Re: Red Hats PPP-verktyg

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-11 22:08:14

Christian Rose writes:
> tor 2002-07-11 klockan 19.19 skrev Mattias Dahlberg:
> > För i så fall är ordet display på svenska helt enkelt en bildskärm
> > ... Jag hör dessutom väldigt sällan någon
> > använda ordet "display" i datorskärmssammanhang. Gör du?
> 
> När det gäller X, så "jo". Engelska "monitor" är en fysisk bildskärm,
> medan en display är något mer abstrakt.

Mycket riktigt. En "display" kan vara uppdelad på en eller flera
"screen". Saxat från manualen för X:

    displaynumber
        The phrase "display" is usually used to refer to
        collection of monitors that share a common key­
        board and pointer (mouse, tablet, etc.).

Och senare:

    screennumber
        Some displays share a single keyboard and pointer
        among two or more monitors.  Since each monitor
        has its own set of windows, each screen is
        assigned a screen number (beginning at 0) when the
        X server for that display is started. If the
        screen number is not given, screen 0 will be used.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.