Re: Uppdatering av gpsdrive

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-06-17 19:26:14

Christian Rose wrote, On 06/17/2002 07:06 PM:

>On Mon, 17 Jun 2002, Fredrik Wendt wrote:
> 
>
>>>>>>> #: src/settings.c:319
>>>>>>>N msgid "Interface"
>>>>>>>N msgstr "Port"
>>>>>>>       
>>>>>>>
>>>>>>Kanske "Gränssnitt"?
>>>>>>      
>>>>>>
>>>Jag vill gärna ha fler synpunkter på det här. Jag vet inte om jag skulle
>>>begripa "Gränssnitt" själv...
>>>   
>>>
>>Jag känner få personer som säger "välj USB-gränssnitt". Handlar det om
>>kontakten man anslutit sin enhete på hade jag utan tvekan sagt port. Jag
>>tror jag vet många som inte hade förstått vad jag menat om jag sagt
>>gränssnitt (vilket jag aldrig hade fått för mig att säga).
>>
>>Handlar det som kontakter på datorn, typ en sådan man ansluter seriella
>>möss på, ser jag ingen avgörande anledning alls att kalla det för något
>>annat än port.
>>  
>>
>Jag har hört båda användas. Dessutom tycker jag att valet av originalterm
>har viss betydelse när man översätter, och även en praktisk betydelse. Om
>man vill översätta "Interface" med "Port" här bör man vara ganska
>övertygad om att det både är så att det enbart används i den betydelsen i
>programmet och att det kommer att förbli så att det enbart används i den
>betydelsen i programmet, och att man exempelvis inte kommer att använda
>det för andra typer av gränssnitt som inte är portar, exempelvis
>Bluetooth, cd-rom, diskettstation etc.
> 
>
Vill börja med att säga att jag inte på något sätt anser att du har fel 
i något av dina argument...

>Jag säger inte att det är fel, bara att det i mitt tycke är en onödigt fri
>översättning av den typ som jag själv numera försöker undvika eftersom de
>ger problem i praktiken.
> 
>
men om det i praktiken får effekten att användare av programmet inte 
riktigt förstår vad det är man menar, att det blir onaturligt, så tycker 
jag utvecklaren skall ta smällen - inte användargruppen.

Sedan var det kanske dåligt valt exempel, eftersom det till stor del 
inte "spelar någon roll" i vilket uttag/vilken kontakt/vilken port man 
ansluter USB-enheter. Med seriella tingest (med 9- eller 
25-pinskontakter) spelar det ju, precis som Göran påpekade, roll, där 
val av fel ttyS0 och S1 etc innebär ofunk.

/
  Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.