synpunkt specspo

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-27 23:40:26

Daniel Resare writes:
> I ,bv(Bvers,bd(Bttningen av beskrivningen av libvorbis finns f,bv(Bljande mening:
> 
> > Ogg Vorbis ,bd(Br ett helt ,bv(Bppen, ,bd(Bgar-, patent- och royaltyfritt,
> > generellt, komprimerat audioformat f,bv(Br ljud och musik med fast och
> > variabel bithastighet fr,be(Bn 16 till 128 kb/s per kanal.
> 
> Jag skulle byta ',bv(Bppen' mot ',bv(Bppet'

Ja, sj,Ad(Blvklart.  Det var redan gjort i senaste versionen.

> och 'audioformat' mot 'format' (att
> anv,bd(Bnda audio p,be(B svenska tycker jag ,bd(Br tveksamt, och s,bd(Bger man
> ljudformat blir det en upprepning).

Jag h,Ae(Bller i och f,Av(Br sig inte med om att audio p,Ae(B svenska ,Ad(Br
tveksamt.  Men i just det h,Ad(Br fallet s,Ae(B ,Ad(Br det lite upprepning, s,Ae(B jag
kan g,Ae(B med p,Ae(B att ta bort det h,Ad(Br.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.