Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-07-09 18:08:13

>
>
>(Att "få" barn vore nog vilseledande.)
>  
>
make återfick vårdnaden om barn med pid %i, inväntar barn med pid %i.

/
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.