Re: gconf (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-02 15:19:28

fre 2002-08-02 klockan 14.57 skrev Tomas Gradin:
>  > > Jag har då ingen kroppsdel som heter bakände, tänker du möjligen på ända?
>  > 
>  > Ja, för "bakända" är det enda som finns i min ordbok, inte "bakände".
> 
> Jag kan inte hitta vare sig bakända eller bakände i SAOB, vilken ordbok
> använder du?

Norstedts. SAOB är tämligen värdelös för praktiskt översättningsarbete.


> Framände finns däremot belagt sedan tidigt 1700-tal.
> 
> Eftersom frontend rimligen motsvaras av framände tycker jag att backend 
> mycket väl kan översättas med det således nya (!) ordet bakände.
> 
> Dator står inte heller i SAOB!

Just av sådana orsaker använder jag inte den.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.