bonobo-activation (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-25 12:46:52

Sun har färdigställt sin andra omgång med granskningar av 
GNOME-översättningarna. Jag bifogar dels deras ändringar gentemot 
befintlig översättning, och dels den befintliga översättningen.

Jag har alltså *inte* inkorporerat deras ändringar än, utan vill först ha 
synpunkter på ändringarna och vilka som folk tycker är lämpliga att 
inkorporera och vilka som inte är det. Tack för hjälpen.


Christian


Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.