libbonobo (Suns šndringar)

FŲrfattare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-25 13:23:20

Här är Suns ändringar av libbonobo. Kom gärna med synpunkter.


Christian

 # Swedish messages for libbonobo.
 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.1 2002/07/24 14:20:36 donlond Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libbonobo\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-02-11 10:21+0000\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-01-27 03:53+0100\n"
G "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
G "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-07-24 11:14+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-07-24 11:17+0100\n"
N "Last-Translator: Sun G11n <gnome_int_l10n@ireland.sun.com>\n"
N "Language-Team: Sun G11n <gnome_int_l10n@ireland.sun.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: bonobo/bonobo-exception.c:172
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Cannot activate object from factory"
G msgstr "Kan inte aktivera objektet från fabriken"
N msgstr "Det går inte att aktivera objektet från fabriken"
N 
 
 
 #: bonobo/bonobo-exception.c:187
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "IO Error on storage"
G msgstr "IO-fel på lagringsutrymme"
N msgstr "IO-fel i lagringsutrymme"
N 
 
 
 #: bonobo/bonobo-exception.c:196
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "No permission to do operation on storage"
G msgstr "Ingen tillåtelse att utföra åtgärd på lagringsutrymmet"
N msgstr "Ingen tillåtelse att utföra åtgärd i lagringsutrymmet"
N 
 
 
 #: bonobo/bonobo-exception.c:210
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "malformed user interface XML description"
G msgstr "felaktig XML-användargränssnittsbeskrivning"
N msgstr "felaktig beskrivning av XML-användargränssnitt"
N 
 
 #: bonobo/bonobo-exception.c:213
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "invalid path to XML user interface element"
G msgstr "ogiltig sökväg till XML-användargränssnittselement"
N msgstr "ogiltig sökväg till element för XML-användargränssnitt"
N 
 
 
 #: bonobo/bonobo-exception.c:279
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Error checking error; no exception"
G msgstr "Fel vid kontroll av fel; inget undantag"
N msgstr "Fel vid kontroll av fel, inget undantag"
N 
 
 
 #: bonobo/bonobo-generic-factory.h:74 bonobo/bonobo-generic-factory.h:78
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Could not initialize Bonobo"
G msgstr "Kunde inte initiera Bonobo"
N msgstr "Det gick inte att initiera Bonobo"
N 
 
 #: bonobo/bonobo-moniker.c:353
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Failed to resolve, or extend '%s"
G msgstr "Misslyckades med att lösa upp eller utöka \"%s"
N msgstr "Det gick inte att lösa upp eller utöka \"%s"
N 
 
 #: bonobo/bonobo-moniker-util.c:246
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Failed to activate object"
G msgstr "Misslyckades med att aktivera objekt"
N msgstr "Det gick inte att aktivera objekt"
N 
 
 
 #: monikers/bonobo-moniker-oaf.c:60
 #, c-format
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Failed to activate '%s"
G msgstr "Misslyckades med att aktivera \"%s"
N msgstr "Det gick inte att aktivera \"%s"
N 
 
 
 #: samples/echo/echo-client.c:33
 # SUN CHANGED MESSAGE
 msgid "Could not create an instance of the sample echo component"
G msgstr "Kunde inte skapa en instans av testekokomponenten"
N msgstr "Det gick inte att skapa en instans av testekokomponenten"
N 

# Swedish messages for libbonobo.
# Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.16 2002/05/20 10:34:07 michael Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libbonobo\n"
"POT-Creation-Date: 2002-02-11 10:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2002-01-27 03:53+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: bonobo/bonobo-exception.c:154
msgid "An unsupported action was attempted"
msgstr "Ett försök gjordes med en åtgärd som inte stöds"

#: bonobo/bonobo-exception.c:157
msgid "IO Error"
msgstr "IO-fel"

#: bonobo/bonobo-exception.c:160
msgid "Invalid argument value"
msgstr "Ogiltigt argumentvärde"

#: bonobo/bonobo-exception.c:164
msgid "Object not found"
msgstr "Objektet kunde inte hittas"

#: bonobo/bonobo-exception.c:167
msgid "Syntax error in object description"
msgstr "Syntaxfel i objektbeskrivning"

#: bonobo/bonobo-exception.c:172
msgid "Cannot activate object from factory"
msgstr "Kan inte aktivera objektet från fabriken"

#: bonobo/bonobo-exception.c:177
msgid "No permission to access stream"
msgstr "Ingen tillåtelse att komma åt flödet"

#: bonobo/bonobo-exception.c:180
msgid "An unsupported stream action was attempted"
msgstr "Ett försök gjordes med en flödesåtgärd som inte stöds"

#: bonobo/bonobo-exception.c:183
msgid "IO Error on stream"
msgstr "IO-fel på flöde"

#: bonobo/bonobo-exception.c:187
msgid "IO Error on storage"
msgstr "IO-fel på lagringsutrymme"

#: bonobo/bonobo-exception.c:190
msgid "Name already exists in storage"
msgstr "Namnet finns redan i lagringsutrymmet"

#: bonobo/bonobo-exception.c:193
msgid "Object not found in storage"
msgstr "Objektet kunde inte hittas i lagringsutrymmet"

#: bonobo/bonobo-exception.c:196
msgid "No permission to do operation on storage"
msgstr "Ingen tillåtelse att utföra åtgärd på lagringsutrymmet"

#: bonobo/bonobo-exception.c:198
msgid "An unsupported storage action was attempted"
msgstr "Ett försök gjordes med en lagringsåtgärd som inte stöds"

#: bonobo/bonobo-exception.c:200
msgid "Object is not a stream"
msgstr "Objektet är inget flöde"

#: bonobo/bonobo-exception.c:203
msgid "Object is not a storage"
msgstr "Objektet är inget lagringsutrymme"

#: bonobo/bonobo-exception.c:206
msgid "Storage is not empty"
msgstr "Lagringsutrymmet är inte tomt"

#: bonobo/bonobo-exception.c:210
msgid "malformed user interface XML description"
msgstr "felaktig XML-användargränssnittsbeskrivning"

#: bonobo/bonobo-exception.c:213
msgid "invalid path to XML user interface element"
msgstr "ogiltig sökväg till XML-användargränssnittselement"

#: bonobo/bonobo-exception.c:216
msgid "the requested UI attribute didn't exist"
msgstr "det begärda användargränssnittsattributet finns inte"

#: bonobo/bonobo-exception.c:219
msgid "Unknown command or verb"
msgstr "Okänt kommando eller verb"

#: bonobo/bonobo-exception.c:222
msgid "Command is insensitive"
msgstr "Kommandot är okänsligt"

#: bonobo/bonobo-exception.c:226
msgid "incorrect data type"
msgstr "ogiltig datatyp"

#: bonobo/bonobo-exception.c:229
msgid "stream not found"
msgstr "flödet kunde inte hittas"

#: bonobo/bonobo-exception.c:233
msgid "property not found"
msgstr "egenskapen kunde inte hittas"

#: bonobo/bonobo-exception.c:236
msgid "property has invalid type"
msgstr "egenskapen har ogiltig typ"

#: bonobo/bonobo-exception.c:239
msgid "property is read only"
msgstr "egenskapen är skrivskyddad"

#: bonobo/bonobo-exception.c:242
msgid "config database backend failed "
msgstr "konfigurationsdatabasbackenden misslyckades "

#: bonobo/bonobo-exception.c:246
msgid "Moniker interface cannot be found"
msgstr "Moniker-gränssnittet kunde inte hittas"

#: bonobo/bonobo-exception.c:249
msgid "Moniker activation timed out"
msgstr "Moniker-aktiveringens tidsgräns överskreds"

#: bonobo/bonobo-exception.c:252
msgid "Syntax error within moniker"
msgstr "Syntaxfel inuti moniker"

#: bonobo/bonobo-exception.c:255
msgid "Moniker has an unknown moniker prefix"
msgstr "Moniker har ett okänt moniker-prefix"

#: bonobo/bonobo-exception.c:279
msgid "Error checking error; no exception"
msgstr "Fel vid kontroll av fel; inget undantag"

#: bonobo/bonobo-exception.c:288
msgid "General activation error with no description"
msgstr "Allmänt aktiveringsfel utan beskrivning"

#: bonobo/bonobo-generic-factory.h:74 bonobo/bonobo-generic-factory.h:78
msgid "Could not initialize Bonobo"
msgstr "Kunde inte initiera Bonobo"

#: bonobo/bonobo-moniker.c:353
#, c-format
msgid "Failed to resolve, or extend '%s"
msgstr "Misslyckades med att lösa upp eller utöka \"%s"

#: bonobo/bonobo-moniker-util.c:246
msgid "Failed to activate object"
msgstr "Misslyckades med att aktivera objekt"

#: monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:1
msgid "HTTP Moniker"
msgstr "HTTP-moniker"

#: monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:2
msgid "ORB IOR handling moniker"
msgstr "ORB-IOR-hanteringsmoniker"

#: monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:3
msgid "Standard Moniker factory"
msgstr "Standardmonikerfabrik"

#: monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:4
msgid "generic Oaf activation moniker"
msgstr "allmän Oaf-aktiveringsmoniker"

#: monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:5
msgid "generic Oaf query moniker"
msgstr "allmän Oaf-frågemoniker"

#: monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:6
msgid "generic factory 'new' moniker"
msgstr "allmän ny fabrikmoniker"

#: monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:7
msgid "generic item moniker"
msgstr "allmän objektmoniker"

#: monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:8
msgid "stream MonikerExtender"
msgstr "strömmonikerutökare"

#: monikers/bonobo-moniker-oaf.c:51
#, c-format
msgid "Exception activating '%s"
msgstr "Undantag vid aktivering av \"%s"

#: monikers/bonobo-moniker-oaf.c:60
#, c-format
msgid "Failed to activate '%s"
msgstr "Misslyckades med att aktivera \"%s"

#: samples/echo/Bonobo_Sample_Echo.server.in.in.h:1
msgid "Bonobo Echo server factory"
msgstr "Fabrik för Bonobo-ekoserver"

#: samples/echo/Bonobo_Sample_Echo.server.in.in.h:2
msgid "Bonobo Echo server sample program"
msgstr "Testprogram för Bonobo-ekoserver"

#: samples/echo/Bonobo_Sample_Echo.server.in.in.h:3
msgid "Echo component"
msgstr "Ekokomponent"

#: samples/echo/Bonobo_Sample_Echo.server.in.in.h:4
msgid "Echo component factory"
msgstr "Ekokomponentfabrik"

#: samples/echo/echo-client.c:22
msgid "I could not initialize Bonobo"
msgstr "Jag kunde inte initiera Bonobo"

#: samples/echo/echo-client.c:33
msgid "Could not create an instance of the sample echo component"
msgstr "Kunde inte skapa en instans av testekokomponenten"

#: samples/echo/echo-client.c:45
#, c-format
msgid "An exception occured '%s'"
msgstr "Ett undantag inträffade \"%s\""

#~ msgid "Failed to resolve, or extend '%s'"
#~ msgstr "Misslyckades med att lösa upp eller utöka \"%s\""

#~ msgid "The User canceled the save"
#~ msgstr "Användaren avbröt sparandet"

#~ msgid "No filename"
#~ msgstr "Inget filnamn"

#~ msgid "unknown mime type for '%s'"
#~ msgstr "okänd mime-typ för \"%s\""

#~ msgid "no handlers for mime type '%s'"
#~ msgstr "inga hanterare för mime-typen \"%s\""

#~ msgid "file MonikerExtender"
#~ msgstr "filmonikerutökare"

#~ msgid "generic file moniker"
#~ msgstr "allmän filmoniker"

#~ msgid "Can not bonobo_init"
#~ msgstr "Kan inte utföra bonobo_init"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.