Re: gperfmeter

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-10 01:49:41

sön 2002-06-09 klockan 21.52 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: src/gperfmeter.glade.h:19
> > N msgid "Hide Men_u Bar (Click in window to redisplay)"
> > N msgstr "Dölj men_yrad (klicka i fönstret för att åter visa det)"
> 
> ... åter visa DEN. (Menyraden, alltså.)

Mm. Ändrade till Martins förslag.


> Det som står inom parentesen är egentligen en fullständig mening, så
> du skulle kunna börja med versal på svenska också om du ville.

Okej.


> >  #: src/gperfmeter.glade.h:23
> > N msgid "L_imit Line"
> > N msgstr "B_egränsningsrad"
> 
> Det är en rad och inte en linje man talar om? Om det är någon
> gränslinje i ett diagram över CPU-last eller liknande vill jag ha
> "linje" på svenska.

Du har nog helt rätt. Jag ändrar på momangen.


> >  #: src/gperfmeter.glade.h:33
> > N msgid "Monitor error rate while receiving packets on the ethernet"
> > N msgstr "Övervaka felandel vid mottagande av paket på ethernet"
> 
> Jag vill minnas att den tekniska termen på svenska är "felfrekvens".

Okej. Tack.


> >  #: src/gperfmeter.glade.h:39
> > N msgid "Monitor the rate of job swaps"
> > N msgstr "Övervaka andel jobbyten"
> 
> Jag tror frekvens är ett bra ord här också. "Frekvens av jobbyten"
> eller "jobbytesfrekvens".

Jag ändrar till det senare.


> >  #: src/gperfmeter.glade.h:53
> > N msgid "_Line"
> > N msgstr "_Rad"
> 
> Eller eventuellt "linje" enligt ovan.

Ja, jag fixar bums. Tack.


> >  #: src/resources.c:401 src/resources.c:402
> > N msgid "cpu"
> > N msgstr "cpu"
> > N 
> >  #: src/resources.c:414 src/resources.c:415
> > N msgid "pkts"
> > N msgstr "paket"
> > N 
> >  #: src/resources.c:426 src/resources.c:427
> > N msgid "page"
> > N msgstr "sida"
> > N 
> >  #: src/resources.c:438 src/resources.c:439
> > N msgid "swap"
> > N msgstr "växling"
> > N 
> >  #: src/resources.c:450 src/resources.c:451
> > N msgid "intr"
> > N msgstr "avbrott"
> > N 
> >  #: src/resources.c:462 src/resources.c:463
> > N msgid "disk"
> > N msgstr "disk"
> > N 
> >  # cntx=context
> >  #: src/resources.c:474 src/resources.c:475
> > N msgid "cntx"
> > N msgstr "samm"
> > N 
> >  #: src/resources.c:486 src/resources.c:487
> > N msgid "load"
> > N msgstr "last"
> > N 
> >  #: src/resources.c:499 src/resources.c:500
> > N msgid "coll"
> > N msgstr "koll"
> > N 
> >  #: src/resources.c:512 src/resources.c:513
> > N msgid "errs"
> > N msgstr "fel"
> 
> Det känns som om orginalen här alltid har högst fyra tecken. Om det
> finns en anledning till det bör du kanske försöka förkorta "växling"
> och "avbrott".

Och "paket". :)
Jag fixar.


> > N "       cpu, pkts, page, swap, intr, disk, cntxt, load, colls, errs\n"
> 
> > N "       cpu, paket, sida, växling, avbrott, disk, samm, last, koll,\n"
> > N "       fel\n"
> 
> Nägon särskild anledning till att du ändrat ordning? Bara för att se
> om granskarna var med, kanske? :-)

Nej, det är väl samma ordning? Men jag ändrar till fyra tecken enligt
ovan.


> > N "       n - toggle monitoring mode (local/remote)\n"
> 
> > N "       n - slå på/av övervakningsläge (lokal/fjärr)\n"
> 
> Låter mer som man BYTER övervakningsläge mellan lokalt och fjärrläge,
> inte att man slår av eller på det.

Jag ändrar. Tack.


> > N "       - - toggle showing the limit line\n"
> 
> > N "       - - slå på/av visande av gränslinjen\n"
> 
> Kan det vara samma linje/rad som ovan?

Ja.
Du ska ha tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gperfmeter.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.