Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-19 20:40:09

tis 2002-07-09 klockan 18.26 skrev Tomas Gradin:
> Men jag skulle, inhösta oaktat, kanske kunna tänka mig:
> 
> msgstr "make återfick barnet med pid %d, inväntar pid %d\n"
> 
> Men jag gillar nog inhösta mest, för det är ju ett så fräckt ord. Dessutom 
> betyder det ju precis samma sak som "reap".

Tomas, om du är nöjd med make tycker jag att du ska försöka skicka in
filen. Den har varit ute på remiss bra länge. :-)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.