Re: metacity (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-05 00:03:39

sön 2002-08-04 klockan 23.24 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: src/delete.c:69 src/delete.c:96 src/metacity-dialog.c:53
> >  #: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
> >  #, c-format
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
> > G msgstr "Förstod inte eftersläpande tecknen \"%s\" i strängen \"%s\""
> > N msgstr "Det gick inte att tolka de avslutande tecknen \"%s\" i strängen \"%s\""
> 
> Även om det är mindre ordagrant så är nog "de avslutande tecknen"
> lättare att förstå. Det känns som en förbättring.

Okej, jag köper den biten då. Tack.


> Däremot håller jag med dig i vad du skrev om resten av ändringen i ett
> annat brev.

Ok.


> >  #: src/delete.c:333
> >  #, c-format
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid ""
> >  "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
> >  msgstr ""
> > G "Fel vid start av metacity-dialog för att fråga om dödandet av ett program: %"
> > N "Fel vid start av metacity-dialog för att fråga om ett program skulle dödas: %"
> >  "s\n"
> 
> Du är närmare, men Suns flyter kanske lite bättre. Jag tror jag är
> för den också.

Jag har visst redan nappat på denna ändring, den var redan ändrad till
Suns förslag iaf.


> > G "fokus, \"sloppy\" betyder att fönster fokuseras då muspekaren går in i "
> > N "fokus, \"sloppy\" betyder att fönster fokuseras då muspekaren hamnar "
> >  "fönstret, och \"mouse\" betyder att fönster fokuseras då muspekaren går in i "
> 
> Om du skulle använda den, se då till att det blir "hamnar I fönstret,
> inte bara "hamnar fönstret".

Har gjort.


> Jag anser dem annar likvärdiga.

Ok, men jag nappade på Suns förslag.


> >  #: src/theme-parser.c:493
> >  #, c-format
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
> > G msgstr "Heltalet %ld är för stort, aktuellt max är %d"
> > N msgstr "Heltalet %ld är för stort, aktuellt maxvärde är %d"
> 
> Ja, varför inte skriva ut det.

Okej.
Tack för kommentarerna. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/metacity.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.