gperfmeter

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-09 21:52:15

>  #: src/gperfmeter.glade.h:19
> N msgid "Hide Men_u Bar (Click in window to redisplay)"
> N msgstr "Dölj men_yrad (klicka i fönstret för att åter visa det)"

... åter visa DEN. (Menyraden, alltså.)

Det som står inom parentesen är egentligen en fullständig mening, så
du skulle kunna börja med versal på svenska också om du ville.

>  #: src/gperfmeter.glade.h:23
> N msgid "L_imit Line"
> N msgstr "B_egränsningsrad"

Det är en rad och inte en linje man talar om? Om det är någon
gränslinje i ett diagram över CPU-last eller liknande vill jag ha
"linje" på svenska.

>  #: src/gperfmeter.glade.h:33
> N msgid "Monitor error rate while receiving packets on the ethernet"
> N msgstr "Övervaka felandel vid mottagande av paket på ethernet"

Jag vill minnas att den tekniska termen på svenska är "felfrekvens".

>  #: src/gperfmeter.glade.h:39
> N msgid "Monitor the rate of job swaps"
> N msgstr "Övervaka andel jobbyten"

Jag tror frekvens är ett bra ord här också. "Frekvens av jobbyten"
eller "jobbytesfrekvens".

>  #: src/gperfmeter.glade.h:53
> N msgid "_Line"
> N msgstr "_Rad"

Eller eventuellt "linje" enligt ovan.

>  #: src/resources.c:401 src/resources.c:402
> N msgid "cpu"
> N msgstr "cpu"
> N 
>  #: src/resources.c:414 src/resources.c:415
> N msgid "pkts"
> N msgstr "paket"
> N 
>  #: src/resources.c:426 src/resources.c:427
> N msgid "page"
> N msgstr "sida"
> N 
>  #: src/resources.c:438 src/resources.c:439
> N msgid "swap"
> N msgstr "växling"
> N 
>  #: src/resources.c:450 src/resources.c:451
> N msgid "intr"
> N msgstr "avbrott"
> N 
>  #: src/resources.c:462 src/resources.c:463
> N msgid "disk"
> N msgstr "disk"
> N 
>  # cntx=context
>  #: src/resources.c:474 src/resources.c:475
> N msgid "cntx"
> N msgstr "samm"
> N 
>  #: src/resources.c:486 src/resources.c:487
> N msgid "load"
> N msgstr "last"
> N 
>  #: src/resources.c:499 src/resources.c:500
> N msgid "coll"
> N msgstr "koll"
> N 
>  #: src/resources.c:512 src/resources.c:513
> N msgid "errs"
> N msgstr "fel"

Det känns som om orginalen här alltid har högst fyra tecken. Om det
finns en anledning till det bör du kanske försöka förkorta "växling"
och "avbrott".

> N "       cpu, pkts, page, swap, intr, disk, cntxt, load, colls, errs\n"

> N "       cpu, paket, sida, växling, avbrott, disk, samm, last, koll,\n"
> N "       fel\n"

Nägon särskild anledning till att du ändrat ordning? Bara för att se
om granskarna var med, kanske? :-)

> N "       n - toggle monitoring mode (local/remote)\n"

> N "       n - slå på/av övervakningsläge (lokal/fjärr)\n"

Låter mer som man BYTER övervakningsläge mellan lokalt och fjärrläge,
inte att man slår av eller på det.

> N "       - - toggle showing the limit line\n"

> N "       - - slå på/av visande av gränslinjen\n"

Kan det vara samma linje/rad som ovan?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.