Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-26 11:43:20

ons 2002-06-26 klockan 11.42 skrev Christian Rose:
> Jag gjorde som så att jag gjorde en diff mot det arbete jag tidigare
> gjort med make och kommenterar utifrån de skillnader som jag tycker är
> värda att kommentera.
> 
> Det var en mycket bra översättning. Bra jobbat.

Dumma jag skickar fel fil. Här är den rätta.


Christian


 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: make 3.79.1\n"
N "Project-Id-Version: 3.79.1\n"

Hmm, bara versionsnumret?


N "PO-Revision-Date: 2002-06-23 15:45+0100\n"

Använd du gärna också sommartid.


 #: ar.c:50
 #, c-format
 msgid "attempt to use unsupported feature: `%s'"
G msgstr "försök att använda funktion som inte stöds: \"%s\""
N msgstr "försök att använda en icke understödd funktion: \"%s\""

Hmm, jag ogillar "stödd". Du kan ju titta på mitt förslag. :)


 #: ar.c:141
 msgid "touch archive member is not available on VMS"
G msgstr "touch-arkivmedlem är inte tillgänglig på VMS"
N msgstr "omdatering av arkivmedlem är inte tillgängligt i VMS"

Jag avstår från att kommentera "touch", du har ju redan motiverat det. Om det ska vara i eller
på VMS vet jag inte dock.


 #: ar.c:176
 #, c-format
 msgid "touch: `%s' is not a valid archive"
G msgstr "touch: \"%s\" är inget giltigt arkiv"
N msgstr "omdatera: \"%s\" är inte något giltigt arkiv"

Kanske "inget" är bättre än "inte något"?


 #: arscan.c:71
 #, c-format
 msgid "lbr$set_module failed to extract module info, status = %d"
G msgstr ""
G "lbr$set_module misslyckades med att extrahera modulinformation, status = %d"
N msgstr "lbr$set_module misslyckades med att extrahera modulinfo, status = %d"

Skriv du gärna ut "information", tycker jag.


 #: arscan.c:155
 #, c-format
 msgid "lbr$ini_control failed with status = %d"
G msgstr "lbr$ini_control misslyckades med status = %d"
N msgstr "lbr$ini_control misslyckades och gav status = %d"

Din variant är nog bättre här.


 #: arscan.c:166
 #, c-format
 msgid "unable to open library `%s' to lookup member `%s'"
G msgstr "kan inte öppna biblioteket \"%s\" för att slå upp medlemmen \"%s\""
N msgstr "kunde inte öppna biblioteket \"%s\" för att slå upp medlemmen \"%s\""

Kanske "kan"?

 
 #: arscan.c:842
 #, c-format
 msgid " uid = %d, gid = %d, mode = 0%o.\n"
G msgstr " uid = %d, gid = %d, rättighet = 0%o.\n"
N msgstr " uid = %d, gid = %d, mod = 0%o.\n"

"rättighet" kanske passar bättre... vet inte riktigt.


 #: file.c:711
 msgid "# File has been updated."
G msgstr "# Filen har uppdaterats."
N msgstr "# Filen har förnyats."

Det där med "uppdatera" mm.


 #: file.c:715
 msgid "# Commands currently running (THIS IS A BUG)."
G msgstr "# Kommandon som kör för tillfället (DETTA ÄR ETT FEL)."
N msgstr "# Kommandokörning pågår (DETTA ÄR ETT FEL)."
 
 #: file.c:718
 msgid "# Dependencies commands running (THIS IS A BUG)."
G msgstr "# Beroendekommandon som kör (DETTA ÄR ETT FEL)."
N msgstr "# Beroendekommandon körs (DETTA ÄR ETT FEL)."

Hmmm. Jag tycker det låter som att man listar vilka kommandon som körs. I så fall röstar jag på
mitt förslag.


 #: getopt.c:699
 #, c-format
 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
G msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tillåter inget argument\n"
N msgstr "%s: flaggan \"--%s\" accepterar inte några argument\n"

Jag tror vi har en standardöversättning på detta som är mer i stil med vad jag skrev.

 
 #: getopt.c:704
 #, c-format
 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
G msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tillåter inget argument\n"
N msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" accepterar inte några argument\n"

Dito.
 
 
 #: getopt.c:878
 #, c-format
 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
G msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tillåter inget argument\n"
N msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" accepterar inte några argument\n"
 
D:o.


 #: job.c:453
 msgid "*** Waiting for unfinished jobs...."
G msgstr "*** Väntar på oavslutade jobb..."
N msgstr "*** Inväntar oavslutade uppdrag...."

Hmm, brukar man inte kalla det "jobb" på svenska också i dessa sammanhang?


 #: job.c:797
 msgid "write jobserver"
G msgstr "skriv jobbserver"
N msgstr "skriver uppdragsserver"

D:o. Gäller även fler ställen.


 #: job.c:1978
 #, c-format
 msgid "Redirected input from %s\n"
G msgstr "Omdirigerade indata från %s\n"
N msgstr "Inkanal omledd till %s\n"

Hmm. Jag tycker mitt förslag är bättre i detta fall. :)

 
 #: job.c:1985
 #, c-format
 msgid "Redirected error to %s\n"
G msgstr "Omdirigerade fel till %s\n"
N msgstr "Felkanal omledd till %s\n"

Motsvarande.

 
 #: job.c:1992
 #, c-format
 msgid "Redirected output to %s\n"
G msgstr "Omdirigerade utdata till %s\n"
N msgstr "Utkanal omledd till %s\n"

Här också.


 #: main.c:262
 msgid "Change to DIRECTORY before doing anything"
G msgstr "Byt till KATALOG innan något överhuvudtaget görs"
N msgstr "Ändra till KATALOG först"

Jag tycker att man *byter* katalog, man ändrar den inte.


 #: main.c:279 main.c:320 main.c:354
 msgid "FILE"
G msgstr "FIL"
N msgstr "FILE"

Inte FIL?


 #: main.c:318
 msgid "Don't actually run any commands; just print them"
G msgstr "Kör inte några kommandon; skriv bara ut dem"
N msgstr "Kör inte några kommandon i verkligheten, skriv bara ut dem"

Man kanske inte behöver ha med "i verkligheten" här.


 #: main.c:333
 msgid "Disable the built-in variable settings"
G msgstr "Deaktivera de inbyggda variabla inställningarna"
N msgstr "Deaktivera de inbyggda variabelinställningarna"

Någon protesterade högljutt här på listan för ett tag sedan att "deaktivera" minsann inte var
något ord och att "inaktivera" borde användas istället. Jag har sedan dess använt "inaktivera"
istället; du kanske vill göra likadant. Gäller i så fall på fler ställen i filen.


 #: main.c:355
 msgid "Consider FILE to be infinitely new"
G msgstr "Betrakta FIL som oändligt ny"
N msgstr "Betrakta FIL som obegränsat ny"

Jag tycker "oändligt ny" passar bättre.


 #: misc.c:676
 msgid "Initialized"
G msgstr "Initiera"
N msgstr "Inledd"

Kanske "initierad"?


 #. There's no need to be ivory-tower about this: check for
 #. one of the most common bugs found in makefiles...
 #: read.c:874
 #, c-format
 msgid "missing separator%s"
G msgstr "Har avskiljare"
N msgstr "separator%s saknas"

Ick. Är det här ett plural-s-hack? Felrapportera!


 #. This only happens when the first thing on the line is a '\0'.
 #. It is a pretty hopeless case, but (wonder of wonders) Athena
 #. lossage strikes again! (xmkmf puts NULs in its makefiles.)
 #. There is nothing really to be done; we synthesize a newline so
 #. the following line doesn't appear to be part of this line.
 #: read.c:2162
 msgid "warning: NUL character seen; rest of line ignored"
G msgstr ""
N msgstr "varning: NUL-tecken upptäckt, bortser från resten av raden"

Heter det inte NULL? Jag skulle felrapporterat detta till författarna.


 #: rule.c:683
 msgid " terminal."
N msgstr " slutregler."

Hur används detta?


 #: signame.c:108
 msgid "Hangup"
G msgstr "Lägg på"
N msgstr "Avringd"
 
 #: signame.c:111
 msgid "Interrupt"
G msgstr "Avbryt"
N msgstr "Avbrott"
 
 #: signame.c:114
 msgid "Quit"
G msgstr "Avsluta"
N msgstr "Avslutad"

Är signalerna inte åtgärder? I så fall tycker jag mina förslag är bättre.


 #: signame.c:149
 msgid "Broken pipe"
G msgstr "Brutet rör."
N msgstr "Ledningsbrott"

Brukar vi inte säga "brutet rör"?
 

 #: signame.c:152
 msgid "Alarm clock"
G msgstr "Väckarklocka (POSIX)"
N msgstr "Alarmklocka"

Kanske "väckarklocka"?

 
 #: signame.c:155
 msgid "Terminated"
G msgstr "Terminera"
N msgstr "Avslutad"

Se den tidigare kommentaren om signalnamnen.


 #: signame.c:193
 msgid "Virtual timer expired"
G msgstr "Tid för första besöket"
N msgstr "Virtuellt tidur utlöpte"

"utlöpte" upplever jag som förvisso korrekt men jobbigt. Jag föreslår "...löpte ut"


 #: signame.c:196
 msgid "Profiling timer expired"
G msgstr ""
N msgstr "Profilerings-tidur utlöpte"

Varför bindestreck?


 #: signame.c:205
 msgid "Continued"
G msgstr "Fortsätt"
N msgstr "Fortsatte"

Kanske "Fortsatt"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.