Re: RAID minors?

Författare: Göran Uddeborg (göran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-18 23:36:52

Tomas Gradin writes:
> Jag föreslår stort resp. litet enhetsnummer i stället. Ett "undre 
> enhetsnummer" säger ingenting; det får mig att tänka på nedre floppydriven på 
> en gammal PC :)

Jag kan inte inse att "stort" och "litet" skulle säga så väldigt
mycket mer än "övre" och "undre".  Varför skulle det vara så mycket
tydligare?  Man måste i vilket fall veta något om hur enhetsnummer
används för att förstå vad det handlar om.

Jag ser däremot direkt två nackdelar:

1. Det bryter mot etablerad standard.  Vi har använt övre/undre ganska
   länge nu.  Det är ju inget som används så väldigt intensivt, men
   jag vågar då inte säga var man skulle behöva ändra.

2. Det finns en viss risk för missförstånd av typen: /dev/ttyY0 har
   ett stort enhetsnummer 224.  Ja, det var väldigt stort, ttyS0 har
   ju ett litet: 4.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.