Re: fileutils-4.1.9

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-06 22:58:11

Christian Rose writes:
> tor 2002-07-04 klockan 12.37 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: lib/file-type.c:69
> > N msgid "shared memory object"
> > N msgstr "delat-minnesobjekt"
> 
> Hmm. Är inte helt förtjust i denna.
> Kanske "delat minne-objekt" eller "delat minneobjekt" för att
> förtydliga?

"Delat minneobjekt" skulle syfta fel, även om det skulle betytt
ungefär samma sak. Men jag kan gå med på "delat minne-objekt".

> >  #: lib/xmemcoll.c:62
> >  msgid "Set LC_ALL='C' to work around the problem."
> > G msgstr "Sätt LC_ALL=\"C\" för att gå runt problemet."
> > N msgstr "Sätt LC_ALL=\"C\" för att kringå problemet."
> 
> kringGå heter det väl?

Det har du rätt i.

> >  #: src/copy.c:1447 src/copy.c:1510 src/cp.c:339
> >  #, c-format
> > G msgid "preserving ownership for %s"
> > G msgstr "bevarar ägare av %s"
> > N msgid "failed to preserve ownership for %s"
> > N msgstr "misslyckades att bevara ägare av %s"
> 
> Kanske "misslyckades med...". Om du köper det så gäller det fler
> ställen.

För mig känns "med" helt överflödigt här. Såvida inte någon kan
övertyga mig med någon slags referens/förklaring som säger att det är
direkt fel grammatiskt så ändrar jag inte.

> >  #: src/cp.c:546
> >  #, c-format
> > G msgid "specified target, %s is not a directory"
> > G msgstr "angiven destination, %s, är inte en katalog"
> > N msgid "%s: specified target is not a directory"
> > N msgstr "%s: angiven destination är inte en katalog"
> 
> På minst ett annat ställe har du kallat "target" för "mål".

Då gör jag det här också.

> >  #: src/install.c:532
> > G msgid "cannot fork"
> > G msgstr "kan inte grena"
> > N msgid "fork system call failed"
> > N msgstr "systemanrop fork misslyckades"
> 
> systemanropET tycker jag

:-) Du kan få som du vill i det här fallet, det kan behöva påpekas
vad fork är här.

> >  #: src/link.c:54
> > N msgid "Call the link function to create a link named FILE2 to an existing FILE1.\n\n"
> > N msgstr ""
> > N "Anropa funktionen link för att skapa en länk som heter FIL2 till en exiterande\n"
> > N "FIL1.\n"
> > N "\n"
> 
> "exiSterande" eller kanske hellre "befintlig".

Befintlig är bra, det tar jag.

> > N msgid "specified target, %s is not a directory"
> > N msgstr "angiven destination, %s, är inte en katalog"
> 
> Det där om destination och mål igen. Gäller fler ställen.

Jag ändrar här också. (Fast jag hittade inga fler ställen där det
inte redan var översatt rätt.)

> > N msgid "cannot lstat `.' in %s"
> > N msgstr "kan inte ta status på \".\" i %s"
> 
> länkstatus kanske?

Det är i och för sig en vettig översättning, men man kommer ännu
längre ifrån systemanropsnamnet som används i orginalet. Jag är lite
tveksam, men ändrar nog inte.

> > N msgid "%s changed dev/ino"
> > N msgstr "%s ändrad dev/ino"
> 
> Det är inte "%s bytte..."?

Det är ett felmeddelande som används i funktionen som gör det här:

/* chdir `up' one level.
  Whenever using chdir '..', verify that the post-chdir
  dev/ino numbers for `.' match the saved ones.
  Return the name (in malloc'd storage) of the
  directory (usually now empty) from which we're coming. */

Om jämförelsen av . efter chdir och den sparade skiljer, skrivs detta
meddelande om att enhet och/eller inodsnummer är ändrat. Så jag
tycker det är rätt som det är.

> "dev/ino" ska kanske bli "enh/ino"?

Det håller jag däremot med om. I det avseendet ändrar jag.

> > N msgid ""
> > N "WARNING: Circular directory structure.\n"
> > N "This almost certainly means that you have a corrupted file system.\n"
> > N "NOTIFY YOUR SYSTEM MANAGER.\n"
> > N "The following directory is part of the cycle:\n"
> > N " %s\n"
> > N msgstr ""
> > N "VARNING: Cirkulär katalogstruktur.\n"
> > N "Detta betyder nästan säkert att du har ett trasigt filsystem.\n"
> > N "RAPPORTERA TILL SYSTEMANSVARIG.\n"
> > N "Följande katalog utgör del av cykeln:\n"
> > N " %s\n"
> 
> Kanske "så gott som säkert".

Jag förstår inte riktigt varför det skulle vara bättre.

> >  #: src/remove.c:603
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: remove write-protected %s %s? "
> > N msgstr "%s: ta bort skrivskyddad %s %s? "
> >  
> >  #: src/remove.c:604
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: remove %s %s? "
> > N msgstr "%s: ta bort %s %s? "
> 
> Vad blir första respektiva andra %s här?

Det första %s blir programnamnet, men det var kanske inte det du
egentligen undrade.

Andra blir en av översättningarna av 

  "regular empty file"
  "regular file"
  "directory"
  "block special file"
  "character special file"
  "fifo"
  "symbolic link"
  "socket"
  "message queue"
  "semaphore"
  "shared memory object"
  "weird file"

Tredje blir namnet på saken som skall tas bort.

Det är ett gränsfall om det här är bra eller inte. Det är ju ett fall
av att bygga samman meningar som brukar kunna gå sönder. Men eftersom
alla fallen har liknande egenskaper grammatiskt, och det faktiskt
gjorde det enklare för mig på svenska, överlät jag till dem som
faktiskt drabbas av problem att felanmäla.

Jens Arvidsson writes:
> > N " %a - Fria block tillgänliga för icke superanvändare\n"
> 
> TillgänGliga.

Självklart!

Tack skall ni ha båda två!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.