Re: util-linux-2.11t.sv.po

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-11 23:19:14

tor 2002-07-11 klockan 22.14 skrev Göran Uddeborg:
> > > > > >   #: disk-utils/mkfs.cramfs.c:810
> > > > > >   #, c-format
> > > > > > N msgid "warning: uids truncated to %u bits.  (This may be a security concern.)\n"
> > > > > > N msgstr ""
> > > > > > N "varning: uid avkortade till %u bitar (detta kan vara ett "
> > > > > > N "säkerhetsproblem).\n"
> > > > > 
> > > > > Varför har du inte låtit parentesen förbli en egen mening?
> > > > 
> > > > Därför att jag tycker att det är knepigt med parenteser som är egna
> > > > meningar. Parentesernas innehåll är till för att förtydliga inuti en
> > > > annan mening, men skriver man det som en egen mening kan man lika gärna
> > > > ta bort parenteserna. Eller flytta in parentesen. Så tycker i alla fall
> > > > jag.
> > > 
> > > Det är nog en ganska privat regel för din del.
> > 
> > Misstänkte att språkreglerna inte höll med mig. Därför skrev jag "så
> > tycker i alla fall jag". Däremot så tror jag inte jag är ensam om att
> > tycka att parenteser som självständiga meningar ser knepigt ut.
> 
> Jag har aldrig hört det förut, men visst kan det finnas någon mer som
> tycker så.  Det finns säkert någon som omvänt tycker att det alltid
> måste vara en självständig mening också.  Lika godtycklig restriktion
> i mina ögon.
> 
> > Jag tycker inte parentesen ser bra ut som en självständig mening.
> > Dessutom ser jag ingen innehållsmässig skillnad. Jag ändrar inte.
> 
> Men du har ju fortfarande formulerat det som en egen mening!  Som det
> står är det fel.  Alltså rent syntaktiskt, det är en fullständig och
> fristående mening men interpunktionen avspeglar inte det.  Om du nu
> prompt vill göra om de två meningarna till en så får du också byta ut
> "detta" mot "vilket", "något som" eller dylikt.

Hur hade det varit med semikolon? Där borde väl samma sak gälla.
Jag ser inget fel i detta och ändrar inte.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.