Re: specspo igen

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-09 23:22:22

> "implementation av W³Cs (World Wide Web Consortium) standard DOM API\n"
> 
> standard-DOM-API ?

Ja, standard var visst inte något adjektiv. (Det vanligaste fallet
där jag använt det som adjektiv är nog i uttryck som "I C++ är
iostream standard". Det kommer inte vara lätt att lära om.)

> "kan använda en enda konfigurationsfil, Romaji-to-Kana\n"
>                            ^
> bindestreck där?

Det borde det varit, men det blir väldigt många bindestreck. Jag
skriver om det till "översättningsregler och -lexikon för Romaji till
Kana" istället. (Och blir av med "to" på köpet. :-)

> "Konverteraringen baseras på en klient-server-modell."
> 
> Konverteringen

Ja.

> #: Canna-3.5b2-29.src.rpm:1004 Canna-devel-3.5b2-29.i386.rpm:1004
> msgid "Header file and library for developing programs which use Canna."
> msgstr ""
> "Huvudfil och bibliotek för att utveckla applikationer som använder
> Canna."
> 
> "...för utveckling av program..."

Ok.

> Kanske ska byta avlusning mot felsökning överallt. Gäller fler ställen.

Hmm, okej då.

> "mellan teckenuppsättningarna Kana och Kanji. Om du installerar\n"
> "FreeWnn, behöver du det här paketet och paketet FreeWnn-common."
> 
> Tycker kommat är onödigt

Ja, när du säger det så tycker jag det också.

> "GConf är GNOME:s konfigurationsdatabasssystem.\n"
> 
> Ett s för mycket

Oj då.


> "GConf utvecklingspaket. Innehåller filer som behövs för utveckling
> av\n"
> "med GConf."
> 
> "Utvecklingspaket för GConf" tycker jag.

Ok.


> 
> 
> #: GConf-1.0.1-4.src.rpm:1004 GConf-devel-1.0.1-4.i386.rpm:1004
> msgid "The Gnome Config System development package."
> msgstr "Gnomes konfigurationssystems utvecklingspaket."
> 
> "Utvecklingspaket för Gnomes konfigurationssystem."

Ok.

> "Guppi är ett GNOME-baserad dataanalys- och -visualiseringssystem.\n"
> "\n"
> "Installera detta paket om du vill använda Guppi."
> 
> "Guppi är ett GNOME-baserat system för dataanalys och datavisualisering"
> kanske?

Likvärdigt tycker jag, men du kan få som du vill.

> #: Guppi-0.35.5-2.i386.rpm:1004 Guppi-0.35.5-2.src.rpm:1004
> msgid "GNOME Data Analysis and Visualization."
> msgstr "GNOME dataanalys och -visualisering."
> 
> "Dataanalys och -visualisering för GNOME." kanske?

Ok.


> #: ImageMagick-c++-5.3.7-1.i386.rpm:1005
> ImageMagick-5.3.7-1.src.rpm:1005
> msgid ""
> "This package contains the Magick++ library, a C++ binding to the\n"
> "ImageMagick graphics manipulation library.\n"
> "\n"
> "Install ImageMagick-c++ if you want to use any applications that use\n"
> "Magick++."
> msgstr ""
> "Detta paketet innehåller biblioteket Magick++, C++-bindningar för\n"
> 
> nej, en C++-bindning

Mmm.

> "bildläsare, ljudkort, bandstationer, CDROM-enheter, hårddiskar m.m.)\n"
> 
> cd-romenheter

Ok, jag följer din standard här.

> #: Omni-0.5.1-3.i386.rpm:1004 Omni-0.5.1-3.src.rpm:1004
> msgid "The Omni Print Driver System"
> msgstr "Skrivardrivrutinsystemet Omni."
> 
> skrivardrivrutinSsystemet tycker jag

Egentligen är jag tveksam till det, men jag kan väl vara snäll för en
gångs skull.

> # ========================================================
> #: Omni-foomatic-0.5.1-3.i386.rpm:1005 Omni-0.5.1-3.src.rpm:1005
> msgid "Foomatic driver meta information for the Omni Print Driver
> framework."
> msgstr ""
> "Foomatic drivrutinsmetainformation till skrivardrivrutinramverket
> Omni."
>     ^
> bindestreck?

Kanske det.

> "autdioenhet."
>  ^
> inget t där

Nejdå.

> "Simple DirectMedia Layer (SDL) är tvärplattforms multimediabibliotek\n"
> 
> Varför inte "multimediabibliotek för flera plattformar" som du använt på
> andra ställen?

Förmodligen "historiska skäl". Jag harmoniserar till det senare.

> "Filer som behövs vid utveckling av tillämningar för Simple DirectMedia
> Layer."
> 
> tillämPningar

Just det!

> #: SDL11-1.1.8-2.i386.rpm:1004 SDL11-1.1.8-2.src.rpm:1004
> msgid "Simple DirectMedia Layer compatibility libraries."
> msgstr "Simple DirectMedia Layer kompatibilitetsbibliotek."
> 
> Jag skulle vända på det; "Kompatibilitetsbiliotek för ..."

Ok.

> #: SDL_image-1.0.10-1.i386.rpm:1005 SDL_image-1.0.10-1.src.rpm:1005
> msgid ""
> "Simple DirectMedia Layer (SDL) is a cross-platform multimedia
> library\n"
> "designed to provide fast access to the graphics frame buffer and
> audio\n"
> "device. This package contains a simple library for loading images of\n"
> "various formats (BMP, PPM, PCX, GIF, JPEG, PNG) as SDL surfaces."
> msgstr ""
> "Simple DirectMedia Layer (SDL) är multimediabiblioteket för flera\n"
> 
> Varför bestämd form?

Jag tog bort det också när jag gjorde harmoniseringen enligt ovan.

> "plattformar gjort för att ge snabb åtkomst av grafisk rambuffert och\n"
> "audioenhet. Detta paket innehåller ett enkelt bibliotek för att
> ladda\n"
> "bilder i olika format (BMP, PPM, PCX, GIF, JPEG, PNG) som SDL-ytor."
> 
> kanske s/ladda/läsa in/. Gäller fler ställen.

Ok. Jag har ändrat de där jag håller med om att "läsa in" är
likvärdigt eller bättre. Däremot tycker jag "läsa in" inte passar
något vidare när det gäller att t.ex. ladda in en modul i kärnan, så
där ändrar jag inte.

> #: SDL_image-1.0.10-1.i386.rpm:1004 SDL_image-1.0.10-1.src.rpm:1004
> msgid "A sample image loading library for SDL."
> msgstr "Ett enkelt bildladdningsbibliotek för SDL."
> 
> som tex här (bildinläsningsbibliotek)

Här kan jag tänka mig att ändra.

> #: SDL_image-1.0.10-1.src.rpm:1005
> SDL_image-devel-1.0.10-1.i386.rpm:1005
> msgid ""
> "Simple DirectMedia Layer (SDL) is a cross-platform multimedia
> library\n"
> "designed to provide fast access to the graphics frame buffer and
> audio\n"
> "device. This package contains the files needed for development using\n"
> "the SDL image loading library contained in the SDL_image package."
> msgstr ""
> "Simple DirectMedia Layer (SDL) är multimediabiblioteket för flera\n"
> 
> "...är ett multimediabibliotek..."

Ja, den fick jag med.

> #: SDL_image-1.0.10-1.src.rpm:1004
> SDL_image-devel-1.0.10-1.i386.rpm:1004
> msgid "Development files for the SDL image loading library."
> msgstr "Utvecklingsfiler till SDLs bildladdningsbibliotek."
> 
> "...bildinläsningsbiblioteket SDL"

Ok.

> #: SDL_mixer-1.0.6-2.i386.rpm:1005 SDL_mixer-1.0.6-2.src.rpm:1005
> msgid ""
> "SDL_mixer is a simple multi-channel audio mixer library for the
> Simple\n"
> "DirectMedia layer multimedia library. SDL_mixer supports any number\n"
> "of simultaneously playing channels of 16-bit stereo audio, plus a\n"
> "single channel of music, mixed using the MikMod MOD, Timidity MIDI,\n"
> "Ogg Vorbis, or SMPEG MP3 libraries."
> msgstr ""
> "SDL_mixer är en enkelt flerkanals audiomixerbibliotek för\n"
> 
> "audiomixerbibliotek som stöder flera kanaler..."

Jag gillar inte riktigt den omskrivningen, eftersom syftningen blir
konstig sedan. Det låter nästan som om det är flera kanaler för SDL,
inte ett bibliotek för SDL. Jag ändrar inte. Gäller även följande
påpekanden om samma formulering.

> "multimediabiblioteket Simple DirectMedia Layer. SDL_mixer stödjer
> ett\n"
> "godtyckligt antal samtidigt spelande kanaler av 16 bitars
> stereouljud,\n"
>                                 ^
> inget u
> "16-bitars"

Ok.

> #: SDL_net-1.2.0-1.i386.rpm:1004 SDL_net-1.2.0-1.src.rpm:1004
> msgid "SDL portable network library."
> msgstr "SDL portabelt nätverksbibliotek."
> 
> "Portabelt ... till SDL."

Ok.

> "Detta är de bibliotek och huvudfiler du kan använda för att utveckla\n"
> "SDL nätverkstillämpningar."
>   ^
> bindestreck

Då blir det ju tillämpningar för SDL-nätverk. Men jag kan sätta "till
SDL" på slutet istället om du vill.

> #: SDL_net-1.2.0-1.src.rpm:1004 SDL_net-devel-1.2.0-1.i386.rpm:1004
> msgid "Libraries and includes to develop SDL networked applications."
> msgstr "Bibliotek och huvudfiler för att utveckla SDL
> nätverkstillämpningar."
> 
> D:o

D:o

> msgstr ""
> "VFlib är ett typsnittsbibliotek skrivet i C som konverterar\n"
> "vektortypsnitt till punktdata. Funktioner som erbjuds i VFlib\n"
> "inkluderar rotation, krympning och ändring av tecknens lutning. 
> VFlib\n"
> "erbjuder ett enhetligt API för alla stödda typsnittsformat. Alla\n"
> "program som använder VFlib kan använda vilket som helst av de stödda\n"
> "typsnittsformaten med en gång. VFlib används av lokaliserad\n"
> "programvara för bearbetning av japanska dokument som behöver\n"
> "Kanjitypsnitt (till exempel xdvi, dvi2ps och Ghostscript)."
> 
> "stödda" är knepigt. skriv om med "...som stöds", tycker jag.

Är det knepigt tycker du? Tycker du inte om singularformen
"stödd/stött" heller?

Men för all del, jag kan väl skriva "som stöds" istället.

> #: VFlib2-2.25.1-3.i386.rpm:1004 VFlib2-2.25.1-3.src.rpm:1004
> msgid "A vector font library used for Japanese document processing."
> msgstr "Ett vektorfontbibliotek använt för bearbetning av japanska
> dokument."
> 
> s/font/typsnitt/

Ja.

> "Paketet Wnn6-SDK-devel innehåller header-filer och bibliotek sp,\n"
> "bejävs fär att utveckla Wnn6-klienter. Wnn6 är ett Kana-till-Kanji\n"
> "konverteringssystem."
> 
> bejävs?
> bindestreck innan -konverteringssystem

Ok.

> #: XFree86-base-fonts-4.2.0-6.47.i386.rpm:1004
> XFree86-4.2.0-6.47.src.rpm:1004
> msgid "The collection of XFree86 core base fonts"
> msgstr "Samlingen med XFree86 grundtypsnitt."
> 
> sammanskriv med bindestreck eller skriv om "grundtypsnitt för XFree86"

Ok till det senare.

> "XFree86, inklusive Luxitypsnitted donerade av Bigelow och Holmes."
> 
> typsnitteN

Ja.

> #: XFree86-truetype-fonts-4.2.0-6.47.i386.rpm:1004
> #: XFree86-4.2.0-6.47.src.rpm:1004
> msgid "XFree86 Luxi TrueType fonts by Bigelow and Holmes"
> msgstr "XFree86 Luxi TrueTypetypsnitt av Bigelow och Holmes"
> 
> "Luxi-TrueTypetypsnitt för XFree86 av ..."

Hmm, ok.

> #: XFree86-xf86cfg-4.2.0-6.47.i386.rpm:1004
> XFree86-4.2.0-6.47.src.rpm:1004
> msgid "XFree86 configuration program"
> msgstr "XFree86 konfigurationsprogram"
> 
> sammanskriv med bindestreck

Ok.

> #: XFree86-xfs-4.2.0-6.47.i386.rpm:1004 XFree86-4.2.0-6.47.src.rpm:1004
> msgid "A font server for the X Window System."
> msgstr "En typsnittsserver för X Window System."
> 
> Hmm, på andra ställen har du översatt "X Window System" med "X11".
> Använd ett av dem :)
> Jag skulle nog rösta på "X Window System".

Jag har i de senare översättningarna övergått till att använda
"fönstersystemet X", och gör så här också.

> #: XFree86-xtrap-clients-4.2.0-6.47.i386.rpm:1004
> #: XFree86-4.2.0-6.47.src.rpm:1004
> msgid "Xtrap client utilities"
> msgstr "Xtrap klientverktyg"
> 
> sammanskriv med bindestreck

Ok.

> #: fonts-ISO8859-2-1.0-1.noarch.rpm:1005
> fonts-ISO8859-2-1.0-1.src.rpm:1005
> msgid ""
> "If you use the X Window System and want to display Central European\n"
> "fonts, you should install the XFree86-ISO8859-2 package.\n"
> "\n"
> "This package contains a full set of Central European fonts, in\n"
> "compliance with the ISO8859-2 standard."
> msgstr ""
> "Om du använder fönstersystemet X och vill visa centraleuropeiska\n"
> "typsnitt skall du installera paketet XFree86-ISO8859-2.\n"
> "\n"
> "Detta paket innehåller en fullständig uppsättning centraleuropeiska\n"
> "typsnitt i enlighet med standarden ISO8859-2."
> 
> s/skall/bör/ tycker jag

Ok.

> #: fonts-ISO8859-2-1.0-1.noarch.rpm:1004
> fonts-ISO8859-2-1.0-1.src.rpm:1004
> msgid "Central European language fonts for the X Window System."
> msgstr "Centraleuripeiska språks typsnitt till X Window System."
> 
> eurOpeiska
> "Typsnitt för centraleuropeiska språk till..." tycker jag

Ok.

> "sina författare och är freeware. Orginaltypsnitt hämtades från\n"
> "Internet eller CD."
> 
> "eller cd-skivor" tycker jag

Går det bra med "cd-rom"? Jag chansar på det.

> #: fonts-ISO8859-2-Type1-1.0-1.noarch.rpm:1004
> #: fonts-ISO8859-2-1.0-1.src.rpm:1004
> msgid ""
> "Type 1 scalable Central European language (ISO8859-2) fonts for the
> X\n"
> "Window System."
> msgstr ""
> "Typ 1 skalbara centraluripeska språks typsnitt (ISO8859-2) för\n"
> "fönstersystemet X."
> 
> Ojoj... "uripeska"? ;-)

Så det kan bli.

> "Typ 1-typsnitt för centraleuropeiska språk till X Window System."

Ok.

> s/monitor/bildskärm/ tycker jag

Monitor känns inte direkt främmande, men ok.

> s/videokort/grafikkort/

Varför det? "Video" måste väl ändå anses vara etablerat på svenska.

> bindestreck i XFree86-typsnittspaketen

Ok.

> #: fonts-ISO8859-2-100dpi-4.1.0-0.9.10.i386.rpm:1004
> #: XFree86-4.1.0-0.9.10.src.rpm:1004
> msgid "ISO 8859-2 fonts in 100 dpi resolution for the X Window System."
> msgstr "ISO 8859-2-typsnitt i upplösningen 100 dpi för X11."
> 
> Bestäm dig :-)

Fönstersystemet X får det bli.

> sammanskriv med bindestreck: "XFree86-typsnittspaket"

Det går jag med på.

> s/monitor/bildskärm/ (gäller fler ställen)

Ok.

> s/videokort/grafikkort/ (gäller fler ställen)

Samma invändning som ovan.

> #: XFree86-FBDev-3.3.6-41.i386.rpm:1004
> XFree86-Servers-3.3.6-41.src.rpm:1004
> msgid "The X server for the generic frame buffer device on some
> machines."
> msgstr "X-servern för den generiska rambuffertenheten på vissa
> maskiner."
> 
> #: XFree86-Mono-3.3.6-41.i386.rpm:1004
> XFree86-Servers-3.3.6-41.src.rpm:1004
> msgid "A generic XFree86 monochrome server for VGA cards."
> msgstr "En generell, monokrom XFree86-server för VGA-kort."
> 
> Någon anledning till att du översätter "generic" annorlunda?

Nej, jag ändrar.

> "Xconfigurator är ett menystyrt fullskärmsprogram för att du steg för\n"
> "steg skall kunna ställa in din X-server. Xconfigurator är baserat
> på\n"
> "källkoden för xf86config, ett verktyg från XFree86.\n"
> "\n"
> "Du bör installera Xconfigurator om du installerar X Window System."
> 
> Jag vill hellre ha "helskärm"

Ok då.

> #: a2ps-4.13b-3.i386.rpm:1004 a2ps-4.13b-3.src.rpm:1004
> msgid "Converts text and other types of files to PostScript(TM)."
> msgstr "Konverterar text- och andra sorters filer till PostScript(TM)."
> 
> Tycker det blir knepigt med bindestreck där. Ta bort det eller skriv
> "textfiler" tycker jag.

Om jag skall ta bort det lägger jag till "filer".

> #: abiword-0.7.11-2.i386.rpm:1005 abiword-0.7.11-2.src.rpm:1005
> msgid ""
> "AbiWord is a cross-platform, open-source word processor. AbiWord\n"
> "supports basic character formatting (bold, underline, italics),\n"
> "paragraph alignment, spell checking, importing Word97 and RTF\n"
> "documents, interactive rulers and tabs, styles, unlimited undo/redo,\n"
> "multiple column control, widow/orphan control, find and replace, and\n"
> "inclusion of images."
> msgstr ""
> "AbiWord är en ordbehandlare med öppen källkod för flera plattformar.\n"
> "AbiWord stödjer grundläggande teckenformatering (fetstil,\n"
> "understrykning, kursiv), styckesjustering, stavningskontroll, import\n"
> "av Word97- och RTF-dokument, interaktiva linjaler och tabulatorer,\n"
> "stilar, obegränsad ångra/gör om, hantering av flera kolumner,
> styrning\n"
> "av flera kolumner, änke-/horungehantering, sök och byt ut, och\n"
> "infogning av bilder."
> 
> s/byt ut/ersätt/

Ok.

> Var det inte du som ogillade -ning? Ändra isf till "infogande"

Jag har nog inte menat att det är helt fel, men jag vill undvika
överdrivet användande. Här var ett ställe där det inte behövdes.

> msgid "Applications/Editors"
> msgstr "Tillämpningar/Editorer"
> 
> s/Editorer/Textredigerare/ tycker jag. Eller bara "Redigerare".

Det räcker med "Redigerare".

> msgstr ""
> "Adjtimex erbjuder rå tillgång till kärnans tidsvariabler. På\n"
> "fristående eller intermittent uppkopplade maskiner, kan root använda\n"
>                          ^
> funkar inte riktigt med komma här på svenska tycker jag

Kan du ha rätt i.

> "Ami är ett koreanskt inmatningsmetodsystem (IMS) som använder gtk+
> och\n"
> "stödjer Gnome panelprogramläge och Windowmaker dockningsläge. Gnome\n"
> "panelprogramlägesbinär finns tillgänglig i ett separat paket."
> 
> Skriv samman med bindestreck: "Gnome-panelprogramsläge",
> "Windowmaker-dockningsläge"
> "Binär för Gnome-panelprogramsläge"

Ok.

> #: anaconda-7.1-1.200012131531.i386.rpm:1005
> #: anaconda-7.1-1.200012131531.src.rpm:1005
> msgid ""
> "The anaconda package contains portions of the Red Hat Linux\n"
> "installation program which can then be run by the user for\n"
> "reconfiguration and advanced installation options."
> msgstr ""
> "Paketet anaconda innehåller delar av Red Hat Linux-installeraren som\n"
> "kan köras av användaren för omkonfiguration och avancerade\n"
> "installationsval."
> 
> #: anaconda-7.1-1.200012131531.i386.rpm:1004
> #: anaconda-7.1-1.200012131531.src.rpm:1004
> msgid "The Red Hat Linux installation program."
> msgstr "Red Hat Linux installationsprogram."
> 
> "Installationsprogrammet för Red Hat Linux" tycker jag du kan skriva i
> båda dessa meddelanden.

Ok.

> #: asp2php-0.75.5-1.src.rpm:1005 asp2php-gtk-0.75.5-1.i386.rpm:1005
> msgid "A GTK+ frontend for asp2php."
> msgstr "En GTK+-framända till asp2php."
> 
> s/framända/skal/ ?

Jag översätter numera "frontend" med "framsida", fast jag hade visst
missat att gå igenom de gamla översättningarna.

Jag gillar inte "skal", det passar i en del fall men inte alla.

> #: aspell-0.32.6-2.i386.rpm:1004 aspell-0.32.6-2.src.rpm:1004
> msgid "A spelling checker."
> msgstr "En stavningskontroll."
> 
> #: aspell-ca-0.1-6.i386.rpm:1005 aspell-ca-0.1-6.src.rpm:1005
> msgid ""
> "This package contains a Catalan dictionary for use with aspell, a\n"
> "spelling checker."
> msgstr ""
> "Detta paket innehåller en katalansk ordbok som kan användas med\n"
> "aspell, en stavningskontrollerare."
> 
> "spelling checker" har översatts olika.

Jag ändrar den första.

> #: aspell-0.32.6-2.src.rpm:1004 aspell-en-ca-0.32.6-2.i386.rpm:1004
> msgid "A Canadian English dictionary for aspell."
> msgstr "En kanandensisk engelsk ordbok till aspell."
> 
> sammanskrivning? kanadensisk-engelsk

Ok.

> #: aspell-0.32.6-2.src.rpm:1005 aspell-en-gb-0.32.6-2.i386.rpm:1005
> msgid ""
> "This package contains a British English dictionary for use with\n"
> "aspell, a spelling checker."
> msgstr ""
> "Detta paket innehåller en brittisk engelsk ordbok som kan användas
> med\n"
> "aspell, en stavningskontrollerare."
> 
> Motsv.

Ok.

> #: aspell-0.32.6-2.src.rpm:1004 aspell-en-gb-0.32.6-2.i386.rpm:1004
> msgid "A British English dictionary for aspell."
> msgstr "En brittisk engelsk ordbok till aspell."
> 
> D:o

Ok.


> #: audiofile-0.1.11-1.src.rpm:1005
> audiofile-devel-0.1.11-1.i386.rpm:1005
> msgid ""
> "The audiofile-devel package contains libraries, include files, and\n"
> "other resources you can use to develop Audio File applications."
> msgstr ""
> "Paketet audiofile-devel innehåller bibliotek, huvudfiler och andra\n"
> "resurser du kan använda för att utveckla Audio File applikationer."
> 
> Särskrivning på sista raden

Och dessutom "applikationer". Den var antagligen gammal.

> #: audiofile-0.1.11-1.src.rpm:1004
> audiofile-devel-0.1.11-1.i386.rpm:1004
> msgid "Development files for Audio File applications."
> msgstr "Utvecklingsfiler för Audio File-tillämpningar."
> 
> Och här har du översatt "applications" annorlunda.

Ja, det är så jag gör numera. (I specspo. "Program" som du brukar
använda kan vara bra i andra sammanhang.)

> "Detta paket innehåller en autenticeringsmodul för webbservern Apache\n"
> "som låter dig autenticera HTTP-klienter med använderposter i en\n"
> "LDAP-katalog."
> 
> autentiSering
> autentiSera

Så stavas det visst, ja.

> #: auth_ldap-1.4.7-1.i386.rpm:1004 auth_ldap-1.4.7-1.src.rpm:1004
> msgid "An LDAP authentication module for Apache."
> msgstr "En LDAP autentiseringsmodul för Apache."
> 
> Särskrivning

Mm.

> "Installera detta paket om du vill ha ett program för att automatiskt\n"
> "montera och avmontera filsystem. Om din Red Hat Linux maskin är i
> ett\n"
> "nätverk bör du installera autofs."
> 
> Särskrivning: "Red Hat Linux-maskin"

Mm.

> "Verktyget autorun känner av alla CD-ROM-spelare på ditt system,\n"
> "monterar enheten när en CD-ROM sätts i och kör en autorun-binär (om\n"
> "den existerar) på CDn. Om du vill ge användare (istället för bara\n"
> "root) autrun-möjligheten, behöver du lägga till flaggorna user,exec\n"
> "till CD-ROM-raden i /etc/fstab."
> 
> autOrun
> Skriv gärna "cd-rom" med gemener

Ok.

> #: autorun-2.61-5.i386.rpm:1004 autorun-2.61-5.src.rpm:1004
> msgid "A CD-ROM mounting utility."
> msgstr "Ett CD-ROM-monteringsverktyg."
> 
> D:o

Ok.

> "Paketet awesfx innehåller diverse program för att styra ljudenheten\n"
> "AWE32, inklusive sfxload (ljudfontsladdaren), och setfx (laddaren av\n"
> "chorus/reverb-effekter).\n"
> "\n"
> "Om du använder en AWE32 ljudenhet bör du installera paketet awesfx."
>             ^
> särskrivning

Mm.

> Det är väl "ljuddrivrutin"?

Det står det visst ja. (Även om man förmodligen har en sådan enhet
också då. :-)

> #: awesfx-0.4.3a-7.i386.rpm:1004 awesfx-0.4.3a-7.src.rpm:1004
> msgid "Utility programs for the AWE32 sound driver."
> msgstr "Hjälpprogram för ljudenheten AWE32."
> 
> D:o

Japp.

> Usch, det är en rysligt stor fil. Får se när jag hinner med b-z :-)

Jag vet!!!

Du skall ha stort tack för detta!

Ny version i CVS nu, och på FTP om några dagar.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.