Re: Red Hats PPP-verktyg

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-11 22:12:19

> Jag får fortfarande inga brev från listan.

Jag gjorde en "who", och du är med bland prenumeranterna. Det är inte
så att du har något slags spam-filter som slänger bort lite för
mycket?

Jag bifogar även ett brev jag just skickade, som du väl inte heller
fått då.

Göran Uddeborg:
> Christian Rose writes:
> > tor 2002-07-11 klockan 19.19 skrev Mattias Dahlberg:
> > > För i så fall är ordet display på svenska helt enkelt en bildskärm
> > > ... Jag hör dessutom väldigt sällan någon
> > > använda ordet "display" i datorskärmssammanhang. Gör du?
> > 
> > När det gäller X, så "jo". Engelska "monitor" är en fysisk bildskärm,
> > medan en display är något mer abstrakt.
> 
> Mycket riktigt. En "display" kan vara uppdelad på en eller flera
> "screen". Saxat från manualen för X:
> 
>    displaynumber
>        The phrase "display" is usually used to refer to
>        collection of monitors that share a common key­
>        board and pointer (mouse, tablet, etc.).
> 
> Och senare:
> 
>    screennumber
>        Some displays share a single keyboard and pointer
>        among two or more monitors.  Since each monitor
>        has its own set of windows, each screen is
>        assigned a screen number (beginning at 0) when the
>        X server for that display is started. If the
>        screen number is not given, screen 0 will be used.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.