Re: fileutils-4.1.9

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-04 22:48:47

tor 2002-07-04 klockan 12.37 skrev Göran Uddeborg:
>  #: lib/file-type.c:69
> N msgid "shared memory object"
> N msgstr "delat-minnesobjekt"

Hmm. Är inte helt förtjust i denna.
Kanske "delat minne-objekt" eller "delat minneobjekt" för att
förtydliga?


>  #: lib/xmemcoll.c:62
>  msgid "Set LC_ALL='C' to work around the problem."
> G msgstr "Sätt LC_ALL=\"C\" för att gå runt problemet."
> N msgstr "Sätt LC_ALL=\"C\" för att kringå problemet."

kringGå heter det väl?


>  #: src/copy.c:1447 src/copy.c:1510 src/cp.c:339
>  #, c-format
> G msgid "preserving ownership for %s"
> G msgstr "bevarar ägare av %s"
> N msgid "failed to preserve ownership for %s"
> N msgstr "misslyckades att bevara ägare av %s"

Kanske "misslyckades med...". Om du köper det så gäller det fler
ställen.


>  #: src/cp.c:546
>  #, c-format
> G msgid "specified target, %s is not a directory"
> G msgstr "angiven destination, %s, är inte en katalog"
> N msgid "%s: specified target is not a directory"
> N msgstr "%s: angiven destination är inte en katalog"

På minst ett annat ställe har du kallat "target" för "mål".


>  #: src/install.c:532
> G msgid "cannot fork"
> G msgstr "kan inte grena"
> N msgid "fork system call failed"
> N msgstr "systemanrop fork misslyckades"

systemanropET tycker jag


>  #: src/link.c:54
> N msgid "Call the link function to create a link named FILE2 to an existing FILE1.\n\n"
> N msgstr ""
> N "Anropa funktionen link för att skapa en länk som heter FIL2 till en exiterande\n"
> N "FIL1.\n"
> N "\n"

"exiSterande" eller kanske hellre "befintlig".


> N msgid "specified target, %s is not a directory"
> N msgstr "angiven destination, %s, är inte en katalog"

Det där om destination och mål igen. Gäller fler ställen.


> N msgid "cannot lstat `.' in %s"
> N msgstr "kan inte ta status på \".\" i %s"

länkstatus kanske?


> N msgid "%s changed dev/ino"
> N msgstr "%s ändrad dev/ino"

Det är inte "%s bytte..."? "dev/ino" ska kanske bli "enh/ino"?


> N msgid ""
> N "WARNING: Circular directory structure.\n"
> N "This almost certainly means that you have a corrupted file system.\n"
> N "NOTIFY YOUR SYSTEM MANAGER.\n"
> N "The following directory is part of the cycle:\n"
> N " %s\n"
> N msgstr ""
> N "VARNING: Cirkulär katalogstruktur.\n"
> N "Detta betyder nästan säkert att du har ett trasigt filsystem.\n"
> N "RAPPORTERA TILL SYSTEMANSVARIG.\n"
> N "Följande katalog utgör del av cykeln:\n"
> N " %s\n"

Kanske "så gott som säkert".


> N msgid "cannot lstat %s"
> N msgstr "kan inte ta status (lstat) på %s"

Det där om lstat igen.


>  #: src/remove.c:603
>  #, c-format
> N msgid "%s: remove write-protected %s %s? "
> N msgstr "%s: ta bort skrivskyddad %s %s? "
>  
>  #: src/remove.c:604
>  #, c-format
> N msgid "%s: remove %s %s? "
> N msgstr "%s: ta bort %s %s? "

Vad blir första respektiva andra %s här?
Bra jobbat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.