src/metacity.schemas.in.h:47
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "VĂ€xla till arbetsyta 5"

#: src/metacity.schemas.in.h:48
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "VĂ€xla till arbetsyta 6"

#: src/metacity.schemas.in.h:49
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "VĂ€xla till arbetsyta 7"

#: src/metacity.schemas.in.h:50
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "VĂ€xla till arbetsyta 8"

#: src/metacity.schemas.in.h:51
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "VĂ€xla till arbetsyta 9"

#: src/metacity.schemas.in.h:52
msgid "Switch to workspace above the current space"
msgstr "VÀxla till arbetsytan ovanför den aktuella arbetsytan"

#: src/metacity.schemas.in.h:53
msgid "Switch to workspace below the current space"
msgstr "VÀxla till arbetsytan nedanför den aktuella arbetsytan"

#: src/metacity.schemas.in.h:54
msgid "Switch to workspace on the left"
msgstr "VÀxla till arbetsytan till vÀnster"

#: src/metacity.schemas.in.h:55
msgid "Switch to workspace on the right"
msgstr "VÀxla till arbetsytan till höger"

#: src/metacity.schemas.in.h:56
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
"will execute command_N."
msgstr ""
"Nycklarna /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N anger "
"tangentbindningar som motsvarar dessa kommandon. Att trycka "
"tangentbindningen för run_command_N kommer att köra command_N."

#: src/metacity.schemas.in.h:57
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then "
"there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som kör det pÄ motsvarande sÀtt numrerade kommandot i /"
"apps/metacity/keybinding_commands. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" "
"eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och "
"tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till specialstrÀngen "
"\"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:58
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsytan ovanför den aktuella "
"arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och "
"versaler och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om "
"du stÀller in alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte "
"att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:59
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
"for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsytan nedanför den aktuella "
"arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och "
"versaler och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om "
"du stÀller in alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte "
"att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:60
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsytan till vÀnster om den aktuella "
"arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och "
"versaler och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om "
"du stÀller in alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte "
"att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:61
msgid ""
"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsytan till höger om den aktuella "
"arbetsytan. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och "
"versaler och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om "
"du stÀller in alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte "
"att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:62
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 1. Formatet ser ut som \"&lt;"
"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
"tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
"specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
"för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:63
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 10. Formatet ser ut som \"&lt;"
"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
"tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
"specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
"för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:64
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 11. Formatet ser ut som \"&lt;"
"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
"tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
"specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
"för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:65
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 12. Formatet ser ut som \"&lt;"
"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
"tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
"specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
"för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:66
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 2. Formatet ser ut som \"&lt;"
"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
"tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
"specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
"för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:67
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 3. Formatet ser ut som \"&lt;"
"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
"tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
"specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
"för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:68
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 4. Formatet ser ut som \"&lt;"
"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
"tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
"specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
"för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:69
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 5. Formatet ser ut som \"&lt;"
"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
"tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
"specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
"för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:70
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 6. Formatet ser ut som \"&lt;"
"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
"tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
"specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
"för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:71
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 7. Formatet ser ut som \"&lt;"
"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
"tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
"specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
"för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:72
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 8. Formatet ser ut som \"&lt;"
"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
"tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
"specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
"för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:73
msgid ""
"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som vÀxlar till arbetsyta 9. Formatet ser ut som \"&lt;"
"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
"tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
"specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
"för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:74
msgid ""
"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att aktivera fönstermenyn. Formatet ser ut "
"som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr "
"ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar "
"som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
"specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
"för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:75
msgid ""
"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att stÀnga ett fönster. Formatet ser ut "
"som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr "
"ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar "
"som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
"specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
"för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:76
msgid ""
"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att gÄ in i \"flyttlÀge\" och börja flytta "
"ett fönster genom att anvÀnda tangentbordet. Formatet ser ut som \"&lt;"
"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
"tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
"specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
"för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:77
msgid ""
"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att gÄ in i \"storleksÀndringslÀge\" och "
"börja Àndra storleken pÄ ett fönster genom att anvÀnda tangentbordet. "
"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
"alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
"tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:78
msgid ""
"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
"will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att dölja alla normala fönster och ge "
"skrivbordsbakgrunden fokus. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter "
"gemener och versaler och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" "
"kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:79
msgid ""
"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att minimera ett fönster. Formatet ser ut "
"som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr "
"ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar "
"som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
"specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
"för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:80
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is "
"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster en arbetsyta nedÄt. "
"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
"alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
"tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:81
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster en arbetsyta Ät "
"vÀnster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler "
"och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du "
"stÀller in alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte "
"att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:82
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser "
"is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations "
"such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster en arbetsyta Ät "
"höger. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler "
"och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du "
"stÀller in alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte "
"att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:83
msgid ""
"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster en arbetsyta uppÄt. "
"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
"alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
"tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:84
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 1. "
"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
"alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
"tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:85
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 10. "
"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
"alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
"tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:86
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 11. "
"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
"alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
"tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:87
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 12. "
"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
"alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
"tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:88
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 2. "
"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
"alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
"tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:89
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 3. "
"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
"alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
"tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:90
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 4. "
"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
"alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
"tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:91
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 5. "
"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
"alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
"tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:92
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 6. "
"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
"alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
"tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:93
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 7. "
"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
"alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
"tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:94
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 8. "
"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
"alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
"tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:95
msgid ""
"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta ett fönster till arbetsyta 9. "
"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
"alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
"tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:96
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta fokus mellan paneler och "
"skrivbordet genom att anvÀnda ett popupfönster. Formatet ser ut som \"&lt;"
"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
"tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
"specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
"för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:97
msgid ""
"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta fokus mellan paneler och "
"skrivbordet utan ett popupfönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" "
"eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och "
"tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till specialstrÀngen "
"\"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:98
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" "
"or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows "
"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
"then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta fokus mellan fönster utan ett "
"popupfönster (traditionellt &lt;Alt&gt;Escape). Formatet ser ut som \"&lt;"
"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
"tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
"specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
"för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:99
msgid ""
"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
"or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
"Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then "
"there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta fokus mellan fönster med ett "
"popupfönster (traditionellt &lt;Alt&gt;Tab). Formatet ser ut som \"&lt;"
"Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
"tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
"\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
"specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
"för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:100
msgid ""
"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att slÄ pÄ eller av helskÀrmslÀge. "
"Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
"\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
"alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
"tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:101
msgid ""
"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
"and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
"\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att slÄ pÄ eller av maximering. Formatet "
"ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken "
"Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
"förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
"alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
"tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:102
msgid ""
"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att vÀxla mellan skuggat/oskuggat "
"tillstÄnd. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler "
"och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du "
"stÀller in alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte "
"att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:103
msgid ""
"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and "
"also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
"the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Tangentbindningen som anvÀnds för att slÄ pÄ eller av huruvida fönstret Àr "
"pÄ alla arbetsytor eller bara ett. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" "
"eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och "
"tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till specialstrÀngen "
"\"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:104
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
msgstr "Temat avgör utseendet pÄ fönsterramar, titelrader, och sÄ vidare."

#: src/metacity.schemas.in.h:105
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
msgstr ""
"Tidsfördröjningen innan ett fönster höjs om auto_raise Àr sant. "
"Fördröjningen ges i tusendelar av en sekund."

#: src/metacity.schemas.in.h:106
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
"unfocused when the mouse leaves the window."
msgstr ""
"FönsterfokuslÀget anger hur fönster ska aktiveras. Det har tre möjliga "
"vÀrden; \"click\" betyder att fönster mÄste klickas pÄ för att de ska fÄ "
"fokus, \"sloppy\" betyder att fönster fokuseras dÄ muspekaren gÄr in i "
"fönstret, och \"mouse\" betyder att fönster fokuseras dÄ muspekaren gÄr in i "
"fönstret och avfokuseras dÄ muspekaren lÀmnar fönstret."

#: src/metacity.schemas.in.h:107
msgid ""
"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
"the window is covered by another window, it raises the window above other "
"windows. If the window is already fully visible, it lowers the window below "
"other windows. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
"keybinding for this action."
msgstr ""
"Denna tangentbindning Àndrar huruvida ett fönster Àr över eller under andra "
"fönster. Om fönstret tÀcks av ett annat fönster höjer det fönstret över "
"andra fönster. Om fönstret redan Àr helt synligt sÀnker det fönstret under "
"andra fönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och "
"versaler och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om "
"du stÀller in alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte "
"att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."

#: src/metacity.schemas.in.h:108
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "VÀxla helskÀrmslÀge"

#: src/metacity.schemas.in.h:109
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "VÀxla maximeringstillstÄnd"

#: src/metacity.schemas.in.h:110
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "VÀxla skuggat tillstÄnd"

#: src/metacity.schemas.in.h:111
msgid "Toggle whether the window is on all workspaces"
msgstr "VÀxla huruvida fönstret Àr pÄ alla arbetsytor"

#: src/metacity.schemas.in.h:112
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "AnvÀnd standardsystemtypsnitt i fönstertitlar"

#: src/metacity.schemas.in.h:113
msgid "Window focus mode"
msgstr "FönsterfokuslÀge"

#: src/metacity.schemas.in.h:114
msgid "Window title font"
msgstr "Typsnitt för fönstertitel"

#: src/prefs.c:346 src/prefs.c:362 src/prefs.c:378 src/prefs.c:394
#: src/prefs.c:414 src/prefs.c:430 src/prefs.c:446 src/prefs.c:462
#: src/prefs.c:478 src/prefs.c:494 src/prefs.c:510 src/prefs.c:527
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" Àr satt till en ogiltig typ\n"

#: src/prefs.c:561
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value"
msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" Àr satt till ogiltigt vÀrde"

#: src/prefs.c:633
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr "Kunde inte tolka typsnittsbeskrivningen \"%s\" frÄn GConf-nyckeln %s\n"

#: src/prefs.c:672
#, c-format
msgid ""
"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
"maximum is %d\n"
msgstr ""
"%d lagrad i GConf-nyckeln %s Àr inte ett rimligt antal arbetsytor, aktuellt "
"maxvÀrde Àr %d\n"

#: src/prefs.c:721
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
msgstr ""
"Fixar för trasiga program Àr inaktiverade. En del program fungerar kanske "
"inte korrekt.\n"

#: src/prefs.c:753
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
msgstr "%d lagrad i GConf-nyckeln %s Àr inte i intervallet 0 till %d\n"

#: src/prefs.c:827
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Fel vid instÀllning av antalet arbetsytor till %d: %s\n"

#: src/prefs.c:997
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
"\"%s\""
msgstr ""
"\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen Àr inte ett giltigt vÀrde för "
"tangentbindningen \"%s\""

#: src/resizepopup.c:168
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d × %d"

#: src/screen.c:196
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "SkÀrm %d pÄ display \"%s\" Àr ogiltig\n"

#: src/screen.c:212
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
"replace option to override the current window manager.\n"
msgstr ""
"SkÀrm %d pÄ display \"%s\" har redan en fönsterhanterare; försök med flaggan "
"--replace för att ÄsidosÀtta den aktuella fönsterhanteraren.\n"

#: src/screen.c:253
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr "Kunde inte fÄ tag i fönsterhanterarval pÄ skÀrm %d display \"%s\"\n"

#: src/screen.c:308
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "SkÀrm %d pÄ display \"%s\" har redan en fönsterhanterare\n"

#: src/screen.c:516
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Kunde inte slÀppa skÀrm %d pÄ display \"%s\"\n"

#: src/session.c:273
#, c-format
msgid ""
"Failed to a open connection to a session manager, so window positions will "
"not be saved: %s\n"
msgstr ""
"Misslyckades med att öppna en anslutning till en sessionshanterare, sÄ "
"fönsterpositioner kommer inte att sparas: %s\n"

#: src/session.c:869 src/session.c:876
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\": %s\n"

#: src/session.c:886
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Kunde inte öppna sessionsfilen \"%s\" för skrivning: %s\n"

#: src/session.c:1032
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Fel vid skrivning av sessionsfilen \"%s\": %s\n"

#: src/session.c:1037
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Fel vid stÀngning av sessionsfilen \"%s\": %s\n"

#: src/session.c:1112
#, c-format
msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att lÀsa sparad sessionsfil %s: %s\n"

#: src/session.c:1147
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att tolka sparad sessionsfil: %s\n"

#: src/session.c:1196
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr "<metacity_session>-attribut hittat men vi har redan sessions-ID"

#: src/session.c:1209
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
msgstr "OkÀnt attribut %s pÄ <metacity_session>-element"

#: src/session.c:1226
msgid "nested <window> tag"
msgstr "nÀstlad <window>-tagg"

#: src/session.c:1284 src/session.c:1316
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
msgstr "OkÀnt attribut %s pÄ <window>-element"

#: src/session.c:1386
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
msgstr "OkÀnt attribut %s pÄ <geometry>-element"

#: src/session.c:1406
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "OkÀnt element %s"

#: src/session.c:1779
#, c-format
msgid ""
"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
"session management: %s\n"
msgstr ""
"Fel vid start av metacity-dialog för att varna om program som inte stöder "
"sessionshantering: %s\n"

#: src/theme-parser.c:224 src/theme-parser.c:242
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Rad %d tecken %d: %s"

#: src/theme-parser.c:396
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Attributet \"%s\" upprepat tvÄ gÄnger pÄ samma <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:414 src/theme-parser.c:439
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr "Attributet \"%s\" Àr ogiltigt pÄ <%s>-element i detta sammanhang"

#: src/theme-parser.c:485
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "Heltalet %ld mÄste vara positivt"

#: src/theme-parser.c:493
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Heltalet %ld Àr för stort, aktuellt max Àr %d"

#: src/theme-parser.c:521 src/theme-parser.c:602 src/theme-parser.c:626
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "Kunde inte tolka \"%s\" som ett flyttal"

#: src/theme-parser.c:552
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr "Booleska vÀrden mÄste vara \"true\" eller \"false\", inte \"%s\""

#: src/theme-parser.c:572
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr "Vinkeln mÄste vara mellan 0,0 och 360,0, var %g\n"

#: src/theme-parser.c:638
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr ""
"AlfavÀrdet mÄste vara mellan 0,0 (osynligt) och 1,0 (helt synligt), var %g\n"

#: src/theme-parser.c:684
#, c-format
msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
"large,x-large,xx-large)\n"
msgstr ""
"Ogiltig titelskala \"%s\" (mÄste vara ett av xx-small,x-small,small,medium,"
"large,x-large,xx-large)\n"

#: src/theme-parser.c:729 src/theme-parser.c:737 src/theme-parser.c:2872
#: src/theme-parser.c:2961 src/theme-parser.c:2968 src/theme-parser.c:2975
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"%s\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:807 src/theme-parser.c:897 src/theme-parser.c:935
#: src/theme-parser.c:1012 src/theme-parser.c:1062 src/theme-parser.c:1070
#: src/theme-parser.c:1126 src/theme-parser.c:1134
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"%s\"-attribut pÄ <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:837 src/theme-parser.c:905 src/theme-parser.c:943
#: src/theme-parser.c:1020
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "<%s>-namnet \"%s\" anvÀnt en andra gÄng"

#: src/theme-parser.c:849 src/theme-parser.c:955 src/theme-parser.c:1032
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s>-förÀldern \"%s\" har inte definierats"

#: src/theme-parser.c:968
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s>-geometrin \"%s\" har inte definierats"

#: src/theme-parser.c:981
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr ""
"<%s> mÄste ange antingen en geometri eller en förÀlder som har en geometri"

#: src/theme-parser.c:1080
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "OkÀnd typ \"%s\" pÄ <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:1091
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "OkÀnt style_set \"%s\" pÄ <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:1099
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "Fönstertypen \"%s\" har redan tilldelats en stilsamling"

#: src/theme-parser.c:1143
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
msgstr "OkÀnd funktion \"%s\" för menyikon"

#: src/theme-parser.c:1152
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
msgstr "OkÀnt tillstÄnd \"%s\" för menyikon"

#: src/theme-parser.c:1160
#, c-format
msgid "Theme already has a menu icon for function %s state %s"
msgstr "Temat har redan en menyikon för funktionen %s tillstÄnd %s"

#: src/theme-parser.c:1177 src/theme-parser.c:3180 src/theme-parser.c:3259
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Inget <draw_ops> med namnet \"%s\" har definierats"

#: src/theme-parser.c:1192 src/theme-parser.c:1256 src/theme-parser.c:1545
#: src/theme-parser.c:3060 src/theme-parser.c:3114 src/theme-parser.c:3274
#: src/theme-parser.c:3451 src/theme-parser.c:3489 src/theme-parser.c:3527
#: src/theme-parser.c:3565
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Elementet <%s> Àr inte tillÄtet under <%s>"

#: src/theme-parser.c:1282 src/theme-parser.c:1369 src/theme-parser.c:1439
#, c-format
msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"name\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1289 src/theme-parser.c:1376
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"value\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1320 src/theme-parser.c:1334 src/theme-parser.c:1393
msgid ""
"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
msgstr ""
"Kan inte ange bÄde button_width/button_height och förhÄllandet för knappar"

#: src/theme-parser.c:1343
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "AvstÄndet \"%s\" Àr okÀnt"

#: src/theme-parser.c:1402
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr "FörhÄllandet \"%s\" Àr okÀnt"

#: src/theme-parser.c:1446
#, c-format
msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"top\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1453
#, c-format
msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"bottom\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1460
#, c-format
msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"left\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1467
#, c-format
msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"right\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1499
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Ramen \"%s\" Àr okÀnd"

#: src/theme-parser.c:1655 src/theme-parser.c:1765 src/theme-parser.c:1868
#: src/theme-parser.c:2055 src/theme-parser.c:2805
#, c-format
msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"color\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1662
#, c-format
msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"x1\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1669 src/theme-parser.c:2650
#, c-format
msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"y1\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1676
#, c-format
msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"x2\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1683 src/theme-parser.c:2657
#, c-format
msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"y2\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1772 src/theme-parser.c:1875 src/theme-parser.c:1981
#: src/theme-parser.c:2062 src/theme-parser.c:2168 src/theme-parser.c:2263
#: src/theme-parser.c:2419 src/theme-parser.c:2545 src/theme-parser.c:2643
#: src/theme-parser.c:2717 src/theme-parser.c:2812
#, c-format
msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"x\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1779 src/theme-parser.c:1882 src/theme-parser.c:1988
#: src/theme-parser.c:2069 src/theme-parser.c:2175 src/theme-parser.c:2270
#: src/theme-parser.c:2426 src/theme-parser.c:2552 src/theme-parser.c:2724
#: src/theme-parser.c:2819
#, c-format
msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"y\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1786 src/theme-parser.c:1889 src/theme-parser.c:1995
#: src/theme-parser.c:2076 src/theme-parser.c:2182 src/theme-parser.c:2277
#: src/theme-parser.c:2433 src/theme-parser.c:2559 src/theme-parser.c:2731
#, c-format
msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"width\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1793 src/theme-parser.c:1896 src/theme-parser.c:2002
#: src/theme-parser.c:2083 src/theme-parser.c:2189 src/theme-parser.c:2284
#: src/theme-parser.c:2440 src/theme-parser.c:2566 src/theme-parser.c:2738
#, c-format
msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"height\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1903
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"start_angle\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:1910
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"extent_angle\"attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:2090
#, c-format
msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"alpha\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:2161
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"type\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:2209
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Förstod inte vÀrdet \"%s\" för typ av toning"

#: src/theme-parser.c:2291
#, c-format
msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"filename\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:2316 src/theme-parser.c:2763
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte fyllnadstypen \"%s\" för <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:2398 src/theme-parser.c:2531 src/theme-parser.c:2636
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"state\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:2405 src/theme-parser.c:2538
#, c-format
msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"shadow\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:2412
#, c-format
msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
msgstr "Inget \"arrow\"-attribut pÄ element <%s>"

#: src/theme-parser.c:2465 src/theme-parser.c:2587 src/theme-parser.c:2675
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte tillstÄndet \"%s\" för <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:2475 src/theme-parser.c:2597
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte skuggan \"%s\" för <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:2485
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Förstod inte pilen \"%s\" för <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:2898 src/theme-parser.c:3014
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Inget <draw_ops> anropat \"%s\" har definierats"

#: src/theme-parser.c:2910 src/theme-parser.c:3026
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Att inkludera draw_ops \"%s\" hÀr skulle skapa en cirkulÀrreferens"

#: src/theme-parser.c:3089
#, c-format
msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"value\"-attribut pÄ <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:3146
#, c-format
msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"position\"-attribut pÄ <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:3155
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "OkÀnd position \"%s\" för ramdel"

#: src/theme-parser.c:3163
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Ramstilen har redan en del vid position %s"

#: src/theme-parser.c:3208
#, c-format
msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"function\"-attribut pÄ <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:3216 src/theme-parser.c:3320
#, c-format
msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"state\"-attribut pÄ <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:3225
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "OkÀnd funktion \"%s\" för knapp"

#: src/theme-parser.c:3234
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "OkÀnt tillstÄnd \"%s\" för knapp"

#: src/theme-parser.c:3242
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "Ramstilen har redan en knapp för funktionen %s tillstÄnd %s"

#: src/theme-parser.c:3312
#, c-format
msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"focus\"-attribut pÄ <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:3328
#, c-format
msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"style\"-attribut pÄ <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:3337
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "\"%s\" Àr inte ett tillÄtet vÀrde pÄ fokusattribut"

#: src/theme-parser.c:3346
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "\"%s\" Àr inte ett giltigt vÀrde pÄ tillstÄndsattribut"

#: src/theme-parser.c:3356
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "En stil med namnet \"%s\" har inte definierats"

#: src/theme-parser.c:3366
#, c-format
msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
msgstr "Inget \"resize\"-attribut pÄ <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:3376
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "\"%s\" Àr inte ett giltigt vÀrde för storleksÀndringsattribut"

#: src/theme-parser.c:3386
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
"states"
msgstr ""
"Bör inte ha \"resize\"-attribut pÄ <%s>-element för maximerad/skuggade "
"tillstÄnd"

#: src/theme-parser.c:3400
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr ""
"Stilen har redan angivits för tillstÄndet %s storleksÀndring %s fokus %s"

#: src/theme-parser.c:3411 src/theme-parser.c:3422 src/theme-parser.c:3433
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Stilen har redan angivits för tillstÄndet %s fokus %s"

#: src/theme-parser.c:3472
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Kan inte ha tvÄ draw_ops för ett <piece>-element (temat angav ett draw_ops-"
"attribut och Àven ett <draw_ops>-element, eller angav tvÄ element)"

#: src/theme-parser.c:3510
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Kan inte ha tvÄ draw_ops för ett <button>-element (temat angav ett draw_ops-"
"attribut och Àven ett <draw_ops>-element, eller angav tvÄ element)"

#: src/theme-parser.c:3548
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Kan inte ha tvÄ draw_ops för ett <menu_icon>-element (temat angav ett "
"draw_ops-attribut och Àven ett <draw_ops>-element, eller angav tvÄ element)"

#: src/theme-parser.c:3595
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "Yttersta elementet i temat mÄste vara <metacity_theme>, inte <%s>"

#: src/theme-parser.c:3615
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr ""
"Elementet <%s> Àr inte tillÄtet inuti ett namn-/författare-/datum-/"
"beskrivningselement"

#: src/theme-parser.c:3620
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "Elementet <%s> Àr inte tillÄtet inuti ett <constant>-element"

#: src/theme-parser.c:3632
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr ""
"Elementet <%s> Àr inte tillÄtet inuti ett avstÄnds-/ram-/förhÄllandeelement"

#: src/theme-parser.c:3654
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "Elementet <%s> Àr inte tillÄtet inuti ett ritningsÄtgÀrdselement"

#: src/theme-parser.c:3664 src/theme-parser.c:3694 src/theme-parser.c:3699
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Elementet <%s> Àr inte tillÄtet inuti ett <%s>-element"

#: src/theme-parser.c:3920
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Inget draw_ops tillhandahÄlls för ramdel"

#: src/theme-parser.c:3935
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Inget draw_ops tillhandahÄlls för knappen"

#: src/theme-parser.c:3950
msgid "No draw_ops provided for menu icon"
msgstr "Inget draw_ops tillhandahÄlls för menyikon"

#: src/theme-parser.c:3990
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "Ingen text Àr tillÄten inuti elementet <%s>"

#: src/theme-parser.c:4045
msgid "<name> specified twice for this theme"
msgstr "<namn> Àr angiven tvÄ gÄnger för detta tema"

#: src/theme-parser.c:4056
msgid "<author> specified twice for this theme"
msgstr "<author> Àr angiven tvÄ gÄnger för detta tema"

#: src/theme-parser.c:4067
msgid "<copyright> specified twice for this theme"
msgstr "<copyright> Àr angivet tvÄ gÄnger för detta tema"

#: src/theme-parser.c:4078
msgid "<date> specified twice for this theme"
msgstr "<date> Àr angivet tvÄ gÄnger för detta tema"

#: src/theme-parser.c:4089
msgid "<description> specified twice for this theme"
msgstr "<description> Àr angivet tvÄ gÄnger för detta tema"

#: src/theme-parser.c:4294
#, c-format
msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att lÀsa tema frÄn filen %s: %s\n"

#: src/theme-parser.c:4349
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Temafilen %s innehöll inte ett <metacity_theme>-rotelement"

#: src/theme.c:202
msgid "top"
msgstr "överkant"

#: src/theme.c:204
msgid "bottom"
msgstr "nederkant"

#: src/theme.c:206
msgid "left"
msgstr "vÀnster"

#: src/theme.c:208
msgid "right"
msgstr "höger"

#: src/theme.c:222
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "ramgeometrin anger inte \"%s\"-dimension"

#: src/theme.c:241
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr "ramgeometrin anger inte dimensionen \"%s\" för ramen \"%s\""

#: src/theme.c:278
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr "KnappförhÄllandet %g Àr inte rimligt"

#: src/theme.c:290
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "ramgeometrin anger inte storlek pÄ knappar"

#: src/theme.c:656
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Toningarna bör ha minst tvÄ fÀrger"

#: src/theme.c:782
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
"GTK-fÀrgspecifikationen mÄste ha tillstÄndet inom klamrar, t.ex. gtk:fg"
"[NORMAL], dÀr NORMAL Àr tillstÄndet; kunde inte tolka \"%s\""

#: src/theme.c:796
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
"GTK-fÀrgspecifikationen mÄste ha en stÀngningsklammer efter tillstÄndet, t."
"ex. gtk:fg[NORMAL], dÀr NORMAL Àr tillstÄndet; kunde inte tolka \"%s\""

#: src/theme.c:807
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Förstod inte tillstÄndet \"%s\" i fÀrgspecifikation"

#: src/theme.c:820
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Förstod inte fÀrgkomponenten \"%s\" i fÀrgspecifikation"

#: src/theme.c:850
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
"format"
msgstr ""
"Blandningsformatet Àr \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" passar inte "
"med formatet"

#: src/theme.c:861
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Kunde inte tolka alfavÀrdet \"%s\" i blandad fÀrg"

#: src/theme.c:871
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "AlfavÀrdet \"%s\" i blandad fÀrg Àr inte mellan 0,0 och 1,0"

#: src/theme.c:918
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr ""
"Skuggformatet Àr \"shade/base_color/factor\", \"%s\" passar inte med formatet"

#: src/theme.c:929
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Kunde inte tolka skuggfaktorn \"%s\" i skuggad fÀrg"

#: src/theme.c:939
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Skuggfaktorn \"%s\" i skuggad fÀrg Àr negativ"

#: src/theme.c:968
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Kunde inte tolka fÀrgen \"%s\""

#: src/theme.c:1230
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Koordinatuttrycket innehÄller tecknet \"%s\" vilket inte Àr tillÄtet"

#: src/theme.c:1257
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
msgstr "Koordinatuttrycket innehÄller flyttalet \"%s\" som inte kunde tolkas"

#: src/theme.c:1271
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr "Koordinatuttrycket innehÄller heltalet \"%s\" som inte kunde tolkas"

#: src/theme.c:1338
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
msgstr ""
"Koordinatuttrycket hade en okÀnd operand vid början av denna text: \"%s\""

#: src/theme.c:1395
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Koordinatuttrycket var tomt eller förstods inte"

#: src/theme.c:1534 src/theme.c:1544 src/theme.c:1578
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Koordinatuttrycket resulterar i division med noll"

#: src/theme.c:1586
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr "Koordinatuttrycket försöker anvÀnda mod-operator pÄ ett flyttal"

#: src/theme.c:1643
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr "Koordinatuttrycket har en operator \"%s\" dÀr en operand förvÀntades"

#: src/theme.c:1652
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "Koordinatuttrycket hade en operand dÀr en operator förvÀntades"

#: src/theme.c:1660
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Koordinatuttrycket slutade med en operator istÀllet för en operand"

#: src/theme.c:1670
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
"operand in between"
msgstr ""
"Koordinatuttrycket har en operator \"%c\" som följer pÄ operatorn \"%c\" "
"utan nÄgon operand imellan"

#: src/theme.c:1789
msgid ""
"Coordinate expression parser overflowed its buffer, this is really a "
"Metacity bug, but are you sure you need a huge expression like that?"
msgstr ""
"Koordinatuttryckstolken spillde över dess buffert, det hÀr Àr egentligen ett "
"fel i Metacity, men Àr du sÀker pÄ att du behöver ett sÄ stort uttryck?"

#: src/theme.c:1818
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr ""
"Koordinatuttrycket hade en stÀngningsparentes utan nÄgon öppningsparentes"

#: src/theme.c:1881
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "Koordinatuttrycket hade en okÀnd variabel eller konstant \"%s\""

#: src/theme.c:1938
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr ""
"Koordinatuttrycket hade en öppningsparentes utan nÄgon stÀngningsparentes"

#: src/theme.c:1949
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "Koordinatuttrycket verkar inte ha nÄgra operatorer eller operander"

#: src/theme.c:2193 src/theme.c:2215 src/theme.c:2236
#, c-format
msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Temat innehöll ett uttryck \"%s\" som resulterade i ett fel: %s\n"

#: src/theme.c:3566
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
"specified for this frame style"
msgstr ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> mÄste anges för "
"denna ramtyp"

#: src/theme.c:3976 src/theme.c:4008
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"<frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/> saknas"

#: src/theme.c:4059
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Misslyckades med att lÀsa in temat \"%s\": %s\n"

#: src/theme.c:4205
#, c-format
msgid "No <name> set for theme \"%s\""
msgstr "Inget <name> angivet för temat \"%s\""

#: src/theme.c:4212
#, c-format
msgid "No <author> set for theme \"%s\""
msgstr "Inget <author> angivet för temat \"%s\""

#: src/theme.c:4219
#, c-format
msgid "No <date> set for theme \"%s\""
msgstr "Inget <date> angivet för temat \"%s\""

#: src/theme.c:4226
#, c-format
msgid "No <description> set for theme \"%s\""
msgstr "Inget <description> angivet för temat \"%s\""

#: src/theme.c:4233
#, c-format
msgid "No <copyright> set for theme \"%s\""
msgstr "Inget <copyright> angivet för temat \"%s\""

#: src/theme.c:4243
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
msgstr ""
"Ingen ramstil angiven för fönstertypen \"%s\" i temat \"%s\", lÀgg till ett "
"<window type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/>-element"

#: src/theme.c:4265
#, c-format
msgid ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
"specified for this theme"
msgstr ""
"<menu_icon function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> mÄste anges "
"för detta tema"

#: src/theme.c:4648 src/theme.c:4708
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr ""
"AnvÀndardefinierade konstanter mÄste börja med en stor bokstav; \"%s\" gör "
"det inte"

#: src/theme.c:4656 src/theme.c:4716
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Konstanten \"%s\" har redan definierats"

#: src/tools/metacity-properties.desktop.in.h:1
msgid "Change how focus is moved from one window to another"
msgstr "Ändra hur fokus flyttas frĂ„n ett fönster till ett annat"

#: src/tools/metacity-properties.desktop.in.h:2
msgid "Window Focus"
msgstr "Fönsterfokus"

#: src/tools/metacity-properties.glade.h:1
msgid "Clic_k to give focus"
msgstr "Klic_ka för att ge fokus"

#: src/tools/metacity-properties.glade.h:2
msgid "Focus behavior:"
msgstr "Fokusbeteende:"

#: src/tools/metacity-properties.glade.h:3
msgid "Window Focus Preferences"
msgstr "InstÀllningar för fönsterfokus"

#: src/tools/metacity-properties.glade.h:4
msgid "_Point to give focus"
msgstr "_Peka för att ge fokus"

#: src/tools/metacity-properties.glade.h:5
msgid "_Raise window on focus"
msgstr "_Höj fönster vid fokus"

#: src/util.c:60
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att öppna felsökningslogg: %s\n"

#: src/util.c:70
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att anvÀnda fdopen() pÄ loggfilen %s: %s\n"

#: src/util.c:76
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Öppnade loggfilen %s\n"

#: src/window.c:433
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %ld\n"
msgstr "Programmet stÀllde in ett felaktigt _NET_WM_PID %ld\n"

#: src/workspace.c:51
#, c-format
msgid "Workspace %d\n"
msgstr "Arbetsyta %d\n"

#: src/xprops.c:54
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s that was expected to have type %s format %d and "
"actually has type %s format %d n_items %d\n"
msgstr ""
"Fönster 0x%lx har egenskap %s som förvÀntades ha typen %s format %d och har "
"i verkligheten typ %s format %d n_items %d\n"

#: src/xprops.c:282
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr "Egenskap %s pÄ fönster 0x%lx innehöll ogiltig UTF-8\n"

#: src/xprops.c:367
#, c-format
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"Egenskap %s pÄ fönster 0x%lx innehöll ogiltig UTF-8 för objekt %d i listan\n"

#~ msgid ""
#~ "The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
#~ "metacity/keybinding_commands. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" "
#~ "or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows "
#~ "lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
#~ "\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled"
#~ "\", then there will be no keybinding for this action."
#~ msgstr ""
#~ "Tangentbindningen som kör det pÄ motsvarande sÀtt numrerade kommandot i /"
#~ "apps/metacity/keybinding_commands. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a"
#~ "\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och "
#~ "tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" "
#~ "och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till specialstrÀngen "
#~ "\"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna "
#~ "ÄtgÀrd."

#~ msgid "Move focus to the previously-focused window"
#~ msgstr "Flytta fokus till det tidigare fokuserade fönstret"

#~ msgid ""
#~ "The keybinding used to move focus back to the window which last had the "
#~ "focus. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
#~ "Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
#~ "and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If "
#~ "you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
#~ "no keybinding for this action."
#~ msgstr ""
#~ "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta fokus tillbaka till det "
#~ "fönster som senast hade fokus. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" "
#~ "eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och "
#~ "tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" "
#~ "och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till specialstrÀngen "
#~ "\"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna "
#~ "ÄtgÀrd."

#~ msgid "Workspace %d"
#~ msgstr "Arbetsyta %d"

#~ msgid "No \"name\" attribute on <%s> element"
#~ msgstr "Inget \"name\"-attribut pÄ <%s>-element"

#~ msgid "No \"type\" attribute on <%s> element"
#~ msgstr "Inget \"type\"-attribut pÄ <%s>-element"

#~ msgid "No \"style_set\" attribute on <%s> element"
#~ msgstr "Inget \"style_set\"-attribut pÄ <%s>-element"

#~ msgid "Element <%s> is not allowed below <metacity_theme>"
#~ msgstr "Elementet <%s> Àr inte tillÄtet under <metacity_theme>"

#~ msgid "Element <%s> is not allowed below <info>"
#~ msgstr "Elementet <%s> Àr inte tillÄtet under <info>"

#~ msgid "Element <%s> is not allowed below <frame_geometry>"
#~ msgstr "Elementet <%s> Àr inte tillÄtet under <frame_geometry>"

#~ msgid "Element <%s> is not allowed below <draw_ops>"
#~ msgstr "Elementet <%s> Àr inte tillÄtet under <draw_ops>"

#~ msgid "Element <%s> is not allowed below <gradient>"
#~ msgstr "Elementet <%s> Àr inte tillÄtet under <gradient>"

#~ msgid "Element <%s> is not allowed below <frame_style>"
#~ msgstr "Elementet <%s> Àr inte tillÄtet under <frame_style>"

#~ msgid "Element <%s> is not allowed below <frame_style_set>"
#~ msgstr "Elementet <%s> Àr inte tillÄtet under <frame_style_set>"

#~ msgid "Element <%s> is not allowed below <piece>"
#~ msgstr "Elementet <%s> Àr inte tillÄtet under <piece>"

#~ msgid "Element <%s> is not allowed inside a <color> element"
#~ msgstr "Elementet <%s> Àr inte tillÄtet inuti ett <color>-element"

#~ msgid "Element <%s> is not allowed inside a <frame> element"
#~ msgstr "Elementet <%s> Àr inte tillÄtet inuti ett <frame>-element"

#~ msgid "Element <%s> is not allowed inside a <window> element"
#~ msgstr "Elementet <%s> Àr inte tillÄtet inuti ett <window>-element"

#~ msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
#~ msgstr "Inget <%s> angivet för temat \"%s\""

#~ msgid ""
#~ "Window %s sets max width %d less than min width %d, disabling resize\n"
#~ msgstr ""
#~ "Fönstret %s stÀller in största bredden %d mindre Àn minsta bredden %d, "
#~ "stÀnger av storleksÀndring\n"

#~ msgid ""
#~ "Window %s sets max height %d less than min height %d, disabling resize\n"
#~ msgstr ""
#~ "Fönstret %s stÀller in största höjden %d mindre Àn minsta höjden %d, "
#~ "stÀnger av storleksÀndring\n"

#~ msgid "Left edge"
#~ msgstr "VĂ€nsterkant"

#~ msgid "Left window edge width"
#~ msgstr "Bredd pÄ vÀnster fönsterkant"

#~ msgid "Right edge"
#~ msgstr "Högerkant"

#~ msgid "Right window edge width"
#~ msgstr "Bredd pÄ höger fönsterkant"

#~ msgid "Bottom edge"
#~ msgstr "Nederkant"

#~ msgid "Bottom window edge height"
#~ msgstr "Höjd pÄ nedre fönsterkant"

#~ msgid "Title border"
#~ msgstr "Titelram"

#~ msgid "Border around title area"
#~ msgstr "Ram runt titelomrÄdet"

#~ msgid "Text border"
#~ msgstr "Textram"

#~ msgid "Border around window title text"
#~ msgstr "Ram runt fönstertiteln"

#~ msgid "Spacer padding"
#~ msgstr "Utfyllnadsmellanrum"

#~ msgid "Padding on either side of spacer"
#~ msgstr "Utfyllnad pÄ varje sida om utfyllare"

#~ msgid "Spacer width"
#~ msgstr "Utfyllnadsbredd"

#~ msgid "Width of spacer"
#~ msgstr "Bredd pÄ utfyllnad"

#~ msgid "Spacer height"
#~ msgstr "Utfyllnadshöjd"

#~ msgid "Height of spacer"
#~ msgstr "Höjd pÄ utfyllnad"

#~ msgid "Right inset"
#~ msgstr "Höger infÀllning"

#~ msgid "Distance of buttons from right edge of frame"
#~ msgstr "AvstÄnd pÄ knappar frÄn högerkanten pÄ ramen"

#~ msgid "Left inset"
#~ msgstr "VÀnster infÀllning"

#~ msgid "Distance of menu button from left edge of frame"
#~ msgstr "AvstÄnd pÄ menyknapp frÄn vÀnsterkanten pÄ ramen"

#~ msgid "Button width"
#~ msgstr "Knappbredd"

#~ msgid "Width of buttons"
#~ msgstr "Bredd pÄ knappar"

#~ msgid "Button height"
#~ msgstr "Knapphöjd"

#~ msgid "Height of buttons"
#~ msgstr "Höjd pÄ knappar"

#~ msgid "Button border"
#~ msgstr "Knappram"

#~ msgid "Border around buttons"
#~ msgstr "Ram runt knappar"

#~ msgid "Inner button border"
#~ msgstr "Inre knappram"

#~ msgid "Border around the icon inside buttons"
#~ msgstr "Ram runt ikonen inuti knappar"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.