Re: access control list

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-06 22:14:51

Tomas Gradin writes:
> 
>  > > Hur bör man översätta det, tro?  "åtkomstsstyrningslista"?
>  > 
>  > Pratar man inte även om "åtkomstkontroll" på svenska?
> 
> Jo. Jag skulle skriva "åtkomstkontrollista".

Jag tyckte inte översättningen control -> kontroll stämde här.  Jag
tyckte att det i det här fallet snarare handlade om betydelsenyanserna
"styrning", "makt", "herravälde", än nyansen "kontroll", "granskning"
i det engelska ordet.

Men ok, om ni båda tycker så, så gör jag så.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.