Re: libgnome (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-03 15:26:54

lör 2002-08-03 klockan 13.29 skrev Tomas Gradin:
> > >  #: libgnome/gnome-exec.c:438
> > >  # SUN CHANGED MESSAGE
> > >  msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
> > >  msgstr ""
> > > G "Kan inte hitta en terminal, använder xterm, även om det kanske
> > > N "Det går inte att hitta en terminal, xterm används, även om det
> > 
> > Det är inte vad originalet säger.
> 
> Jag skulle vilja ha "kan inte hitta någon terminal" i stället. Det är ju så 
> man säger: "jag kan inte hitta nån terinal".

Okej, jag ändrar. Tack.


> > >  #: libgnome/gnome-help.c:193 libgnome/gnome-help.c:208
> > >  #, c-format
> > >  # SUN CHANGED MESSAGE
> > >  msgid ""
> > >  "Unable to show help as %s is not a directory. Please check your
> > > G "Kan inte visa hjälp eftersom filen %s inte är en katalog.
> > > N "Det går inte att visa hjälp eftersom filen %s inte är en katalog.
> 
> > Detta är inte heller vad originalet säger.
> 
> Var fick ni "filen" ifrån? Det finns inte heller i originalet.

Jag tar bort. Tack.


> > >  #: libgnome/gnome-help.c:217 libgnome/gnome-help.c:233
> > >  #, c-format
> > >  # SUN CHANGED MESSAGE
> > >  msgid ""
> > >  "Unable to find the help files in either %s or %s. Please check your
> > > G "Kan inte hitta hjälpfilerna i varken %s eller %s. Kontrollera din
> > > N "Det går inte att hitta hjälpfilerna i varken %s eller %s. Kontrollera
> 
> > Samma här.
> 
> Både din och Suns översättning är grammatiskt felaktig! Man kan inte skriva 
> "inte ... i varken"; varken är en _nekande_ konjunktion, så ni har fått till 
> en mycket märklig dubbel negation.
> 
> Om man vill använda varken så får det bli så här:
> 
> "Kan varken hitta hjälpfilerna i %s eller %s."
> 
> Ett annat alternativ är att använda vare sig, då blir det som ni nog tänkte 
> er:
> 
> "Kan inte hitta hjälpfilerna i vare sig %s eller %s."
> 
> Men jag tycker det första alternativet är vackrast! :)

Jag ändrar till det senare alternativet. Tack.


> > >  #: libgnome/gnome-program.c:435
> > >  # SUN CHANGED MESSAGE
> > >  msgid "The flags to use for popt"
> > > G msgstr "Flaggorna att använda för popt"
> > > N msgstr "Flaggorna som ska användas för popt"
> > 
> > Osäker på denna. Tror inte jag ändrar.
> 
> Jag hade skrivit "vilka flaggor som används för popt", alternativt "de 
> flaggor som används för popt", men jag tror vilka passar bättre i 
> sammanhanget.

Men det är ju inte vad originalet säger. Flaggorna används inte än.


> > >  #: libgnome/gnome-program.c:463
> > >  # SUN CHANGED MESSAGE
> > >  msgid "Path in which to look for installed files"
> > > G msgstr "Sökväg i vilken installerade filer ska letas efter"
> > > N msgstr "Sökväg för sökning efter installerade filer"
> > 
> > Tycker inte att detta förslag bättre motsvarar originalet, tvärtom.
> 
> Jag hade skrivit "sökväg i vilken installerade filer ska sökas", så slipper 
> man avsluta satsen med en preposition.

Okej, jag ändrar.
Tack för kommentarerna. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/libgnome.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.