Re: opcodes-2.12.1

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-26 23:49:03

fre 2002-07-26 klockan 23.23 skrev Göran Uddeborg:
> > > >   #: xstormy16-asm.c:74
> > > > N msgid "Bad register in preincrement"
> > > > N msgstr "Felaktigt register i förökning"
> > > 
> > > Ska jag vara ärlig är inte "preincrement" (++x antar jag?) det första
> > > jag tänker på när jag ser ordet "förökning" :) Jag tänker mer på
> > > populationsexpansion ;)
> > 
> > Ja, jag kan inte säga att jag är särskilt nöjd med den, eftersom den är
> > mycket benägen att missförstås. Alternativa förslag mottages tacksamt.
> > Förhandsökning?
> 
> Vad sägs om för(hands)uppräkning respektive efter(hands)uppräkning?

Okej, ändrat till "förhandsuppräkning" och "efterhandsuppräkning". Tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/tp/opcodes-2.12.91.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.