Re: libgnomeui (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-03 15:36:19

lör 2002-08-03 klockan 13.51 skrev Tomas Gradin:
> > >  #: libgnomeui/gnome-about.c:383
> > >  # SUN CHANGED MESSAGE
> > >  msgid "List of authors of the programs"
> > > G msgstr "Lista med författare av programmen"
> > > N msgstr "Lista med programmens författare"
> > 
> > Det är lite skillnad i betydelse. Jag tycker den ursprungliga
> > översättningen är närmare.
> 
> Du har fallit i en genitivgrop!
> 
> Svenskan kan uttrycka genitiv på ett enda sätt: med -s. Engelskan har däremot 
> två olika genitivformer, dels med (det förhatliga) 's, dels med den possesiva 
> artikeln "of". Döda ting kan egentligen inte ha 's i engelskan, det är därför 
> det blir så här. Svenskan har ju inte detta problem, utan här används alltid 
> genitiv-s.
>
> "Authors of the programs" betyder alltså "programmens författare".

Okej, jag ändrar. Tack!


> Sen har ni båda av någon underlig anledning valt prepositionen "med", som i 
> mina öron låter mycket konstig. Jag vill ha "över" i stället. Detta 
> prepositionsval har jag belägg för i SAOB:
> 
> LISTA
> 
> BETYDELSE: skriven l. tryckt förteckning över personer l. föremål o. d., 
> uppgjord i ngt visst syfte; jfr LÄNGD; ofta med bestämning inledd av prep. på 
> l. över, förr äv. av;
> 
> Den korrekta översättningen blir således:
> 
> "Lista över programmens författare"

Nädu. Både "med" och "över" kan användas, det hävdar iaf Norstedts ("en
~ över alla deltagarna", "en ~ med frågor").
Det är alltså inte fel och jag ändrar inte.


> > >  #: libgnomeui/gnome-about.c:394
> > >  # SUN CHANGED MESSAGE
> > >  msgid "List of people documenting the program"
> > > G msgstr "Lista med folk som dokumenterar programmet"
> > > N msgstr "Lista med folk som dokumenterat programmet"
> > 
> > Denna ändring kan jag gå med på. Tack.
> 
> Samma här, byt ut "med" mot "över".

Nej, enligt ovan.


> > >  #: libgnomeui/gnome-color-picker.c:414
> > >  # SUN CHANGED MESSAGE
> > >  msgid "Received invalid color data\n"
> > > G msgstr "Mottog ogiltig färgdata\n"
> > > N msgstr "Ogiltig färgdata mottogs\n"
> > 
> > Denna ändring mostvarar inte riktigt originalet.
> 
> Snälla, ogiltiga färgdata, tack :)

Visst, jag ändrar. Tack.


> > >  #: libgnomeui/gnome-font-picker.c:185
> > >  # SUN CHANGED MESSAGE
> > >  msgid "The selected GtkFont"
> > > G msgstr "Det valda GtkFont"
> > > N msgstr "Vald GtkFont"
> > 
> > Jag ändrar, men till "Valt GtkFont" (subjektet är ju egentligen
> > "GtkFont-typsnitt").
> 
> Nej, här håller jag inte med. Vill du ha neutrum här så får du faktiskt 
> skriva just "Valt GtkFont-typsnitt", annars ser det helt fel ut.

Huruvida motiveringen "det ser fel ut" är duglig kan man bråka om, men
jag ändrar till "Valt GtkFont-typsnitt".
Tack för kommentarerna. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/libgnomeui.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.