Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-06-26 12:53:56

 > >  #: ar.c:176
 > >  #, c-format
 > >  msgid "touch: `%s' is not a valid archive"
 > >G msgstr "touch: \"%s\" är inget giltigt arkiv"
 > >N msgstr "omdatera: \"%s\" är inte något giltigt arkiv"
 > >
 > >Kanske "inget" är bättre än "inte något"?
 > >
 > Jag hade gärna sett "är ej ett giltigt arkiv".

Hmmm, "är inget" är grammatiskt fel, det måste vara "är inte något" (annars är
det talspråk).

Ett alternativ är:

msgstr "omdatera: \"%s\" är inte ett giltigt arkiv"

Men jag tycker nog att "är inte något" känns lite bättre.

 > >  #: main.c:333
 > >  msgid "Disable the built-in variable settings"
 > >G msgstr "Deaktivera de inbyggda variabla inställningarna"
 > >N msgstr "Deaktivera de inbyggda variabelinställningarna"

 > Hehe. Så högljudd minns jag inte om diskussionen var. Jag hade nog i 
 > detta fall föredragit "Använd inte" istället,

Vad sägs om:

msgstr "Bortse från de inbyggda variabelinställningarna"

 > >Heter det inte NULL? Jag skulle felrapporterat detta till författarna.

 > Mjo, men i man ascii(7) står tecknet som NUL. Vet dock inte vad som är 
 > rätt eller fel.

Tecknet heter NUL. NULL är ett C-begrepp för en oallokerad pekare.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.