Re: libbonobo (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-03 02:59:10

tor 2002-07-25 klockan 13.23 skrev Christian Rose:
>  #: bonobo/bonobo-exception.c:172
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Cannot activate object from factory"
> G msgstr "Kan inte aktivera objektet från fabriken"
> N msgstr "Det går inte att aktivera objektet från fabriken"

I enlighet med tidigare ser jag inte att detta blir bättre eller att det
stämmer överens med originalet.


>  #: bonobo/bonobo-exception.c:187
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "IO Error on storage"
> G msgstr "IO-fel på lagringsutrymme"
> N msgstr "IO-fel i lagringsutrymme"

Denna kan jag hålla med om. Tack!


>  #: bonobo/bonobo-exception.c:196
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "No permission to do operation on storage"
> G msgstr "Ingen tillåtelse att utföra åtgärd på lagringsutrymmet"
> N msgstr "Ingen tillåtelse att utföra åtgärd i lagringsutrymmet"

Denna också. Tackar.


>  #: bonobo/bonobo-exception.c:210
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "malformed user interface XML description"
> G msgstr "felaktig XML-användargränssnittsbeskrivning"
> N msgstr "felaktig beskrivning av XML-användargränssnitt"

Denna blir bättre. Tack.


>  #: bonobo/bonobo-exception.c:213
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "invalid path to XML user interface element"
> G msgstr "ogiltig sökväg till XML-användargränssnittselement"
> N msgstr "ogiltig sökväg till element för XML-användargränssnitt"

Denna också. Tackelitack.


>  #: bonobo/bonobo-exception.c:279
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Error checking error; no exception"
> G msgstr "Fel vid kontroll av fel; inget undantag"
> N msgstr "Fel vid kontroll av fel, inget undantag"

Här borde nog istället originalet ändras. Jag ändrar inte.


>  #: bonobo/bonobo-generic-factory.h:74 bonobo/bonobo-generic-factory.h:78
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Could not initialize Bonobo"
> G msgstr "Kunde inte initiera Bonobo"
> N msgstr "Det gick inte att initiera Bonobo"

Det är inte vad originalet säger.


>  #: bonobo/bonobo-moniker.c:353
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Failed to resolve, or extend '%s"
> G msgstr "Misslyckades med att lösa upp eller utöka \"%s"
> N msgstr "Det gick inte att lösa upp eller utöka \"%s"

Dito. Det är inte vad som står i originalet.


>  #: bonobo/bonobo-moniker-util.c:246
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Failed to activate object"
> G msgstr "Misslyckades med att aktivera objekt"
> N msgstr "Det gick inte att aktivera objekt"

Nepp.
Jag fortsätter inte kommentera dessa ändringar.
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/libbonobo.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.