Re: opcodes-2.12.1

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-23 17:13:42

tis 2002-07-23 klockan 17.05 skrev Martin Sjögren:
> > N 
> >   #: xstormy16-asm.c:74
> > N msgid "Bad register in preincrement"
> > N msgstr "Felaktigt register i förökning"
> 
> Ska jag vara ärlig är inte "preincrement" (++x antar jag?) det första
> jag tänker på när jag ser ordet "förökning" :) Jag tänker mer på
> populationsexpansion ;)

Ja, jag kan inte säga att jag är särskilt nöjd med den, eftersom den är
mycket benägen att missförstås. Alternativa förslag mottages tacksamt.
Förhandsökning?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.