Re: GConf2 är "process-transparent". Vad betyder det?

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-07 23:47:03

Richard Hult writes:
> Man kan alltid fråga Havoc vad han menar...

Kanske en bra idé.  Jag direktöversätter till processgenomskinligt så
länge, men skickar en fråga om vad det exakt betyder.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.