Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-06-26 16:52:54

 > > Mmm, men då borde kanske snarare de andra översättningarna ändras?
 > > Jag tycker rör är en klar felöversättning :-)

 > Vad tycker andra?

SAOB tycker i alla fall så här:

RÖR

ihåligt, i regel smalt o. långsträckt föremål av mer l. mindre rent cylindrisk
form (bildande en sluten kanal med jämförelsevis tunna väggar); ofta om sådant
föremål av bestämd form o. beskaffenhet, avsett för viss användning, särsk.
ss. ledning för vätska l. gas l. ss. behållare

LEDNING

numera företrädesvis konkret, om rör o. d. varigm vatten, ånga, gas o. d.
ledes till plats där det (den) skall förbrukas l. utföra ett visst arbete

LEDNINGS-BROTT

avbrytning av l. brott på elektrisk ledning l. telefonl. telegrafledning


Jag tycker ledningsbrott är bättre än "brutet rör". Fast "pipbrott" är ju
faktiskt rätt gulligt :)

/tg

PS. Ceci n'est pas une pipe :)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.