Uppdatering av gpsdrive

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-16 12:29:12

> Jag vet inte vad MSL är och jag vet inte om man brukar prata om fot i
> Sverige vad gäller flygande...

MSL skulle kunna vara "Mean Sea Level". Det vore vettigt. Men jag
vet inte.

>  #: src/gpsdrive.c:5792
> N msgid "GpsDrive Control"
> N msgstr "GpsDrive-meny"

"Meny" känns inte som en direktöversättning av "control" precis. Men
det kanske är en meny det handlar om?

>  #: src/gpsdrive.c:7746
> N msgid "\nInvalid enviroment variable HTTP_PROXY, must be in format: http://proxy.provider.de:3128"
> N msgstr "\nOgiltig miljövariabel HTTP_PROXY, måste vara på formatet http://proxy.internetleverantör.se:3128"

Det behöver inte nödvändigtvis vara en "internetleverantör", det är
väl snarare en "proxyleverantör". Skriv du bara "leverantör".

> N "n             : in nightmode: toogles night display on/off\n"
> N "n             : i nattläge: stänger av nattläge i 30 sekunder\n"

Det står att den togglar/växlar, inte att det byter tillfälligt längre.

>  #: src/settings.c:319
> N msgid "Interface"
> N msgstr "Port"

För att komplettera Christians kommentar: Du är säker på att det är
gränssnitt i betydelsen "port" det handlar om. Inte
t.ex. grafiskt-/kommandoradsgränssnitt, eller något annat slags
gränssnitt?

>  #. default download server
>  #: src/settings.c:369
> N msgid "Default map server"
> N msgstr "Vald kartserver"

Standardkartserver snarare än vald kartserver väl?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.