Re: opcodes-2.12.1

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-26 23:23:28

Christian Rose writes:
> tis 2002-07-23 klockan 17.05 skrev Martin Sjögren:
> > > N 
> > >   #: xstormy16-asm.c:74
> > > N msgid "Bad register in preincrement"
> > > N msgstr "Felaktigt register i förökning"
> > 
> > Ska jag vara ärlig är inte "preincrement" (++x antar jag?) det första
> > jag tänker på när jag ser ordet "förökning" :) Jag tänker mer på
> > populationsexpansion ;)
> 
> Ja, jag kan inte säga att jag är särskilt nöjd med den, eftersom den är
> mycket benägen att missförstås. Alternativa förslag mottages tacksamt.
> Förhandsökning?

Vad sägs om för(hands)uppräkning respektive efter(hands)uppräkning?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.