Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-26 11:42:02

Jag gjorde som så att jag gjorde en diff mot det arbete jag tidigare
gjort med make och kommenterar utifrån de skillnader som jag tycker är
värda att kommentera.

Det var en mycket bra översättning. Bra jobbat.


Christian


 # Swedish messages for gperfmeter.
 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.2 2002/06/09 12:05:43 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gperfmeter\n"
G "POT-Creation-Date: 2001-11-27 04:39+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-11-27 04:39+0100\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-06-09 14:06+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-06-09 14:06+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
G "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
N "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
G msgid "Setup"
G msgstr "Inställningar"
 #: gperfmeter.desktop.in.h:1 src/perfmeter.c:505
N msgid "Monitor disk, memory, CPU and network usage"
N msgstr "Övervaka disk-, minnes-, processor- och nätverksanvändning"
N 
 #: gperfmeter.desktop.in.h:2
N msgid "Performance Meter"
N msgstr "Prestandamätare"
 
G msgid "Host:  "
G msgstr "Värd:  "
 #: src/gperfmeter.glade.h:2
 #, no-c-format
N msgid "%"
N msgstr "%"
 
G msgid "Local"
G msgstr "Lokal"
 #: src/gperfmeter.glade.h:3
N msgid "*"
N msgstr "*"
 
G msgid "Remote"
G msgstr "Fjärr"
 #: src/gperfmeter.glade.h:4
N msgid "/sec"
N msgstr "/s"
 
G msgid "View"
G msgstr "Vy"
 #: src/gperfmeter.glade.h:5
N msgid "Above"
N msgstr "Över"
 
G msgid "Threshold"
G msgstr "Tröskelvärde"
 #: src/gperfmeter.glade.h:6
N msgid "Accept changes and close this dialog"
N msgstr "Godta ändringar och stäng detta dialogfönster"
 
 #: src/gperfmeter.glade.h:7
N msgid "Apply changes to Performance Meter"
N msgstr "Tillämpa ändringar i prestandamätaren"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:8
 
G msgid "Above"
G msgstr "Över"
G 
G msgid "CPU"
G msgstr "CPU"
 # src/dialogs.c:502 src/dialogs.c:600
 #: src/gperfmeter.glade.h:9
N msgid "Bo_th"
N msgstr "BÃ¥de _och"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:10
N msgid "C_PU"
N msgstr "_CPU"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:11
N msgid "Cancel changes and close this Dialog"
N msgstr "Avbryt ändringar och stäng detta dialogfönster"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:12
N msgid "Chart"
N msgstr "Diagram"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:13
N msgid "Co_ntext"
N msgstr "Sa_mmanhang"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:14
N msgid "Coll_isions"
N msgstr "Koll_isioner"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:15
N msgid "Di_sk"
N msgstr "Di_sk"
 
G msgid "%"
G msgstr "%"
 #: src/gperfmeter.glade.h:16
N msgid "Display:"
N msgstr "Visa:"
 
G msgid "Load"
G msgstr "Last"
 #: src/gperfmeter.glade.h:17
N msgid "Graph:"
N msgstr "Graf:"
 
G msgid "/sec"
G msgstr "/s"
 #: src/gperfmeter.glade.h:18
N msgid "Help on Performance Meter"
N msgstr "Hjälp om prestandamätaren"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:19
N msgid "Hide Men_u Bar (Click in window to redisplay)"
N msgstr "Dölj men_yrad (klicka i fönstret för att åter visa det)"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:20
N msgid "Hori_zontal"
N msgstr "_Horisontell"
 
G msgid "Disk"
G msgstr "Disk"
G 
G msgid "Page"
G msgstr "Sida"
G 
G msgid "Context"
G msgstr "Sammanhang"
G 
G msgid "Swap"
G msgstr "Växlingsminne"
G 
G msgid "Interrupts"
G msgstr "Avbrott"
G 
G msgid "Packets"
G msgstr "Paket"
G 
G msgid "Collisions"
G msgstr "Kollisioner"
G 
G msgid "Errors"
G msgstr "Fel"
 #: src/gperfmeter.glade.h:21
N msgid "Host:  "
N msgstr "Värd:  "
 
G msgid "Graph:"
G msgstr "Graf:"
 #: src/gperfmeter.glade.h:22
N msgid "In_terrupts"
N msgstr "Av_brott"
 
G msgid "Line"
G msgstr "Rad"
G 
G msgid "Solid"
G msgstr "Heldragen"
 #: src/gperfmeter.glade.h:23
N msgid "L_imit Line"
N msgstr "B_egränsningsrad"
 
 
G msgid "Horizontal"
G msgstr "Vågrät"
G 
G msgid "Vertical"
G msgstr "Lodrät"
 #: src/gperfmeter.glade.h:25
N msgid "Lo_g Samples in:"
N msgstr "Lo_gga prover i:"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:26
N msgid "Loa_d"
N msgstr "_Last"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:27
N msgid "Metrics"
N msgstr "Enheter"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:28
N msgid "Monitor (specified) remote machine performance"
N msgstr "Övervaka prestanda hos (angiven) fjärrmaskin"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:29
N msgid "Monitor CPU Usage"
N msgstr "Övervaka processoranvändning"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:30
N msgid "Monitor average number of runnable processes "
N msgstr "Övervaka medelantal körbara processer "
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:31
N msgid "Monitor context switches"
N msgstr "Övervaka sammanhangsbyten (context switches)"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:32
N msgid "Monitor disk traffic in transfers"
N msgstr "Övervaka disktrafik i överföringar"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:33
N msgid "Monitor error rate while receiving packets on the ethernet"
N msgstr "Övervaka felandel vid mottagande av paket på ethernet"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:34
N msgid "Monitor ethernet packets traffic"
N msgstr "Övervaka ethernetpakettrafik"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:35
N msgid "Monitor localhost performance"
N msgstr "Övervaka prestanda för lokal värd"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:36
N msgid "Monitor paging activity"
N msgstr "Övervaka sidbytesaktivitet"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:37
N msgid "Monitor rate of collisions on the ethernet"
N msgstr "Övervaka andel kollisioner på ethernet"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:38
N msgid "Monitor rate of device interrupts"
N msgstr "Övervaka andel enhetsavbrott"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:39
N msgid "Monitor the rate of job swaps"
N msgstr "Övervaka andel jobbyten"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:40
N msgid "Pa_ge"
N msgstr "S_ida"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:41
N msgid "Pac_kets"
N msgstr "Pa_ket"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:42
N msgid "Performance Meter Preferences"
N msgstr "Inställningar för prestandamätare"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:43
N msgid "S_wap"
N msgstr "Vä_xlingsminne"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:44
N msgid "Sample _Every:"
N msgstr "Ta prov _var:"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:45
N msgid "Stri_p Chart"
N msgstr "Lin_jediagram"
 
G msgid "Display:"
G msgstr "Visa:"
 #: src/gperfmeter.glade.h:46
N msgid "Threshold"
N msgstr "Tröskelvärde"
 
G msgid "Bar Chart"
G msgstr "Stapeldiagram"
G 
G msgid "Strip Chart"
G msgstr "Graf"
 #: src/gperfmeter.glade.h:47
N msgid "View"
N msgstr "Vy"
 
G msgid "Both"
G msgstr "Både och"
 #: src/gperfmeter.glade.h:48
N msgid "_Apply"
N msgstr "_Verkställ"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:49
N msgid "_Bar Chart"
N msgstr "_Stapeldiagram"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:50
N msgid "_Cancel"
N msgstr "_Avbryt"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:51
N msgid "_Errors"
N msgstr "_Fel"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:52
N msgid "_Help"
N msgstr "_Hjälp"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:53
N msgid "_Line"
N msgstr "_Rad"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:54
N msgid "_Local"
N msgstr "_Lokal"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:55
N msgid "_OK"
N msgstr "_OK"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:56
N msgid "_Remote"
N msgstr "_Fjärr"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:57
N msgid "_Solid"
N msgstr "_Heldragen"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:58
N msgid "_Vertical"
N msgstr "_Vertikal"
N 
 #: src/perfmeter.c:199
 #, c-format
N msgid ""
N "%s: X Fatal Error %d on X Server %s\n"
N "%s\n"
N msgstr ""
N "%s: Ödesdigert X-fel %d på X-server %s\n"
N "%s\n"
 
G msgid "Limit Line"
G msgstr "Begränsningsrad"
 #: src/perfmeter.c:401
N msgid "Container VBox"
N msgstr "Container Vbox"
N 
 #. Translator credits
 #: src/perfmeter.c:492
N msgid "translator_credits"
N msgstr ""
N "Christian Rose\n"
N "Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org"
 
G msgid "Hide Menu Bar (Click in window to redisplay)"
G msgstr "Dölj menyrad (klicka i fönstret för att åter visa det)"
 #: src/perfmeter.c:503
N msgid "The Performance Meter"
N msgstr "Prestandamätaren"
 
G msgid "Log Samples in:"
G msgstr "Logga prover i:"
 #: src/perfmeter.c:1163 src/perfmeter.c:1169
 #, c-format
N msgid "Performance Meter - %s"
N msgstr "Prestandamätare - %s"
 
G msgid "Sample Every:"
G msgstr "Ta prov var:"
 #: src/perfmeter.c:2135
 #, c-format
N msgid "Host \"%s\" is unknown\n"
N msgstr "Värden \"%s\" är okänd\n"
 
G msgid "Preferences"
G msgstr "Inställningar"
 #: src/perfmeter.c:2138
 #, c-format
N msgid "%s: Select a component within the application."
N msgstr "%s: Välj en komponent inom programmet."
 
G msgid "Apply"
G msgstr "Verkställ"
 #: src/perfmeter.c:2141
 #, c-format
N msgid "Unable to connect to \"%s\"\n"
N msgstr "Kan inte ansluta till \"%s\"\n"
 
G msgid "Cancel"
G msgstr "Avbryt"
 #: src/perfmeter.c:2144 src/perfmeter.c:2193
 #, c-format
N msgid "%s: Unknown message code.\n"
N msgstr "%s: Okänd meddelandekod.\n"
 
G msgid "Help"
G msgstr "Hjälp"
 #: src/perfmeter.c:2178
 #, c-format
N msgid "%s: Error opening X Display %s\n"
N msgstr "%s: Fel vid öppnande av X-display %s\n"
 
G msgid "OK"
G msgstr "OK"
 #: src/perfmeter.c:2181
 #, c-format
N msgid "%s: Invalid label font specified.\n"
N msgstr "%s: Ogiltigt etikettypsnitt angivet.\n"
 
G msgid "Copyright (c) 1990-2001 Sun Microsystems Inc"
G msgstr "Copyright © 1999-2001 Sun Microsystems Inc"
 #: src/perfmeter.c:2184
 #, c-format
N msgid "%s: Help Selection Error, Operation terminated.\n"
N msgstr "%s: Hjälpvalsfel, åtgärden avbröts.\n"
 
G msgid "gperfmeter monitors various performance characteristics of your computer."
G msgstr "gperfmeter övervakar diverse prestandaegenskaper hos din dator."
 #: src/perfmeter.c:2187
 #, c-format
N msgid "%s: Error saving resource file.\n"
N msgstr "%s: Fel vid sparande av resursfil.\n"
 
 #: src/perfmeter.c:2190
 #, c-format
G msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
G msgstr "Kunde inte hitta bildfilen: %s"
N msgid "%s: Error opening resource file.\n"
N msgstr "%s: Fel vid öppnande av resursfil.\n"
N 
 #: src/resources.c:120
N msgid "Display all the performance statistic meters simultaneously"
N msgstr "Visa alla prestandastatistikmätare samtidigt"
N 
 #: src/resources.c:123
N msgid "Display the performance meter in the front panel"
N msgstr "Visa alla prestandamätare i frontpanelen"
N 
 #: src/resources.c:126
N msgid "Turn statistic logging on"
N msgstr "Slå på statistikloggande"
N 
 #: src/resources.c:129
N msgid "Name of file to log statistics to"
N msgstr "Namn på filen som statistik ska loggas till"
N 
 #: src/resources.c:129
N msgid "SAMPLE_FILENAME"
N msgstr "PROVFILNAMN"
N 
 #: src/resources.c:132
N msgid "Page length for samples written to the log file"
N msgstr "Sidlängd för prover skrivna till loggfilen"
N 
 #: src/resources.c:132
N msgid "PAGE_LENGTH"
N msgstr "SIDLÄNGD"
N 
 #: src/resources.c:135
N msgid "Set the sample time interval in seconds"
N msgstr "Ställ in tidsintervall för provtagning i sekunder"
N 
 #: src/resources.c:135
N msgid "SAMPLE_TIME"
N msgstr "PROVTAGNINGSTID"
N 
 #: src/resources.c:138
N msgid "Specify a meter to display"
N msgstr "Ange en mätare att visa"
N 
 #: src/resources.c:138
N msgid "METER"
N msgstr "MÄTARE"
N 
 #: src/resources.c:141
N msgid "Set a ceiling value for a given meter"
N msgstr "Ställ in ett takvärde för en given mätare"
N 
 #: src/resources.c:141
N msgid "\"METER CEILING\""
N msgstr "\"MÄTARTAK\""
N 
 #: src/resources.c:144
N msgid "Turn debugging on"
N msgstr "Slå på felsökning"
N 
 #: src/resources.c:147
N msgid "Display meters in a horizontal orientation"
N msgstr "Visa mätare med horisontell orientering"
N 
 #: src/resources.c:150
N msgid "Display the meters as line strip charts"
N msgstr "Visa mätarna som linjediagram"
N 
 #: src/resources.c:153
N msgid "Display the meters as solid line strip charts"
N msgstr "Visa mätarna som heldragna linjediagram"
N 
 #: src/resources.c:156
N msgid "Show version number"
N msgstr "Visa versionsnummer"
N 
 #: src/resources.c:159
N msgid "Display meters in a vertical orientation"
N msgstr "Visa mätarna med vertikal orientering"
N 
 #: src/resources.c:162
N msgid "Set a current, minimum and maximum value for the given meter"
N msgstr "Ställ in aktuellt, minsta och största värde för den angivna mätaren"
N 
 #: src/resources.c:163
N msgid "\"METER CURMAX MINMAX MAXMAX\""
N msgstr "\"MÄTARE AKTMAX MINMAX MAXMAX\""
N 
 #: src/resources.c:401 src/resources.c:402
N msgid "cpu"
N msgstr "cpu"
N 
 #: src/resources.c:414 src/resources.c:415
N msgid "pkts"
N msgstr "paket"
N 
 #: src/resources.c:426 src/resources.c:427
N msgid "page"
N msgstr "sida"
N 
 #: src/resources.c:438 src/resources.c:439
N msgid "swap"
N msgstr "växling"
N 
 #: src/resources.c:450 src/resources.c:451
N msgid "intr"
N msgstr "avbrott"
N 
 #: src/resources.c:462 src/resources.c:463
N msgid "disk"
N msgstr "disk"
N 
 # cntx=context
 #: src/resources.c:474 src/resources.c:475
N msgid "cntx"
N msgstr "samm"
N 
 #: src/resources.c:486 src/resources.c:487
N msgid "load"
N msgstr "last"
N 
 #: src/resources.c:499 src/resources.c:500
N msgid "coll"
N msgstr "koll"
N 
 #: src/resources.c:512 src/resources.c:513
N msgid "errs"
N msgstr "fel"
 
 #: src/resources.c:724
 #, c-format
G msgid "Couldn't create pixmap from file: %s"
G msgstr "Kunde inte skapa pixmap från fil: %s"
N msgid "%s: version %s\n"
N msgstr "%s: version %s\n"
N 
 #: src/resources.c:1610
N msgid ""
N "\n"
N "\tmeter is one of:\n"
N "       cpu, pkts, page, swap, intr, disk, cntxt, load, colls, errs\n"
N "\n"
N "       Keyboard accelerators:\n"
N "\n"
N "       a - show all meters\n"
N "       c - show CPU\n"
N "       l - show load\n"
N "       d - show disk\n"
N "       g - show page\n"
N "       x - show cntx\n"
N "       w - show swap\n"
N "       i - show intr\n"
N "       k - show pkts\n"
N "       o - show coll\n"
N "       e - show errs\n"
N "       m - toggle menubar\n"
N "       n - toggle monitoring mode (local/remote)\n"
N "       s - toggle graph style\n"
N "       - - toggle showing the limit line\n"
N "       t - toggle writing to the log file\n"
N "       y - toggle orientation (horizontal/vertical)\n"
N "       r - toggle showing strip chart\n"
N "       p - show properties\n"
N "       q - quit perfmeter\n"
N "       1-9 - set sampletime to a range from 1-9 seconds\n"
N "       + - increment the sample time by 1 second\n"
N "       - - decrement the sample time by 1 second\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "\tmätare är en av:\n"
N "       cpu, paket, sida, växling, avbrott, disk, samm, last, koll,\n"
N "       fel\n"
N "\n"
N "       Snabbtangenter:\n"
N "\n"
N "       a - visa alla mätare\n"
N "       c - visa CPU\n"
N "       l - visa last\n"
N "       d - visa disk\n"
N "       g - visa sida\n"
N "       x - visa samm\n"
N "       w - visa växling\n"
N "       i - visa avbrott\n"
N "       k - visa paket\n"
N "       o - visa koll\n"
N "       e - visa fel\n"
N "       m - visa/dölj menyrad\n"
N "       n - slå på/av övervakningsläge (lokal/fjärr)\n"
N "       s - växla graftyp\n"
N "       - - slå på/av visande av gränslinjen\n"
N "       t - slå på/av skrivande till loggfilen\n"
N "       y - växla orientering (horisontell/vertikal)\n"
N "       r - slå på/av visande av linjediagram\n"
N "       p - visa egenskaper\n"
N "       q - avsluta perfmeter\n"
N "       1-9 - ställ in provtagningstid till ett intervall från 1-9\n"
N "          sekunder\n"
N "       + - öka provtagningstiden med 1 sekund\n"
N "       - - minska provtagningstiden med 1 sekund\n"
N 
 #: src/props.c:250
N msgid "Pick a color to indicate below threshold CPU activity"
N msgstr "Välj en färg för att indikera processoraktivitet under tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:253
N msgid "Pick a color to indicate above threshold CPU activity"
N msgstr "Välj en färg för att indikera processoraktivitet över tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:256
N msgid "Pick a color to indicate below threshold load activity"
N msgstr "Välj en färg för att indikera belastningsaktivitet under tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:259
N msgid "Pick a color to indicate above threshold load activity"
N msgstr "Välj en färg för att indikera belastningsaktivitet över tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:262
N msgid "Pick a color to indicate below threshold disk usage"
N msgstr "Välj en färg för att indikera diskanvändning under tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:265
N msgid "Pick a color to indicate above threshold disk usage"
N msgstr "Välj en färg för att indikera diskanvändning över tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:268
N msgid "Pick a color to indicate below threshold paging rate"
N msgstr "Välj en färg för att indikera sidbytesaktivitet under tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:271
N msgid "Pick a color to indicate above threshold paging rate"
N msgstr "Välj en färg för att indikera sidbytesaktivitet över tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:274
N msgid "Pick a color to indicate below threshold context switching rate"
N msgstr ""
N "Välj en färg för att indikera sammanhangsbytesfrekvens (context switching "
N "rate) under tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:277
N msgid "Pick a color to indicate above threshold context switching rate"
N msgstr ""
N "Välj en färg för att indikera sammanhangsbytesfrekvens (context switching "
N "rate) över tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:280
N msgid "Pick a color to indicate below threshold swapping rate"
N msgstr "Välj en färg för att indikera växlingsfrekvens under tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:283
N msgid "Pick a color to indicate above threshold swapping rate"
N msgstr "Välj en färg för att indikera växlingsfrekvens över tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:286
N msgid "Pick a color to indicate below threshold interrupts rate"
N msgstr "Välj en färg för att indikera avbrottsfrekvens under tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:289
N msgid "Pick a color to indicate above threshold interrupts rate"
N msgstr "Välj en färg för att indikera avbrottsfrekvens över tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:292
N msgid "Pick a color to indicate below threshold packet traffic"
N msgstr "Välj en färg för att indikera pakettrafik under tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:295
N msgid "Pick a color to indicate above threshold packets traffic"
N msgstr "Välj en färg för att indikera pakettrafik över tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:298
N msgid "Pick a color to indicate below threshold collision rate"
N msgstr "Välj en färg för att indikera kollisionsfrekvens under tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:301
N msgid "Pick a color to indicate above threshold collision rate"
N msgstr "Välj en färg för att indikera kollisionsfrekvens över tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:304
N msgid "Pick a color to indicate below threshold error rate"
N msgstr "Välj en färg för att indikera felfrekvens under tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:307
N msgid "Pick a color to indicate above threshold error rate"
N msgstr "Välj en färg för att indikera felfrekvens över tröskelvärdet"
N 
 #~ msgid "Error"
 #~ msgstr "Fel"
N 
 #~ msgid "Setup"
 #~ msgstr "Inställningar"
N 
 #~ msgid "Preferences"
 #~ msgstr "Inställningar"
N 
 #~ msgid "Copyright (c) 1990-2001 Sun Microsystems Inc"
 #~ msgstr "Copyright © 1999-2001 Sun Microsystems Inc"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "gperfmeter monitors various performance characteristics of your computer."
 #~ msgstr "gperfmeter övervakar diverse prestandaegenskaper hos din dator."
N 
 #~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
 #~ msgstr "Kunde inte hitta bildfilen: %s"
N 
 #~ msgid "Couldn't create pixmap from file: %s"
 #~ msgstr "Kunde inte skapa pixmap från fil: %s"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.