Re: bfd-2.12.91

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-29 16:34:10

sön 2002-07-28 klockan 21.58 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: elf64-mmix.c:2186
> >   #, c-format
> > N msgid ""
> > N "Internal inconsistency: remaining %u != max %u.\n"
> > N "  Please report this bug."
> > N msgstr ""
> > N "Intern inkonsekvens: återstående %u != max %u.\n"
> > N "  Rapportera detta fel."
> 
> Man kanske i det här fallet skulle kosta på sig ett "var god".  Det är
> inte en instruktion hur man skall göra som de flesta "please" är.
> Istället handlar det om att man ber om en tjänst.  Eller vad tycker du
> själv?

Jo, men jag ändrar till "Rapportera gärna detta fel" som jag använt på
ett annat ställe i denna fil. Tack.


> >   #: peigen.c:1192 pepigen.c:1192
> > N msgid "\tvma:  Hint/Ord Member-Name Bound-To\n"
> > N msgstr "\tvma:  Tips/Vanligt medlemsnamn bundet till\n"
> 
> Det där ser nästan ut som en rubrikrad över en tabell.  Kollar du?

Det ser ut så. Jag ändrar till

msgstr "\tvma: Tips/Ordning Medlemsnamn Bundet till\n"

Tack! Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/tp/bfd-2.12.91.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.