Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-08 00:13:14

Tomas Gradin writes:
> #: remote-cstms.c:127
> #, c-format
> msgid "Customs won't export: %s\n"
> msgstr "\"Customs\" kommer inte att exportera %s\n"
> 
> Jag tror det blir bra så här.

Fast efter alla dessa förklaringar tycker jag det var bra som det var
från början.  Customs är visserligen inte så känt, men de som använder
det känner förmodligen till det, och det är ju de som kommer att se
det här meddelandet.  Och då blir citationstecknen lite krystade.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.