Re: Bakände/framände

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-03 15:45:09

lör 2002-08-03 klockan 13.47 skrev Göran Uddeborg:
> > Det verkar som om det finns intresse för att använda
> > "backend"->"bakände" och "frontend"->"framände". Plural borde vara
> > "bakändar" resp. "framändar" (alltså inte "~ändor").
> 
> Kan du vara lite mer precis, var finns detta intresse?

Jag tror Tomas har stått för en signifikant del av intresset...


[...]
> Annars har jag varit lite tveksam till "bakända" och hellre använt
> "baksida", för att undvika alla, i längden inte så roliga, skämt som
> det förra ordet lätt ger upphov till.  Men det är ingen stark åsikt
> som jag tänker slåss hårt för.  Jag skulle också kunna gå med på att
> ha -ände som huvudprincip.

Okej, vad tycker andra?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.