Re: specspo igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-09 14:03:28

tor 2002-05-09 klockan 10.12 skrev Göran Uddeborg:
> Jag kom på att jag nog aldrig skickade ut min översättning av specspo
> för Red Hat 7.3 till granskning. Som ni kanske förstår är det nog
> lite sent att få in rättningar till den versionen vid det här laget.
> Men en hel del återanvänds ju, så om någon har lust att granska ändå
> får ni gärna göra det.
> 
> Eftersom filerna är så stora (diffen 1496824 byte, hela filen 1352674
> byte (Ja, diffen är något större!)) så skickar jag inte med dem i
> brevet utan skickar bara pekare:
> 
> Diff: ftp://ftp.uddeborg.pp.se/pub/gnu-sv/specspo.diff
> Hela: ftp://ftp.uddeborg.pp.se/pub/gnu-sv/specspo.po


Här kommer en granskning av första delen.


msgid ""
"The 4Suite package contains XML-related tools and libraries for\n"
"Python, including 4DOM, 4XSLT, 4XPath, 4RDF, and 4XPointer. 4DOM is
an\n"
"implementation of the World Wide Web Consortium's (W3C) standard DOM\n"
"API for HTML and XML content manipulation. 4DOM provides full\n"
"distributed-object support based on the IDL used in the formal DOM\n"
"specification. 4XSLT is an XSLT processor, which can be used to
render\n"
"XML documents as customized and stylized HTML for current Web\n"
"browsers. 4XSLT also provides a powerful programming API for\n"
"applications to use for low-level, customized transformations of XML\n"
"documents. 4XPath is a library implementating the W3C's XPath
language\n"
"for indicating and selecting portions of an XML document. 4RDF is a\n"
"toolkit and library for RDF processing. 4XPointer is a toolkit for\n"
"processing fragment identifiers for URI references which locate\n"
"resources of Internet media type text/xml."
msgstr ""
"Paketet 4Suite innehåller XML-relaterade verktyg och bibliotek för\n"
"Python, inklusive 4DOM, 4XSLT, 4XPath, 4RDF och 4XPointer. 4DOM är
en\n"
"implementation av W³Cs (World Wide Web Consortium) standard DOM API\n"

standard-DOM-API ?


#: Canna-3.5b2-29.i386.rpm:1005 Canna-3.5b2-29.src.rpm:1005
msgid ""
"Canna provides a user interface for inputting Japanese characters.\n"
"Canna supports Nemacs (Mule), kinput2, and canuum. All of these
tools\n"
"can then use a single customization file, Romaji-to-Kana conversion\n"
"rules and dictionaries, and input Japanese in the same way. Canna\n"
"automatically supports Kana-to-Kanji conversions; the conversions
are\n"
"based on a client-server model."
msgstr ""
"Canna är ett användargränssnitt för inmatning av japanska tecken.\n"
"Canna stöder Nemacs (Mule), kinput2 och canuum. Alla dessa verktyg\n"
"kan använda en enda konfigurationsfil, Romaji-to-Kana\n"
                           ^
bindestreck där?

"översättningsregler och -lexikon, och mata in japanska på samma
sätt.\n"
"Canna stöder automatisk konvertering från Kana till Kanji.\n"
"Konverteraringen baseras på en klient-server-modell."

Konverteringen


#: Canna-3.5b2-29.src.rpm:1004 Canna-devel-3.5b2-29.i386.rpm:1004
msgid "Header file and library for developing programs which use Canna."
msgstr ""
"Huvudfil och bibliotek för att utveckla applikationer som använder
Canna."

"...för utveckling av program..."


#: ElectricFence-2.2.2-7.i386.rpm:1005
ElectricFence-2.2.2-7.src.rpm:1005
msgid ""
"ElectricFence is a utility for C programming and\n"
"debugging. ElectricFence uses the virtual memory hardware of your\n"
"system to detect when software overruns malloc() buffer boundaries,\n"
"and/or to detect any accesses of memory released by\n"
"free(). ElectricFence will then stop the program on the first\n"
"instruction that caused a bounds violation and you can use your\n"
"favorite debugger to display the offending statement."
msgstr ""
"ElectricFence är ett verktyg för C-programmering och avlusning.\n"
"ElectricFence använder hårdvaran för virtuellt minne i ditt system
för\n"
"att upptäcka när program överskrider gränserna för
malloc()-buffertar\n"
"och/eller för att upptäcka åtkomst av minne som släppts med free().\n"
"ElectricFence kommer då att stoppa programmet vid den första\n"
"instruktionen som orsakade en gränsöverträdelse och du kan använda\n"
"ditt favoritavlusningsprogram för att visa uttrycket som orsakade
det\n"
"hela."

Kanske ska byta avlusning mot felsökning överallt. Gäller fler ställen.


#: FreeWnn-1.11-6.i386.rpm:1005 FreeWnn-1.11-6.src.rpm:1005
msgid ""
"FreeWnn is a network-extensible system for converting between the
Kana\n"
"and Kanji character sets. If you install FreeWnn, you need this\n"
"package and the FreeWnn-common package."
msgstr ""
"FreeWnn är ett nätverksutvidgningsbart system för att konvertera\n"
"mellan teckenuppsättningarna Kana och Kanji. Om du installerar\n"
"FreeWnn, behöver du det här paketet och paketet FreeWnn-common."

Tycker kommat är onödigt


# ========================================================
#: GConf-1.0.1-4.i386.rpm:1005 GConf-1.0.1-4.src.rpm:1005
msgid ""
"GConf is the GNOME Configuration database system.\n"
"\n"
"GNOME is the GNU Network Object Model Environment. It is an easy to\n"
"use, powerful, and highly configurable desktop environment."
msgstr ""
"GConf är GNOME:s konfigurationsdatabasssystem.\n"

Ett s för mycket


#: GConf-1.0.1-4.src.rpm:1005 GConf-devel-1.0.1-4.i386.rpm:1005
msgid ""
"GConf development package. Contains files needed for doing\n"
"development using GConf."
msgstr ""
"GConf utvecklingspaket. Innehåller filer som behövs för utveckling
av\n"
"med GConf."

"Utvecklingspaket för GConf" tycker jag.


#: GConf-1.0.1-4.src.rpm:1004 GConf-devel-1.0.1-4.i386.rpm:1004
msgid "The Gnome Config System development package."
msgstr "Gnomes konfigurationssystems utvecklingspaket."

"Utvecklingspaket för Gnomes konfigurationssystem."


# ========================================================
#: Guppi-0.35.5-2.i386.rpm:1005 Guppi-0.35.5-2.src.rpm:1005
msgid ""
"Guppi is a GNOME-based data analysis and visualization system.\n"
"\n"
"Install this package if you want to use Guppi."
msgstr ""
"Guppi är ett GNOME-baserad dataanalys- och -visualiseringssystem.\n"
"\n"
"Installera detta paket om du vill använda Guppi."

"Guppi är ett GNOME-baserat system för dataanalys och datavisualisering"
kanske?


#: Guppi-0.35.5-2.i386.rpm:1004 Guppi-0.35.5-2.src.rpm:1004
msgid "GNOME Data Analysis and Visualization."
msgstr "GNOME dataanalys och -visualisering."

"Dataanalys och -visualisering för GNOME." kanske?


#: ImageMagick-c++-5.3.7-1.i386.rpm:1005
ImageMagick-5.3.7-1.src.rpm:1005
msgid ""
"This package contains the Magick++ library, a C++ binding to the\n"
"ImageMagick graphics manipulation library.\n"
"\n"
"Install ImageMagick-c++ if you want to use any applications that use\n"
"Magick++."
msgstr ""
"Detta paketet innehåller biblioteket Magick++, C++-bindningar för\n"

nej, en C++-bindning


#: MAKEDEV-3.0.6-8.i386.rpm:1005 MAKEDEV-3.0.6-8.src.rpm:1005
msgid ""
"This package contains the MAKEDEV script, which makes it easier to
create\n"
"and maintain the files in the /dev directory. /dev directory files\n"
"correspond to a particular device supported by Linux (serial or
printer\n"
"ports, scanners, sound cards, tape drives, CD-ROM drives, hard
drives,\n"
"etc.) and interface with the drivers in the kernel.\n"
"\n"
"You should install the MAKEDEV package because the MAKEDEV utility
makes\n"
"it easy to manage the /dev directory device files."
msgstr ""
"Detta paket innehåller MAKEDEV-skriptet, som gör det lättare att
skapa\n"
"och underhålla filerna i /dev-katalogen. Filer i /dev-katalogen\n"
"motsvarar en enhet som stöds av Linux (serieportar, parallellportar,\n"
"bildläsare, ljudkort, bandstationer, CDROM-enheter, hårddiskar m.m.)\n"

cd-romenheter


#: Omni-0.5.1-3.i386.rpm:1004 Omni-0.5.1-3.src.rpm:1004
msgid "The Omni Print Driver System"
msgstr "Skrivardrivrutinsystemet Omni."

skrivardrivrutinSsystemet tycker jag


# ========================================================
#: Omni-foomatic-0.5.1-3.i386.rpm:1005 Omni-0.5.1-3.src.rpm:1005
msgid "Foomatic driver meta information for the Omni Print Driver
framework."
msgstr ""
"Foomatic drivrutinsmetainformation till skrivardrivrutinramverket
Omni."
     ^
bindestreck?


#: SDL-1.1.6-1.i386.rpm:1005 SDL-1.1.6-1.src.rpm:1005
msgid ""
"Simple DirectMedia Layer (SDL) is a cross-platform multimedia
library\n"
"designed to provide fast access to the graphics frame buffer and
audio\n"
"device."
msgstr ""
"Simple DirectMedia Layer (SDL) är multimediabiblioteket för flera\n"
"plattformar gjort för att ge snabb åtkomst av grafisk rambuffert och\n"
"autdioenhet."
  ^
inget t där


#: SDL-1.1.6-1.src.rpm:1005 SDL-devel-1.1.6-1.i386.rpm:1005
msgid ""
"Simple DirectMedia Layer (SDL) is a cross-platform multimedia
library\n"
"designed to provide fast access to the graphics frame buffer and
audio\n"
"device. This package provides the libraries, include files, and
other\n"
"resources needed for developing SDL applications."
msgstr ""
"Simple DirectMedia Layer (SDL) är tvärplattforms multimediabibliotek\n"

Varför inte "multimediabibliotek för flera plattformar" som du använt på
andra ställen?


#: SDL-1.1.6-1.src.rpm:1004 SDL-devel-1.1.6-1.i386.rpm:1004
msgid "Files needed to develop Simple DirectMedia Layer applications."
msgstr ""
"Filer som behövs vid utveckling av tillämningar för Simple DirectMedia
Layer."

tillämPningar


#: SDL11-1.1.8-2.i386.rpm:1004 SDL11-1.1.8-2.src.rpm:1004
msgid "Simple DirectMedia Layer compatibility libraries."
msgstr "Simple DirectMedia Layer kompatibilitetsbibliotek."

Jag skulle vända på det; "Kompatibilitetsbiliotek för ..."


#: SDL_image-1.0.10-1.i386.rpm:1005 SDL_image-1.0.10-1.src.rpm:1005
msgid ""
"Simple DirectMedia Layer (SDL) is a cross-platform multimedia
library\n"
"designed to provide fast access to the graphics frame buffer and
audio\n"
"device. This package contains a simple library for loading images of\n"
"various formats (BMP, PPM, PCX, GIF, JPEG, PNG) as SDL surfaces."
msgstr ""
"Simple DirectMedia Layer (SDL) är multimediabiblioteket för flera\n"

Varför bestämd form?


"plattformar gjort för att ge snabb åtkomst av grafisk rambuffert och\n"
"audioenhet. Detta paket innehåller ett enkelt bibliotek för att
ladda\n"
"bilder i olika format (BMP, PPM, PCX, GIF, JPEG, PNG) som SDL-ytor."

kanske s/ladda/läsa in/. Gäller fler ställen.


#: SDL_image-1.0.10-1.i386.rpm:1004 SDL_image-1.0.10-1.src.rpm:1004
msgid "A sample image loading library for SDL."
msgstr "Ett enkelt bildladdningsbibliotek för SDL."

som tex här (bildinläsningsbibliotek)


#: SDL_image-1.0.10-1.src.rpm:1005
SDL_image-devel-1.0.10-1.i386.rpm:1005
msgid ""
"Simple DirectMedia Layer (SDL) is a cross-platform multimedia
library\n"
"designed to provide fast access to the graphics frame buffer and
audio\n"
"device. This package contains the files needed for development using\n"
"the SDL image loading library contained in the SDL_image package."
msgstr ""
"Simple DirectMedia Layer (SDL) är multimediabiblioteket för flera\n"

"...är ett multimediabibliotek..."


#: SDL_image-1.0.10-1.src.rpm:1004
SDL_image-devel-1.0.10-1.i386.rpm:1004
msgid "Development files for the SDL image loading library."
msgstr "Utvecklingsfiler till SDLs bildladdningsbibliotek."

"...bildinläsningsbiblioteket SDL"


#: SDL_mixer-1.0.6-2.i386.rpm:1005 SDL_mixer-1.0.6-2.src.rpm:1005
msgid ""
"SDL_mixer is a simple multi-channel audio mixer library for the
Simple\n"
"DirectMedia layer multimedia library. SDL_mixer supports any number\n"
"of simultaneously playing channels of 16-bit stereo audio, plus a\n"
"single channel of music, mixed using the MikMod MOD, Timidity MIDI,\n"
"Ogg Vorbis, or SMPEG MP3 libraries."
msgstr ""
"SDL_mixer är en enkelt flerkanals audiomixerbibliotek för\n"

"audiomixerbibliotek som stöder flera kanaler..."


"multimediabiblioteket Simple DirectMedia Layer. SDL_mixer stödjer
ett\n"
"godtyckligt antal samtidigt spelande kanaler av 16 bitars
stereouljud,\n"
                                 ^
inget u
"16-bitars"


#: SDL_mixer-1.0.6-2.i386.rpm:1004 SDL_mixer-1.0.6-2.src.rpm:1004
msgid "A simple multi-channel audio mixer library for SDL."
msgstr "Ett enkel flerkanals audiomixerbibliotek för SDL."

"...som stöder flera kanaler"


#: SDL_mixer-1.0.6-2.src.rpm:1005 SDL_mixer-devel-1.0.6-2.i386.rpm:1005
msgid ""
"SDL_mixer is a simple, multi-channel, audio mixer library for the\n"
"Simple DirectMedia layer multimedia library. This package contains
the\n"
"files needed to compile applications which will use SDL_mixer."
msgstr ""
"SDL_mixer är ett enkelt flerkanals audiomixerbibiliotek för\n"
"multimediabiblioteket Simple DirectMedia Layer (SDL). Detta paket\n"
"innehåller filerna som behövs för att kompilera tillämpningar som\n"
"använder SDL_mixer."

D:o


#: SDL_net-1.2.0-1.i386.rpm:1004 SDL_net-1.2.0-1.src.rpm:1004
msgid "SDL portable network library."
msgstr "SDL portabelt nätverksbibliotek."

"Portabelt ... till SDL."


#: SDL_net-1.2.0-1.src.rpm:1005 SDL_net-devel-1.2.0-1.i386.rpm:1005
msgid ""
"This is a portable network library for use with SDL.\n"
"\n"
"This is the libraries and include files you can use to develop SDL
networked "
"applications."
msgstr ""
"Detta är ett portabelt nätverksbibliotek till SDL.\n"
"\n"
"Detta är de bibliotek och huvudfiler du kan använda för att utveckla\n"
"SDL nätverkstillämpningar."
  ^
bindestreck


#: SDL_net-1.2.0-1.src.rpm:1004 SDL_net-devel-1.2.0-1.i386.rpm:1004
msgid "Libraries and includes to develop SDL networked applications."
msgstr "Bibliotek och huvudfiler för att utveckla SDL
nätverkstillämpningar."

D:o


#: VFlib2-2.25.1-3.i386.rpm:1005 VFlib2-2.25.1-3.src.rpm:1005
msgid ""
"VFlib is a font library written in C which converts vector fonts to\n"
"bitmap data. Functions provided in VFlib include rotating,
shrinking,\n"
"and changing the slant of characters. VFlib provides a unified API
for\n"
"all supported font formats; any software using VFlib can use any of\n"
"the supported font file formats immediately. VFlib is used by\n"
"localized software for Japanese document processing that requires\n"
"Kanji fonts (for example xdvi, dvi2ps, and Ghostscript)."
msgstr ""
"VFlib är ett typsnittsbibliotek skrivet i C som konverterar\n"
"vektortypsnitt till punktdata. Funktioner som erbjuds i VFlib\n"
"inkluderar rotation, krympning och ändring av tecknens lutning. 
VFlib\n"
"erbjuder ett enhetligt API för alla stödda typsnittsformat. Alla\n"
"program som använder VFlib kan använda vilket som helst av de stödda\n"
"typsnittsformaten med en gång. VFlib används av lokaliserad\n"
"programvara för bearbetning av japanska dokument som behöver\n"
"Kanjitypsnitt (till exempel xdvi, dvi2ps och Ghostscript)."

"stödda" är knepigt. skriv om med "...som stöds", tycker jag.


#: VFlib2-2.25.1-3.i386.rpm:1004 VFlib2-2.25.1-3.src.rpm:1004
msgid "A vector font library used for Japanese document processing."
msgstr "Ett vektorfontbibliotek använt för bearbetning av japanska
dokument."

s/font/typsnitt/


#: Wnn6-SDK-1.0-6.src.rpm:1005 Wnn6-SDK-devel-1.0-6.i386.rpm:1005
msgid ""
"The Wnn6-SDK-devel package contains the header files and libraries\n"
"needed to develop Wnn6 clients. Wnn6 is a Kana-to-Kanji conversion\n"
"system."
msgstr ""
"Paketet Wnn6-SDK-devel innehåller header-filer och bibliotek sp,\n"
"bejävs fär att utveckla Wnn6-klienter. Wnn6 är ett Kana-till-Kanji\n"
"konverteringssystem."

bejävs?
bindestreck innan -konverteringssystem


#: XFree86-base-fonts-4.2.0-6.47.i386.rpm:1004
XFree86-4.2.0-6.47.src.rpm:1004
msgid "The collection of XFree86 core base fonts"
msgstr "Samlingen med XFree86 grundtypsnitt."

sammanskriv med bindestreck eller skriv om "grundtypsnitt för XFree86"


# ========================================================
#: XFree86-truetype-fonts-4.2.0-6.47.i386.rpm:1005
#: XFree86-4.2.0-6.47.src.rpm:1005
msgid ""
"A collection of truetype fonts which are part of the XFree86 core\n"
"distribution, including the Luxi fonts donated by Bigelow and Holmes."
msgstr ""
"En samling TrueTypetypsnitt som är en del av kärndistributionen av\n"
"XFree86, inklusive Luxitypsnitted donerade av Bigelow och Holmes."

typsnitteN


#: XFree86-truetype-fonts-4.2.0-6.47.i386.rpm:1004
#: XFree86-4.2.0-6.47.src.rpm:1004
msgid "XFree86 Luxi TrueType fonts by Bigelow and Holmes"
msgstr "XFree86 Luxi TrueTypetypsnitt av Bigelow och Holmes"

"Luxi-TrueTypetypsnitt för XFree86 av ..."


#: XFree86-xf86cfg-4.2.0-6.47.i386.rpm:1004
XFree86-4.2.0-6.47.src.rpm:1004
msgid "XFree86 configuration program"
msgstr "XFree86 konfigurationsprogram"

sammanskriv med bindestreck


#: XFree86-xfs-4.2.0-6.47.i386.rpm:1004 XFree86-4.2.0-6.47.src.rpm:1004
msgid "A font server for the X Window System."
msgstr "En typsnittsserver för X Window System."

Hmm, på andra ställen har du översatt "X Window System" med "X11".
Använd ett av dem :)
Jag skulle nog rösta på "X Window System".


#: XFree86-xtrap-clients-4.2.0-6.47.i386.rpm:1004
#: XFree86-4.2.0-6.47.src.rpm:1004
msgid "Xtrap client utilities"
msgstr "Xtrap klientverktyg"

sammanskriv med bindestreck


# ========================================================
#: fonts-ISO8859-2-1.0-1.noarch.rpm:1005
fonts-ISO8859-2-1.0-1.src.rpm:1005
msgid ""
"If you use the X Window System and want to display Central European\n"
"fonts, you should install the XFree86-ISO8859-2 package.\n"
"\n"
"This package contains a full set of Central European fonts, in\n"
"compliance with the ISO8859-2 standard."
msgstr ""
"Om du använder fönstersystemet X och vill visa centraleuropeiska\n"
"typsnitt skall du installera paketet XFree86-ISO8859-2.\n"
"\n"
"Detta paket innehåller en fullständig uppsättning centraleuropeiska\n"
"typsnitt i enlighet med standarden ISO8859-2."

s/skall/bör/ tycker jag


#: fonts-ISO8859-2-1.0-1.noarch.rpm:1004
fonts-ISO8859-2-1.0-1.src.rpm:1004
msgid "Central European language fonts for the X Window System."
msgstr "Centraleuripeiska språks typsnitt till X Window System."

eurOpeiska
"Typsnitt för centraleuropeiska språk till..." tycker jag


#: fonts-ISO8859-2-Type1-1.0-1.noarch.rpm:1005
#: fonts-ISO8859-2-1.0-1.src.rpm:1005
msgid ""
"This package contains Central European Type 1 fonts for the X Window\n"
"System. This set of fonts is known as the ulT1mo (or ultimo)\n"
"collection. All of the fonts included in this package are
copyrights\n"
"of the respective authors and are distributed as freeware. Original\n"
"fonts were taken from the Internet or CDs-ROMs."
msgstr ""
"Detta paket innehåller centraleuropeiska Type 1-typsnitt för\n"
"fönstersystemet X. Dessa typsnitt är kända som samlingen ulT1mo\n"
"(eller ultimo). Alla de inkluderade typsnitten är copyrightade av\n"
"sina författare och är freeware. Orginaltypsnitt hämtades från\n"
"Internet eller CD."

"eller cd-skivor" tycker jag


#: fonts-ISO8859-2-Type1-1.0-1.noarch.rpm:1004
#: fonts-ISO8859-2-1.0-1.src.rpm:1004
msgid ""
"Type 1 scalable Central European language (ISO8859-2) fonts for the
X\n"
"Window System."
msgstr ""
"Typ 1 skalbara centraluripeska språks typsnitt (ISO8859-2) för\n"
"fönstersystemet X."

Ojoj... "uripeska"? ;-)

"Typ 1-typsnitt för centraleuropeiska språk till X Window System."# ========================================================
#: fonts-ISO8859-2-100dpi-4.1.0-0.9.10.i386.rpm:1005
#: XFree86-4.1.0-0.9.10.src.rpm:1005
msgid ""
"The fonts-ISO8859-2-100dpi package includes Central European\n"
"(ISO 8859-2) fonts, in 100 dpi resolution, for the X Window System.\n"
"\n"
"If you need to display the special characters used by Central
European\n"
"languages on your X Window System, and your monitor can support 100\n"
"dpi resolution, you should install the fonts-ISO8859-2-100dpi\n"
"package.\n"
"\n"
"To install the X Window System, you will need to install the
following\n"
"packages: XFree86, the XFree86 X server which corresponds to your\n"
"video card, XFree86-tools, Xconfigurator, XFree86-xfs and\n"
"XFree86-libs. You may need to install one or more of the other\n"
"XFree86 fonts packages. If you are going to develop applications
which\n"
"run as X clients, you will also need to install XFree86-devel."
msgstr ""
"Paketet fonts-ISO8859-2-100dpi innehåller centraleuropeiska (ISO\n"
"8859-2) typsnitt i upplösningen 100 dpi för fönstersystemet X.\n"
"\n"
"Om du behöver visa visa de speciella bokstäver som används i\n"
"centraleuropeiska språk under fönstersystemet X, och din monitor\n"
"stödjer upplösning på 100 dpi, bör du installera paketet\n"
"fonts-ISO8859-2-100dpi.\n"
"\n"
"För att installera fönstersystemet X behöver du installera följande\n"
"paket: XFree86, den XFree86 X-server som motsvarar ditt videokort,\n"
"XFree86-tools, Xconfigurator, XFree86-xfs och XFree86-libs. Du kan\n"
"behöva installera ett eller flera av de andra XFree86\n"
"typsnittspaketen. Om du kommer utveckla tillämpningar som kör som\n"
"X-klienter behöver du också installera paketet XFree86-devel."

s/monitor/bildskärm/ tycker jag
s/videokort/grafikkort/
bindestreck i XFree86-typsnittspaketen


#: fonts-ISO8859-2-100dpi-4.1.0-0.9.10.i386.rpm:1004
#: XFree86-4.1.0-0.9.10.src.rpm:1004
msgid "ISO 8859-2 fonts in 100 dpi resolution for the X Window System."
msgstr "ISO 8859-2-typsnitt i upplösningen 100 dpi för X11."

Bestäm dig :-)
# ========================================================
#: fonts-ISO8859-2-75dpi-4.1.0-0.9.10.i386.rpm:1005
#: XFree86-4.1.0-0.9.10.src.rpm:1005
msgid ""
"The fonts-ISO8859-2-75dpi package contains a set of Central\n"
"European language fonts in 75 dpi resolution for the X Window
System.\n"
"If you have a high resolution monitor capable of supporting 100 dpi,\n"
"you should install the 100 dpi version of this package instead.\n"
"\n"
"If you are installing the X Window System and you need to display\n"
"Central European language characters in 75 dpi resolution, you
should\n"
"install this package.\n"
"\n"
"To install the X Window System, you will need to install the
following\n"
"packages: XFree86, the XFree86 X server for your video card,\n"
"XFree86-tools, Xconfigurator, XFree86-xfs and XFree86-libs. You may\n"
"need to install one or more of the other XFree86 fonts packages as\n"
"well. If you are going to develop applications that will run as X\n"
"clients, you will also need to install XFree86-devel."
msgstr ""
"Paketet fonts-ISO8859-2-75dpi innehåller ett antal typsnitt för\n"
"centraleuropeiska språk i upplösningen 75 dpi för fönstersystemet X.\n"
"Om du har en högupplösande monitor som klarar 100 dpi, bör du\n"
"installera 100 dpi-versionen av detta paket istället.\n"
"\n"
"Om du installerar fönstersystemet X och behöver visa visa\n"
"centraleuropeiska språks bokstäver i upplösningen 75 dpi, bör du\n"
"installera detta paket.\n"
"\n"
"För att installera fönstersystemet X behöver du installera följande\n"
"paket: XFree86, det XFree86 X-server för ditt videokort,\n"
"XFree86-tools, Xconfigurator, XFree86-xfs och XFree86-libs. Du kan\n"
"behöva installera ett eller flera andra XFree86 typsnittspaket
också.\n"
"Om du kommer utveckla tillämpningar som kör som X-klienter behöver
du\n"
"också installera paketet XFree86-devel."

sammanskriv med bindestreck: "XFree86-typsnittspaket"
s/monitor/bildskärm/ (gäller fler ställen)
s/videokort/grafikkort/ (gäller fler ställen)


#: XFree86-FBDev-3.3.6-41.i386.rpm:1004
XFree86-Servers-3.3.6-41.src.rpm:1004
msgid "The X server for the generic frame buffer device on some
machines."
msgstr "X-servern för den generiska rambuffertenheten på vissa
maskiner."

#: XFree86-Mono-3.3.6-41.i386.rpm:1004
XFree86-Servers-3.3.6-41.src.rpm:1004
msgid "A generic XFree86 monochrome server for VGA cards."
msgstr "En generell, monokrom XFree86-server för VGA-kort."

Någon anledning till att du översätter "generic" annorlunda? Kan gälla
fler ställen.


#: Xconfigurator-4.4.6-1.i386.rpm:1005
Xconfigurator-4.4.6-1.src.rpm:1005
msgid ""
"Xconfigurator is a full-screen, menu-driven program that walks\n"
"you through setting up your X server. Xconfigurator is based\n"
"on the sources for xf86config, a utility from XFree86.\n"
"\n"
"You should install Xconfigurator if you are installing the X Window\n"
"System."
msgstr ""
"Xconfigurator är ett menystyrt fullskärmsprogram för att du steg för\n"
"steg skall kunna ställa in din X-server. Xconfigurator är baserat
på\n"
"källkoden för xf86config, ett verktyg från XFree86.\n"
"\n"
"Du bör installera Xconfigurator om du installerar X Window System."

Jag vill hellre ha "helskärm"


#: a2ps-4.13b-3.i386.rpm:1004 a2ps-4.13b-3.src.rpm:1004
msgid "Converts text and other types of files to PostScript(TM)."
msgstr "Konverterar text- och andra sorters filer till PostScript(TM)."

Tycker det blir knepigt med bindestreck där. Ta bort det eller skriv
"textfiler" tycker jag.


#: abiword-0.7.11-2.i386.rpm:1005 abiword-0.7.11-2.src.rpm:1005
msgid ""
"AbiWord is a cross-platform, open-source word processor. AbiWord\n"
"supports basic character formatting (bold, underline, italics),\n"
"paragraph alignment, spell checking, importing Word97 and RTF\n"
"documents, interactive rulers and tabs, styles, unlimited undo/redo,\n"
"multiple column control, widow/orphan control, find and replace, and\n"
"inclusion of images."
msgstr ""
"AbiWord är en ordbehandlare med öppen källkod för flera plattformar.\n"
"AbiWord stödjer grundläggande teckenformatering (fetstil,\n"
"understrykning, kursiv), styckesjustering, stavningskontroll, import\n"
"av Word97- och RTF-dokument, interaktiva linjaler och tabulatorer,\n"
"stilar, obegränsad ångra/gör om, hantering av flera kolumner,
styrning\n"
"av flera kolumner, änke-/horungehantering, sök och byt ut, och\n"
"infogning av bilder."

s/byt ut/ersätt/
Var det inte du som ogillade -ning? Ändra isf till "infogande"


msgid "Applications/Editors"
msgstr "Tillämpningar/Editorer"

s/Editorer/Textredigerare/ tycker jag. Eller bara "Redigerare".


#: adjtimex-1.11-3.i386.rpm:1005 adjtimex-1.11-3.src.rpm:1005
msgid ""
"Adjtimex provides raw access to kernel time variables. On standalone\n"
"or intermittently connected machines, root can use adjtimex to
correct\n"
"for systematic drift. If your machine is connected to the Internet
or\n"
"is equipped with a precision oscillator or radio clock, you should\n"
"instead manage the system clock with the xntpd program. Users can
use\n"
"adjtimex to view kernel time variables."
msgstr ""
"Adjtimex erbjuder rå tillgång till kärnans tidsvariabler. På\n"
"fristående eller intermittent uppkopplade maskiner, kan root använda\n"
                          ^
funkar inte riktigt med komma här på svenska tycker jag


"adjtimex för att korrigera för systematisk drift. Om din maskin är\n"
"uppkopplad till Internet eller utrustad med en precisionsoscillator\n"
"eller radioklocka skall du istället styra systemklockan med\n"
"xntpd-programmet. Användare kan använda adjtimex för att se kärnans\n"
"tidsvariabler."


# ========================================================
#: ami-gnome-1.0.11-4.i386.rpm:1005 ami-1.0.11-4.src.rpm:1005
msgid ""
"Ami is a Korean Input Method System (IMS) using gtk+ and supports\n"
"Gnome applet mode and Windowmaker dock mode. The Gnome applet mode\n"
"binary is available from a separate package"
msgstr ""
"Ami är ett koreanskt inmatningsmetodsystem (IMS) som använder gtk+
och\n"
"stödjer Gnome panelprogramläge och Windowmaker dockningsläge. Gnome\n"
"panelprogramlägesbinär finns tillgänglig i ett separat paket."

Skriv samman med bindestreck: "Gnome-panelprogramsläge",
"Windowmaker-dockningsläge"
"Binär för Gnome-panelprogramsläge"


#: anaconda-7.1-1.200012131531.i386.rpm:1005
#: anaconda-7.1-1.200012131531.src.rpm:1005
msgid ""
"The anaconda package contains portions of the Red Hat Linux\n"
"installation program which can then be run by the user for\n"
"reconfiguration and advanced installation options."
msgstr ""
"Paketet anaconda innehåller delar av Red Hat Linux-installeraren som\n"
"kan köras av användaren för omkonfiguration och avancerade\n"
"installationsval."

#: anaconda-7.1-1.200012131531.i386.rpm:1004
#: anaconda-7.1-1.200012131531.src.rpm:1004
msgid "The Red Hat Linux installation program."
msgstr "Red Hat Linux installationsprogram."

"Installationsprogrammet för Red Hat Linux" tycker jag du kan skriva i
båda dessa meddelanden.


#: anaconda-help-7.2.90-0.200202210026.noarch.rpm:1005
#: anaconda-help-7.2.90-0.200202210026.src.rpm:1005
msgid ""
"The anaconda-help package contains the help files used in anaconda,\n"
"the Red Hat Linux installer."
msgstr ""
"Paketet anaconda-help innehåller hjälpfilerna som används i
anaconda,\n"
"Red Hat Linux installationsprogram."

#: anaconda-help-7.2.90-0.200202210026.noarch.rpm:1004
#: anaconda-help-7.2.90-0.200202210026.src.rpm:1004
msgid "Help files for use in the Red Hat Linux installer"
msgstr "Hjälpfiler att användas med Red Hat Linux installationsprogram"

# ========================================================
#: anaconda-images-7.2.91-0.200202201907.noarch.rpm:1005
#: anaconda-images-7.2.91-0.200202201907.src.rpm:1005
msgid ""
"The anaconda-images package contains the images used in anaconda,
the\n"
"Red Hat Linux installer."
msgstr ""
"Paketet anaconda-images innehåller bilderna som används i anaconda,\n"
"Red Hat Linux installationsprogram."

#: anaconda-images-7.2.91-0.200202201907.noarch.rpm:1004
#: anaconda-images-7.2.91-0.200202201907.src.rpm:1004
msgid "Images used in the Red Hat Linux installer"
msgstr "Bilder som används i Red Hat Linux installationsprogram"

#: anaconda-7.1-1.200012131531.src.rpm:1005
#: anaconda-runtime-7.1-1.200012131531.i386.rpm:1005
msgid ""
"The anaconda-runtime package contains parts of the Red Hat Linux\n"
"installer which are needed for installing new systems. These files
are\n"
"used to build Red Hat Linux media sets, but are not meant for use on\n"
"systems that have already been installed with Red Hat Linux."
msgstr ""
"Paketet anaconda-runtime innehåller delar av Red Hat Linux\n"
"installeraren som behövs för att installera nya system. Dessa filer\n"
"används för att bygga Red Hat Linux mediaset, men är inte avsedda
att\n"
"användas på system där Red Hat Linux redan installerats."

#: anaconda-7.1-1.200012131531.src.rpm:1004
#: anaconda-runtime-7.1-1.200012131531.i386.rpm:1004
msgid "Red Hat Linux installer portions needed only for fresh installs."
msgstr "Red Hat Linux installerardelar som behövs endast för
nyinstallation."

Och dessa.


#: asp2php-0.75.5-1.src.rpm:1005 asp2php-gtk-0.75.5-1.i386.rpm:1005
msgid "A GTK+ frontend for asp2php."
msgstr "En GTK+-framända till asp2php."

s/framända/skal/ ?


#: aspell-0.32.6-2.i386.rpm:1004 aspell-0.32.6-2.src.rpm:1004
msgid "A spelling checker."
msgstr "En stavningskontroll."

#: aspell-ca-0.1-6.i386.rpm:1005 aspell-ca-0.1-6.src.rpm:1005
msgid ""
"This package contains a Catalan dictionary for use with aspell, a\n"
"spelling checker."
msgstr ""
"Detta paket innehåller en katalansk ordbok som kan användas med\n"
"aspell, en stavningskontrollerare."

"spelling checker" har översatts olika.


#: aspell-0.32.6-2.src.rpm:1004 aspell-en-ca-0.32.6-2.i386.rpm:1004
msgid "A Canadian English dictionary for aspell."
msgstr "En kanandensisk engelsk ordbok till aspell."

sammanskrivning? kanadensisk-engelsk


#: aspell-0.32.6-2.src.rpm:1005 aspell-en-gb-0.32.6-2.i386.rpm:1005
msgid ""
"This package contains a British English dictionary for use with\n"
"aspell, a spelling checker."
msgstr ""
"Detta paket innehåller en brittisk engelsk ordbok som kan användas
med\n"
"aspell, en stavningskontrollerare."

Motsv.


#: aspell-0.32.6-2.src.rpm:1004 aspell-en-gb-0.32.6-2.i386.rpm:1004
msgid "A British English dictionary for aspell."
msgstr "En brittisk engelsk ordbok till aspell."

D:o


#: audiofile-0.1.11-1.src.rpm:1005
audiofile-devel-0.1.11-1.i386.rpm:1005
msgid ""
"The audiofile-devel package contains libraries, include files, and\n"
"other resources you can use to develop Audio File applications."
msgstr ""
"Paketet audiofile-devel innehåller bibliotek, huvudfiler och andra\n"
"resurser du kan använda för att utveckla Audio File applikationer."

Särskrivning på sista raden


#: audiofile-0.1.11-1.src.rpm:1004
audiofile-devel-0.1.11-1.i386.rpm:1004
msgid "Development files for Audio File applications."
msgstr "Utvecklingsfiler för Audio File-tillämpningar."

Och här har du översatt "applications" annorlunda.


#: auth_ldap-1.4.7-1.i386.rpm:1005 auth_ldap-1.4.7-1.src.rpm:1005
msgid ""
"This package contains an authentication module for the Apache Web\n"
"server that allows you to authenticate HTTP clients using user
entries\n"
"in an LDAP directory."
msgstr ""
"Detta paket innehåller en autenticeringsmodul för webbservern Apache\n"
"som låter dig autenticera HTTP-klienter med använderposter i en\n"
"LDAP-katalog."

autentiSering
autentiSera


#: auth_ldap-1.4.7-1.i386.rpm:1004 auth_ldap-1.4.7-1.src.rpm:1004
msgid "An LDAP authentication module for Apache."
msgstr "En LDAP autentiseringsmodul för Apache."

Särskrivning


#: autofs-3.1.7-1.i386.rpm:1005 autofs-3.1.7-1.src.rpm:1005
msgid ""
"Autofs controls the operation of the automount daemons. The
automount\n"
"daemons automatically mount filesystems when you use them and\n"
"unmount them after a period of inactivity. Filesystems can include\n"
"network filesystems, CD-ROMs, floppies, and others.\n"
"\n"
"Install this package if you want a program for automatically
mounting\n"
"and unmounting filesystems. If your Red Hat Linux machine is on a\n"
"network, you should install autofs."
msgstr ""
"Autofs styr automount-demonerna. Automount-demoner monterar\n"
"automatiskt filsystem när du behöver dem och avmonterar dem efter
att\n"
"de varit oanvända en tid. Filsystem kan vara nätverksfilsystem,\n"
"CD-ROM, floppy, med mera.\n"
"\n"
"Installera detta paket om du vill ha ett program för att automatiskt\n"
"montera och avmontera filsystem. Om din Red Hat Linux maskin är i
ett\n"
"nätverk bör du installera autofs."

Särskrivning: "Red Hat Linux-maskin"


#: autorun-2.61-5.i386.rpm:1005 autorun-2.61-5.src.rpm:1005
msgid ""
"The autorun utility recognizes all of the CD-ROM drives on your\n"
"system, mounts the drive when a CD-ROM is inserted, and executes an\n"
"autorun executable (if one exists) on the CD. If you want to give\n"
"users (instead of just root) the autorun ability, you'll need to add\n"
"user,exec options to the CD-ROM line in /etc/fstab."
msgstr ""
"Verktyget autorun känner av alla CD-ROM-spelare på ditt system,\n"
"monterar enheten när en CD-ROM sätts i och kör en autorun-binär (om\n"
"den existerar) på CDn. Om du vill ge användare (istället för bara\n"
"root) autrun-möjligheten, behöver du lägga till flaggorna user,exec\n"
"till CD-ROM-raden i /etc/fstab."

autOrun
Skriv gärna "cd-rom" med gemener


#: autorun-2.61-5.i386.rpm:1004 autorun-2.61-5.src.rpm:1004
msgid "A CD-ROM mounting utility."
msgstr "Ett CD-ROM-monteringsverktyg."

D:o


#: awesfx-0.4.3a-7.i386.rpm:1005 awesfx-0.4.3a-7.src.rpm:1005
msgid ""
"The awesfx package contains various utility programs for controlling\n"
"the AWE32 sound driver, including sfxload (the soundfont loader) and\n"
"setfx (the chorus/reverb effect loader).\n"
"\n"
"If you use an AWE32 sound driver, you should install the awesfx\n"
"package."
msgstr ""
"Paketet awesfx innehåller diverse program för att styra ljudenheten\n"
"AWE32, inklusive sfxload (ljudfontsladdaren), och setfx (laddaren av\n"
"chorus/reverb-effekter).\n"
"\n"
"Om du använder en AWE32 ljudenhet bör du installera paketet awesfx."
            ^
särskrivning
Det är väl "ljuddrivrutin"?


#: awesfx-0.4.3a-7.i386.rpm:1004 awesfx-0.4.3a-7.src.rpm:1004
msgid "Utility programs for the AWE32 sound driver."
msgstr "Hjälpprogram för ljudenheten AWE32."

D:o


Usch, det är en rysligt stor fil. Får se när jag hinner med b-z :-)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.