Re: gperfmeter

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-10 01:42:41

sön 2002-06-09 klockan 22.11 skrev Martin Sjögren:
> > >   #: src/gperfmeter.glade.h:19
> > > N msgid "Hide Men_u Bar (Click in window to redisplay)"
> > > N msgstr "Dölj men_yrad (klicka i fönstret för att åter visa det)"
> > 
> > ... åter visa DEN.  (Menyraden, alltså.)
> > 
> > Det som står inom parentesen är egentligen en fullständig mening, så
> > du skulle kunna börja med versal på svenska också om du ville.
> 
> Är det inte fönstret som ska "visas om"? (ritas IMO) Det kan ju tolkas på
> flera sätt.

Man döljer menyraden, och man får tips om hur man kan få fram den igen.
Det handlar med största sannolikhet inte alls om fönstrets visande eller
inte visande.


> Hur som helst gillar jag inte formuleringen "för att åter visa
> det/den", jag föredrar nog "för att visa det/den igen".

Okej, jag ändrar till en sådan formulering.
Tack för kommentaren.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.