Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-26 12:49:44

On Wed, 26 Jun 2002, Fredrik Wendt wrote:
> >  #: ar.c:176
> >  #, c-format
> >  msgid "touch: `%s' is not a valid archive"
> >G msgstr "touch: \"%s\" är inget giltigt arkiv"
> >N msgstr "omdatera: \"%s\" är inte något giltigt arkiv"
> >
> >Kanske "inget" är bättre än "inte något"?
>
> Jag hade gärna sett "är ej ett giltigt arkiv".

Kanske det. Fast jag hade föredragit "är inte ett giltigt arkiv".


> >  #: main.c:333
> >  msgid "Disable the built-in variable settings"
> >G msgstr "Deaktivera de inbyggda variabla inställningarna"
> >N msgstr "Deaktivera de inbyggda variabelinställningarna"
> >
> >Någon protesterade högljutt här på listan för ett tag sedan att "deaktivera" minsann inte var
> >något ord och att "inaktivera" borde användas istället. Jag har sedan dess använt "inaktivera"
> >istället; du kanske vill göra likadant. Gäller i så fall på fler ställen i filen.
> >
> >
> Hehe. Så högljudd minns jag inte om diskussionen var. Jag hade nog i
> detta fall föredragit "Använd inte" istället, eftersom det känns
> konstigt med aktiverade/aktiva/inaktiva inbyggda variabelinställningar.

Det är ju ett problem även i originalet i så fall.


> >  msgid "warning: NUL character seen; rest of line ignored"
> >N msgstr "varning: NUL-tecken upptäckt, bortser från resten av raden"
> >
> >Heter det inte NULL? Jag skulle felrapporterat detta till författarna.
>
> Mjo, men i man ascii(7) står tecknet som NUL. Vet dock inte vad som är
> rätt eller fel.

Minsann, det kände jag inte till. Alltid lär man sig något.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.