Re: gconf (Suns ändringar)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-08-02 14:57:58

 > > Jag har då ingen kroppsdel som heter bakände, tänker du möjligen på ända?
 > 
 > Ja, för "bakända" är det enda som finns i min ordbok, inte "bakände".

Jag kan inte hitta vare sig bakända eller bakände i SAOB, vilken ordbok
använder du?

Framände finns däremot belagt sedan tidigt 1700-tal.

Eftersom frontend rimligen motsvaras av framände tycker jag att backend 
mycket väl kan översättas med det således nya (!) ordet bakände.

Dator står inte heller i SAOB!

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.