Re: libbonoboui (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-03 03:06:36

tor 2002-07-25 klockan 13.25 skrev Christian Rose:
>  #: bonobo/bonobo-file-selector-util.c:383
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Select a file to open"
> G msgstr "Väj en fil att öppna"
> N msgstr "Välj en fil att öppna"

Ajaj! Tackar så hemskt mycket!


>  #: bonobo/bonobo-ui-config-widget.c:267
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Visible"
> G msgstr "Synlig"
> N msgstr "Synlighet"

Det står inte "Visibility" i originalet, så jag ser inte varför man
väljer att översätta fel.


>  #: bonobo/bonobo-ui-config-widget.c:292
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Toolbars"
> G msgstr "Verktygsrader"
> N msgstr "Verktygs"

Öh?


>  #: bonobo/bonobo-ui-init-gtk.c:168
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Make all warnings fatal"
> G msgstr "Gör alla varningar ödesdigra"
> N msgstr "Gör alla varningar allvarliga"

Ändrar inte i enlighet med tidigare diskussion om ödesdiger/allvarlig.
Det är inte samma sak.


>  #: bonobo/bonobo-ui-sync-toolbar.c:556
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "B_oth"
> G msgstr "B_åda"
> N msgstr "Bå_da"

Varför? "å" fungerar utmärkt som snabbtangent.


>  #: bonobo/bonobo-zoomable.c:354
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Whether we have a valid minimum zoom level"
> G msgstr "Huruvida vi har en giltig minsta zoomnivå"
> N msgstr "Huruvida det finns en giltig minsta zoomnivå"

Det är inte vad originalet säger.


>  #: bonobo/bonobo-zoomable.c:362
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Whether we have a valid maximum zoom level"
> G msgstr "Huruvida vi har en giltig största zoomnivå"
> N msgstr "Huruvida det finns en giltig största zoomnivå"

Dito.


>  #: samples/bonoboui/hello.c:312
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Cannot init libbonoboui code"
> G msgstr "Kan inte initiera libbonoboui-koden"
> N msgstr "Det går inte att initiera libbonoboui-koden"

Samma sak här.


>  #: samples/controls/bonobo-sample-controls.c:131
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Could not initialize Bonobo UI"
> G msgstr "Kunde inte initiera Bonobo-användargränssnitt"
> N msgstr "Det gick inte att initiera Bonobo-användargränssnitt"

Och igen.
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/libbonoboui.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.