Re: synpunkt specspo

Författare: Daniel Resare (noa_at_metamatrix.se)
Datum: 2002-07-29 12:08:38

lör 2002-07-27 klockan 23.40 skrev Göran Uddeborg:
> Daniel Resare writes:
> > I ,bvvers,bdttningen av beskrivningen av libvorbis finns f,bvljande mening:
> > 
> > > Ogg Vorbis ,bdr ett helt ,bvppen, ,bdgar-, patent- och royaltyfritt,
> > > generellt, komprimerat audioformat f,bvr ljud och musik med fast och
> > > variabel bithastighet fr,ben 16 till 128 kb/s per kanal.
> > 
> > Jag skulle byta ',bvppen' mot ',bvppet'
> 
> Ja, sj,Adlvklart.  Det var redan gjort i senaste versionen.
> 
> > och 'audioformat' mot 'format' (att
> > anv,bdnda audio p,be svenska tycker jag ,bdr tveksamt, och s,bdger man
> > ljudformat blir det en upprepning).
> 
> Jag h,Aeller i och f,Avr sig inte med om att audio p,Ae svenska ,Adr
> tveksamt.  Men i just det h,Adr fallet s,Ae ,Adr det lite upprepning, s,Ae jag
> kan g,Ae med p,Ae att ta bort det h,Adr.


Ok.  Jo, jag tycker också att "audio" är acceptabelt i svensk text.
Av ren nyfikenhet, i vilka fall är "audio" att föredra framför "ljud".

Så fick vi svart på vitt om att evolution inte hanterar teckenkodingen
iso-2022-jp speciellt bra. Varför använder du den?

/noa

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.