Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-06-26 12:38:05

>
>
> #: ar.c:176
> #, c-format
> msgid "touch: `%s' is not a valid archive"
>G msgstr "touch: \"%s\" är inget giltigt arkiv"
>N msgstr "omdatera: \"%s\" är inte något giltigt arkiv"
>
>Kanske "inget" är bättre än "inte något"?
> 
>
Jag hade gärna sett "är ej ett giltigt arkiv".

> #: main.c:333
> msgid "Disable the built-in variable settings"
>G msgstr "Deaktivera de inbyggda variabla inställningarna"
>N msgstr "Deaktivera de inbyggda variabelinställningarna"
>
>Någon protesterade högljutt här på listan för ett tag sedan att "deaktivera" minsann inte var
>något ord och att "inaktivera" borde användas istället. Jag har sedan dess använt "inaktivera"
>istället; du kanske vill göra likadant. Gäller i så fall på fler ställen i filen.
> 
>
Hehe. Så högljudd minns jag inte om diskussionen var. Jag hade nog i 
detta fall föredragit "Använd inte" istället, eftersom det känns 
konstigt med aktiverade/aktiva/inaktiva inbyggda variabelinställningar. 
Det känns som om det är något slags objekt man använder, inte subjekt. 
Jfr med en aktiverad/aktiv/inaktiv inbyggd brandvägg. Den utför ju 
något, alternativt låter bli att utföra något. Inställningarna är väl 
ganska statiska tillstånd (satta eller icke satta)? (Jag kan också ha 
fel bild av vad/hur variabelinställningarna är/fungerar.)

> #. This only happens when the first thing on the line is a '\0'.
> #. It is a pretty hopeless case, but (wonder of wonders) Athena
> #. lossage strikes again! (xmkmf puts NULs in its makefiles.)
> #. There is nothing really to be done; we synthesize a newline so
> #. the following line doesn't appear to be part of this line.
> #: read.c:2162
> msgid "warning: NUL character seen; rest of line ignored"
>G msgstr ""
>N msgstr "varning: NUL-tecken upptäckt, bortser från resten av raden"
>
>Heter det inte NULL? Jag skulle felrapporterat detta till författarna.
> 
>
Mjo, men i man ascii(7) står tecknet som NUL. Vet dock inte vad som är 
rätt eller fel.

/
  Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.