gperfmeter

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-09 14:14:14

Här är gperfmeter igen. Det uppstod lite missförstånd med den, jag var
osäker på att Sun skickat mig rätt fil eftersom inget var ändrat i den
gentemot min och väldigt lite var översatt. Men här är den nu, i
komplett form. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/gperfmeter.sv.po.


Christian # Swedish messages for gperfmeter.
 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.2 2002/06/09 12:05:43 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gperfmeter\n"
G "POT-Creation-Date: 2001-11-27 04:39+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-11-27 04:39+0100\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-06-09 14:06+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-06-09 14:06+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
G "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
N "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
G msgid "Setup"
G msgstr "Inställningar"
 #: gperfmeter.desktop.in.h:1 src/perfmeter.c:505
N msgid "Monitor disk, memory, CPU and network usage"
N msgstr "Övervaka disk-, minnes-, processor- och nätverksanvändning"
N 
 #: gperfmeter.desktop.in.h:2
N msgid "Performance Meter"
N msgstr "Prestandamätare"
 
G msgid "Host:  "
G msgstr "Värd:  "
 #: src/gperfmeter.glade.h:2
 #, no-c-format
N msgid "%"
N msgstr "%"
 
G msgid "Local"
G msgstr "Lokal"
 #: src/gperfmeter.glade.h:3
N msgid "*"
N msgstr "*"
 
G msgid "Remote"
G msgstr "Fjärr"
 #: src/gperfmeter.glade.h:4
N msgid "/sec"
N msgstr "/s"
 
G msgid "View"
G msgstr "Vy"
 #: src/gperfmeter.glade.h:5
N msgid "Above"
N msgstr "Över"
 
G msgid "Threshold"
G msgstr "Tröskelvärde"
 #: src/gperfmeter.glade.h:6
N msgid "Accept changes and close this dialog"
N msgstr "Godta ändringar och stäng detta dialogfönster"
 
 #: src/gperfmeter.glade.h:7
N msgid "Apply changes to Performance Meter"
N msgstr "Tillämpa ändringar i prestandamätaren"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:8
 
G msgid "Above"
G msgstr "Över"
G 
G msgid "CPU"
G msgstr "CPU"
 # src/dialogs.c:502 src/dialogs.c:600
 #: src/gperfmeter.glade.h:9
N msgid "Bo_th"
N msgstr "BÃ¥de _och"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:10
N msgid "C_PU"
N msgstr "_CPU"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:11
N msgid "Cancel changes and close this Dialog"
N msgstr "Avbryt ändringar och stäng detta dialogfönster"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:12
N msgid "Chart"
N msgstr "Diagram"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:13
N msgid "Co_ntext"
N msgstr "Sa_mmanhang"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:14
N msgid "Coll_isions"
N msgstr "Koll_isioner"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:15
N msgid "Di_sk"
N msgstr "Di_sk"
 
G msgid "%"
G msgstr "%"
 #: src/gperfmeter.glade.h:16
N msgid "Display:"
N msgstr "Visa:"
 
G msgid "Load"
G msgstr "Last"
 #: src/gperfmeter.glade.h:17
N msgid "Graph:"
N msgstr "Graf:"
 
G msgid "/sec"
G msgstr "/s"
 #: src/gperfmeter.glade.h:18
N msgid "Help on Performance Meter"
N msgstr "Hjälp om prestandamätaren"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:19
N msgid "Hide Men_u Bar (Click in window to redisplay)"
N msgstr "Dölj men_yrad (klicka i fönstret för att åter visa det)"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:20
N msgid "Hori_zontal"
N msgstr "_Horisontell"
 
G msgid "Disk"
G msgstr "Disk"
G 
G msgid "Page"
G msgstr "Sida"
G 
G msgid "Context"
G msgstr "Sammanhang"
G 
G msgid "Swap"
G msgstr "Växlingsminne"
G 
G msgid "Interrupts"
G msgstr "Avbrott"
G 
G msgid "Packets"
G msgstr "Paket"
G 
G msgid "Collisions"
G msgstr "Kollisioner"
G 
G msgid "Errors"
G msgstr "Fel"
 #: src/gperfmeter.glade.h:21
N msgid "Host:  "
N msgstr "Värd:  "
 
G msgid "Graph:"
G msgstr "Graf:"
 #: src/gperfmeter.glade.h:22
N msgid "In_terrupts"
N msgstr "Av_brott"
 
G msgid "Line"
G msgstr "Rad"
G 
G msgid "Solid"
G msgstr "Heldragen"
 #: src/gperfmeter.glade.h:23
N msgid "L_imit Line"
N msgstr "B_egränsningsrad"
 
 
G msgid "Horizontal"
G msgstr "Vågrät"
G 
G msgid "Vertical"
G msgstr "Lodrät"
 #: src/gperfmeter.glade.h:25
N msgid "Lo_g Samples in:"
N msgstr "Lo_gga prover i:"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:26
N msgid "Loa_d"
N msgstr "_Last"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:27
N msgid "Metrics"
N msgstr "Enheter"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:28
N msgid "Monitor (specified) remote machine performance"
N msgstr "Övervaka prestanda hos (angiven) fjärrmaskin"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:29
N msgid "Monitor CPU Usage"
N msgstr "Övervaka processoranvändning"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:30
N msgid "Monitor average number of runnable processes "
N msgstr "Övervaka medelantal körbara processer "
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:31
N msgid "Monitor context switches"
N msgstr "Övervaka sammanhangsbyten (context switches)"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:32
N msgid "Monitor disk traffic in transfers"
N msgstr "Övervaka disktrafik i överföringar"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:33
N msgid "Monitor error rate while receiving packets on the ethernet"
N msgstr "Övervaka felandel vid mottagande av paket på ethernet"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:34
N msgid "Monitor ethernet packets traffic"
N msgstr "Övervaka ethernetpakettrafik"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:35
N msgid "Monitor localhost performance"
N msgstr "Övervaka prestanda för lokal värd"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:36
N msgid "Monitor paging activity"
N msgstr "Övervaka sidbytesaktivitet"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:37
N msgid "Monitor rate of collisions on the ethernet"
N msgstr "Övervaka andel kollisioner på ethernet"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:38
N msgid "Monitor rate of device interrupts"
N msgstr "Övervaka andel enhetsavbrott"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:39
N msgid "Monitor the rate of job swaps"
N msgstr "Övervaka andel jobbyten"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:40
N msgid "Pa_ge"
N msgstr "S_ida"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:41
N msgid "Pac_kets"
N msgstr "Pa_ket"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:42
N msgid "Performance Meter Preferences"
N msgstr "Inställningar för prestandamätare"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:43
N msgid "S_wap"
N msgstr "Vä_xlingsminne"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:44
N msgid "Sample _Every:"
N msgstr "Ta prov _var:"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:45
N msgid "Stri_p Chart"
N msgstr "Lin_jediagram"
 
G msgid "Display:"
G msgstr "Visa:"
 #: src/gperfmeter.glade.h:46
N msgid "Threshold"
N msgstr "Tröskelvärde"
 
G msgid "Bar Chart"
G msgstr "Stapeldiagram"
G 
G msgid "Strip Chart"
G msgstr "Graf"
 #: src/gperfmeter.glade.h:47
N msgid "View"
N msgstr "Vy"
 
G msgid "Both"
G msgstr "Både och"
 #: src/gperfmeter.glade.h:48
N msgid "_Apply"
N msgstr "_Verkställ"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:49
N msgid "_Bar Chart"
N msgstr "_Stapeldiagram"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:50
N msgid "_Cancel"
N msgstr "_Avbryt"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:51
N msgid "_Errors"
N msgstr "_Fel"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:52
N msgid "_Help"
N msgstr "_Hjälp"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:53
N msgid "_Line"
N msgstr "_Rad"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:54
N msgid "_Local"
N msgstr "_Lokal"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:55
N msgid "_OK"
N msgstr "_OK"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:56
N msgid "_Remote"
N msgstr "_Fjärr"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:57
N msgid "_Solid"
N msgstr "_Heldragen"
N 
 #: src/gperfmeter.glade.h:58
N msgid "_Vertical"
N msgstr "_Vertikal"
N 
 #: src/perfmeter.c:199
 #, c-format
N msgid ""
N "%s: X Fatal Error %d on X Server %s\n"
N "%s\n"
N msgstr ""
N "%s: Ödesdigert X-fel %d på X-server %s\n"
N "%s\n"
 
G msgid "Limit Line"
G msgstr "Begränsningsrad"
 #: src/perfmeter.c:401
N msgid "Container VBox"
N msgstr "Container Vbox"
N 
 #. Translator credits
 #: src/perfmeter.c:492
N msgid "translator_credits"
N msgstr ""
N "Christian Rose\n"
N "Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org"
 
G msgid "Hide Menu Bar (Click in window to redisplay)"
G msgstr "Dölj menyrad (klicka i fönstret för att åter visa det)"
 #: src/perfmeter.c:503
N msgid "The Performance Meter"
N msgstr "Prestandamätaren"
 
G msgid "Log Samples in:"
G msgstr "Logga prover i:"
 #: src/perfmeter.c:1163 src/perfmeter.c:1169
 #, c-format
N msgid "Performance Meter - %s"
N msgstr "Prestandamätare - %s"
 
G msgid "Sample Every:"
G msgstr "Ta prov var:"
 #: src/perfmeter.c:2135
 #, c-format
N msgid "Host \"%s\" is unknown\n"
N msgstr "Värden \"%s\" är okänd\n"
 
G msgid "Preferences"
G msgstr "Inställningar"
 #: src/perfmeter.c:2138
 #, c-format
N msgid "%s: Select a component within the application."
N msgstr "%s: Välj en komponent inom programmet."
 
G msgid "Apply"
G msgstr "Verkställ"
 #: src/perfmeter.c:2141
 #, c-format
N msgid "Unable to connect to \"%s\"\n"
N msgstr "Kan inte ansluta till \"%s\"\n"
 
G msgid "Cancel"
G msgstr "Avbryt"
 #: src/perfmeter.c:2144 src/perfmeter.c:2193
 #, c-format
N msgid "%s: Unknown message code.\n"
N msgstr "%s: Okänd meddelandekod.\n"
 
G msgid "Help"
G msgstr "Hjälp"
 #: src/perfmeter.c:2178
 #, c-format
N msgid "%s: Error opening X Display %s\n"
N msgstr "%s: Fel vid öppnande av X-display %s\n"
 
G msgid "OK"
G msgstr "OK"
 #: src/perfmeter.c:2181
 #, c-format
N msgid "%s: Invalid label font specified.\n"
N msgstr "%s: Ogiltigt etikettypsnitt angivet.\n"
 
G msgid "Copyright (c) 1990-2001 Sun Microsystems Inc"
G msgstr "Copyright © 1999-2001 Sun Microsystems Inc"
 #: src/perfmeter.c:2184
 #, c-format
N msgid "%s: Help Selection Error, Operation terminated.\n"
N msgstr "%s: Hjälpvalsfel, åtgärden avbröts.\n"
 
G msgid "gperfmeter monitors various performance characteristics of your computer."
G msgstr "gperfmeter övervakar diverse prestandaegenskaper hos din dator."
 #: src/perfmeter.c:2187
 #, c-format
N msgid "%s: Error saving resource file.\n"
N msgstr "%s: Fel vid sparande av resursfil.\n"
 
 #: src/perfmeter.c:2190
 #, c-format
G msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
G msgstr "Kunde inte hitta bildfilen: %s"
N msgid "%s: Error opening resource file.\n"
N msgstr "%s: Fel vid öppnande av resursfil.\n"
N 
 #: src/resources.c:120
N msgid "Display all the performance statistic meters simultaneously"
N msgstr "Visa alla prestandastatistikmätare samtidigt"
N 
 #: src/resources.c:123
N msgid "Display the performance meter in the front panel"
N msgstr "Visa alla prestandamätare i frontpanelen"
N 
 #: src/resources.c:126
N msgid "Turn statistic logging on"
N msgstr "Slå på statistikloggande"
N 
 #: src/resources.c:129
N msgid "Name of file to log statistics to"
N msgstr "Namn på filen som statistik ska loggas till"
N 
 #: src/resources.c:129
N msgid "SAMPLE_FILENAME"
N msgstr "PROVFILNAMN"
N 
 #: src/resources.c:132
N msgid "Page length for samples written to the log file"
N msgstr "Sidlängd för prover skrivna till loggfilen"
N 
 #: src/resources.c:132
N msgid "PAGE_LENGTH"
N msgstr "SIDLÄNGD"
N 
 #: src/resources.c:135
N msgid "Set the sample time interval in seconds"
N msgstr "Ställ in tidsintervall för provtagning i sekunder"
N 
 #: src/resources.c:135
N msgid "SAMPLE_TIME"
N msgstr "PROVTAGNINGSTID"
N 
 #: src/resources.c:138
N msgid "Specify a meter to display"
N msgstr "Ange en mätare att visa"
N 
 #: src/resources.c:138
N msgid "METER"
N msgstr "MÄTARE"
N 
 #: src/resources.c:141
N msgid "Set a ceiling value for a given meter"
N msgstr "Ställ in ett takvärde för en given mätare"
N 
 #: src/resources.c:141
N msgid "\"METER CEILING\""
N msgstr "\"MÄTARTAK\""
N 
 #: src/resources.c:144
N msgid "Turn debugging on"
N msgstr "Slå på felsökning"
N 
 #: src/resources.c:147
N msgid "Display meters in a horizontal orientation"
N msgstr "Visa mätare med horisontell orientering"
N 
 #: src/resources.c:150
N msgid "Display the meters as line strip charts"
N msgstr "Visa mätarna som linjediagram"
N 
 #: src/resources.c:153
N msgid "Display the meters as solid line strip charts"
N msgstr "Visa mätarna som heldragna linjediagram"
N 
 #: src/resources.c:156
N msgid "Show version number"
N msgstr "Visa versionsnummer"
N 
 #: src/resources.c:159
N msgid "Display meters in a vertical orientation"
N msgstr "Visa mätarna med vertikal orientering"
N 
 #: src/resources.c:162
N msgid "Set a current, minimum and maximum value for the given meter"
N msgstr "Ställ in aktuellt, minsta och största värde för den angivna mätaren"
N 
 #: src/resources.c:163
N msgid "\"METER CURMAX MINMAX MAXMAX\""
N msgstr "\"MÄTARE AKTMAX MINMAX MAXMAX\""
N 
 #: src/resources.c:401 src/resources.c:402
N msgid "cpu"
N msgstr "cpu"
N 
 #: src/resources.c:414 src/resources.c:415
N msgid "pkts"
N msgstr "paket"
N 
 #: src/resources.c:426 src/resources.c:427
N msgid "page"
N msgstr "sida"
N 
 #: src/resources.c:438 src/resources.c:439
N msgid "swap"
N msgstr "växling"
N 
 #: src/resources.c:450 src/resources.c:451
N msgid "intr"
N msgstr "avbrott"
N 
 #: src/resources.c:462 src/resources.c:463
N msgid "disk"
N msgstr "disk"
N 
 # cntx=context
 #: src/resources.c:474 src/resources.c:475
N msgid "cntx"
N msgstr "samm"
N 
 #: src/resources.c:486 src/resources.c:487
N msgid "load"
N msgstr "last"
N 
 #: src/resources.c:499 src/resources.c:500
N msgid "coll"
N msgstr "koll"
N 
 #: src/resources.c:512 src/resources.c:513
N msgid "errs"
N msgstr "fel"
 
 #: src/resources.c:724
 #, c-format
G msgid "Couldn't create pixmap from file: %s"
G msgstr "Kunde inte skapa pixmap från fil: %s"
N msgid "%s: version %s\n"
N msgstr "%s: version %s\n"
N 
 #: src/resources.c:1610
N msgid ""
N "\n"
N "\tmeter is one of:\n"
N "       cpu, pkts, page, swap, intr, disk, cntxt, load, colls, errs\n"
N "\n"
N "       Keyboard accelerators:\n"
N "\n"
N "       a - show all meters\n"
N "       c - show CPU\n"
N "       l - show load\n"
N "       d - show disk\n"
N "       g - show page\n"
N "       x - show cntx\n"
N "       w - show swap\n"
N "       i - show intr\n"
N "       k - show pkts\n"
N "       o - show coll\n"
N "       e - show errs\n"
N "       m - toggle menubar\n"
N "       n - toggle monitoring mode (local/remote)\n"
N "       s - toggle graph style\n"
N "       - - toggle showing the limit line\n"
N "       t - toggle writing to the log file\n"
N "       y - toggle orientation (horizontal/vertical)\n"
N "       r - toggle showing strip chart\n"
N "       p - show properties\n"
N "       q - quit perfmeter\n"
N "       1-9 - set sampletime to a range from 1-9 seconds\n"
N "       + - increment the sample time by 1 second\n"
N "       - - decrement the sample time by 1 second\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "\tmätare är en av:\n"
N "       cpu, paket, sida, växling, avbrott, disk, samm, last, koll,\n"
N "       fel\n"
N "\n"
N "       Snabbtangenter:\n"
N "\n"
N "       a - visa alla mätare\n"
N "       c - visa CPU\n"
N "       l - visa last\n"
N "       d - visa disk\n"
N "       g - visa sida\n"
N "       x - visa samm\n"
N "       w - visa växling\n"
N "       i - visa avbrott\n"
N "       k - visa paket\n"
N "       o - visa koll\n"
N "       e - visa fel\n"
N "       m - visa/dölj menyrad\n"
N "       n - slå på/av övervakningsläge (lokal/fjärr)\n"
N "       s - växla graftyp\n"
N "       - - slå på/av visande av gränslinjen\n"
N "       t - slå på/av skrivande till loggfilen\n"
N "       y - växla orientering (horisontell/vertikal)\n"
N "       r - slå på/av visande av linjediagram\n"
N "       p - visa egenskaper\n"
N "       q - avsluta perfmeter\n"
N "       1-9 - ställ in provtagningstid till ett intervall från 1-9\n"
N "          sekunder\n"
N "       + - öka provtagningstiden med 1 sekund\n"
N "       - - minska provtagningstiden med 1 sekund\n"
N 
 #: src/props.c:250
N msgid "Pick a color to indicate below threshold CPU activity"
N msgstr "Välj en färg för att indikera processoraktivitet under tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:253
N msgid "Pick a color to indicate above threshold CPU activity"
N msgstr "Välj en färg för att indikera processoraktivitet över tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:256
N msgid "Pick a color to indicate below threshold load activity"
N msgstr "Välj en färg för att indikera belastningsaktivitet under tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:259
N msgid "Pick a color to indicate above threshold load activity"
N msgstr "Välj en färg för att indikera belastningsaktivitet över tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:262
N msgid "Pick a color to indicate below threshold disk usage"
N msgstr "Välj en färg för att indikera diskanvändning under tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:265
N msgid "Pick a color to indicate above threshold disk usage"
N msgstr "Välj en färg för att indikera diskanvändning över tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:268
N msgid "Pick a color to indicate below threshold paging rate"
N msgstr "Välj en färg för att indikera sidbytesaktivitet under tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:271
N msgid "Pick a color to indicate above threshold paging rate"
N msgstr "Välj en färg för att indikera sidbytesaktivitet över tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:274
N msgid "Pick a color to indicate below threshold context switching rate"
N msgstr ""
N "Välj en färg för att indikera sammanhangsbytesfrekvens (context switching "
N "rate) under tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:277
N msgid "Pick a color to indicate above threshold context switching rate"
N msgstr ""
N "Välj en färg för att indikera sammanhangsbytesfrekvens (context switching "
N "rate) över tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:280
N msgid "Pick a color to indicate below threshold swapping rate"
N msgstr "Välj en färg för att indikera växlingsfrekvens under tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:283
N msgid "Pick a color to indicate above threshold swapping rate"
N msgstr "Välj en färg för att indikera växlingsfrekvens över tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:286
N msgid "Pick a color to indicate below threshold interrupts rate"
N msgstr "Välj en färg för att indikera avbrottsfrekvens under tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:289
N msgid "Pick a color to indicate above threshold interrupts rate"
N msgstr "Välj en färg för att indikera avbrottsfrekvens över tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:292
N msgid "Pick a color to indicate below threshold packet traffic"
N msgstr "Välj en färg för att indikera pakettrafik under tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:295
N msgid "Pick a color to indicate above threshold packets traffic"
N msgstr "Välj en färg för att indikera pakettrafik över tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:298
N msgid "Pick a color to indicate below threshold collision rate"
N msgstr "Välj en färg för att indikera kollisionsfrekvens under tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:301
N msgid "Pick a color to indicate above threshold collision rate"
N msgstr "Välj en färg för att indikera kollisionsfrekvens över tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:304
N msgid "Pick a color to indicate below threshold error rate"
N msgstr "Välj en färg för att indikera felfrekvens under tröskelvärdet"
N 
 #: src/props.c:307
N msgid "Pick a color to indicate above threshold error rate"
N msgstr "Välj en färg för att indikera felfrekvens över tröskelvärdet"
N 
 #~ msgid "Error"
 #~ msgstr "Fel"
N 
 #~ msgid "Setup"
 #~ msgstr "Inställningar"
N 
 #~ msgid "Preferences"
 #~ msgstr "Inställningar"
N 
 #~ msgid "Copyright (c) 1990-2001 Sun Microsystems Inc"
 #~ msgstr "Copyright © 1999-2001 Sun Microsystems Inc"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "gperfmeter monitors various performance characteristics of your computer."
 #~ msgstr "gperfmeter övervakar diverse prestandaegenskaper hos din dator."
N 
 #~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
 #~ msgstr "Kunde inte hitta bildfilen: %s"
N 
 #~ msgid "Couldn't create pixmap from file: %s"
 #~ msgstr "Kunde inte skapa pixmap från fil: %s"

# Swedish messages for gperfmeter.
# Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.2 2002/06/09 12:05:43 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gperfmeter\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-09 14:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-09 14:06+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: gperfmeter.desktop.in.h:1 src/perfmeter.c:505
msgid "Monitor disk, memory, CPU and network usage"
msgstr "Övervaka disk-, minnes-, processor- och nätverksanvändning"

#: gperfmeter.desktop.in.h:2
msgid "Performance Meter"
msgstr "Prestandamätare"

#: src/gperfmeter.glade.h:2
#, no-c-format
msgid "%"
msgstr "%"

#: src/gperfmeter.glade.h:3
msgid "*"
msgstr "*"

#: src/gperfmeter.glade.h:4
msgid "/sec"
msgstr "/s"

#: src/gperfmeter.glade.h:5
msgid "Above"
msgstr "Över"

#: src/gperfmeter.glade.h:6
msgid "Accept changes and close this dialog"
msgstr "Godta ändringar och stäng detta dialogfönster"

#: src/gperfmeter.glade.h:7
msgid "Apply changes to Performance Meter"
msgstr "Tillämpa ändringar i prestandamätaren"

#: src/gperfmeter.glade.h:8
msgid "Below"
msgstr "Under"

# src/dialogs.c:502 src/dialogs.c:600
#: src/gperfmeter.glade.h:9
msgid "Bo_th"
msgstr "Både _och"

#: src/gperfmeter.glade.h:10
msgid "C_PU"
msgstr "_CPU"

#: src/gperfmeter.glade.h:11
msgid "Cancel changes and close this Dialog"
msgstr "Avbryt ändringar och stäng detta dialogfönster"

#: src/gperfmeter.glade.h:12
msgid "Chart"
msgstr "Diagram"

#: src/gperfmeter.glade.h:13
msgid "Co_ntext"
msgstr "Sa_mmanhang"

#: src/gperfmeter.glade.h:14
msgid "Coll_isions"
msgstr "Koll_isioner"

#: src/gperfmeter.glade.h:15
msgid "Di_sk"
msgstr "Di_sk"

#: src/gperfmeter.glade.h:16
msgid "Display:"
msgstr "Visa:"

#: src/gperfmeter.glade.h:17
msgid "Graph:"
msgstr "Graf:"

#: src/gperfmeter.glade.h:18
msgid "Help on Performance Meter"
msgstr "Hjälp om prestandamätaren"

#: src/gperfmeter.glade.h:19
msgid "Hide Men_u Bar (Click in window to redisplay)"
msgstr "Dölj men_yrad (klicka i fönstret för att åter visa det)"

#: src/gperfmeter.glade.h:20
msgid "Hori_zontal"
msgstr "_Horisontell"

#: src/gperfmeter.glade.h:21
msgid "Host:  "
msgstr "Värd:  "

#: src/gperfmeter.glade.h:22
msgid "In_terrupts"
msgstr "Av_brott"

#: src/gperfmeter.glade.h:23
msgid "L_imit Line"
msgstr "B_egränsningsrad"

#: src/gperfmeter.glade.h:24
msgid "Layout:"
msgstr "Utseende:"

#: src/gperfmeter.glade.h:25
msgid "Lo_g Samples in:"
msgstr "Lo_gga prover i:"

#: src/gperfmeter.glade.h:26
msgid "Loa_d"
msgstr "_Last"

#: src/gperfmeter.glade.h:27
msgid "Metrics"
msgstr "Enheter"

#: src/gperfmeter.glade.h:28
msgid "Monitor (specified) remote machine performance"
msgstr "Övervaka prestanda hos (angiven) fjärrmaskin"

#: src/gperfmeter.glade.h:29
msgid "Monitor CPU Usage"
msgstr "Övervaka processoranvändning"

#: src/gperfmeter.glade.h:30
msgid "Monitor average number of runnable processes "
msgstr "Övervaka medelantal körbara processer "

#: src/gperfmeter.glade.h:31
msgid "Monitor context switches"
msgstr "Övervaka sammanhangsbyten (context switches)"

#: src/gperfmeter.glade.h:32
msgid "Monitor disk traffic in transfers"
msgstr "Övervaka disktrafik i överföringar"

#: src/gperfmeter.glade.h:33
msgid "Monitor error rate while receiving packets on the ethernet"
msgstr "Övervaka felandel vid mottagande av paket på ethernet"

#: src/gperfmeter.glade.h:34
msgid "Monitor ethernet packets traffic"
msgstr "Övervaka ethernetpakettrafik"

#: src/gperfmeter.glade.h:35
msgid "Monitor localhost performance"
msgstr "Övervaka prestanda för lokal värd"

#: src/gperfmeter.glade.h:36
msgid "Monitor paging activity"
msgstr "Övervaka sidbytesaktivitet"

#: src/gperfmeter.glade.h:37
msgid "Monitor rate of collisions on the ethernet"
msgstr "Övervaka andel kollisioner på ethernet"

#: src/gperfmeter.glade.h:38
msgid "Monitor rate of device interrupts"
msgstr "Övervaka andel enhetsavbrott"

#: src/gperfmeter.glade.h:39
msgid "Monitor the rate of job swaps"
msgstr "Övervaka andel jobbyten"

#: src/gperfmeter.glade.h:40
msgid "Pa_ge"
msgstr "S_ida"

#: src/gperfmeter.glade.h:41
msgid "Pac_kets"
msgstr "Pa_ket"

#: src/gperfmeter.glade.h:42
msgid "Performance Meter Preferences"
msgstr "Inställningar för prestandamätare"

#: src/gperfmeter.glade.h:43
msgid "S_wap"
msgstr "Vä_xlingsminne"

#: src/gperfmeter.glade.h:44
msgid "Sample _Every:"
msgstr "Ta prov _var:"

#: src/gperfmeter.glade.h:45
msgid "Stri_p Chart"
msgstr "Lin_jediagram"

#: src/gperfmeter.glade.h:46
msgid "Threshold"
msgstr "Tröskelvärde"

#: src/gperfmeter.glade.h:47
msgid "View"
msgstr "Vy"

#: src/gperfmeter.glade.h:48
msgid "_Apply"
msgstr "_Verkställ"

#: src/gperfmeter.glade.h:49
msgid "_Bar Chart"
msgstr "_Stapeldiagram"

#: src/gperfmeter.glade.h:50
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"

#: src/gperfmeter.glade.h:51
msgid "_Errors"
msgstr "_Fel"

#: src/gperfmeter.glade.h:52
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: src/gperfmeter.glade.h:53
msgid "_Line"
msgstr "_Rad"

#: src/gperfmeter.glade.h:54
msgid "_Local"
msgstr "_Lokal"

#: src/gperfmeter.glade.h:55
msgid "_OK"
msgstr "_OK"

#: src/gperfmeter.glade.h:56
msgid "_Remote"
msgstr "_Fjärr"

#: src/gperfmeter.glade.h:57
msgid "_Solid"
msgstr "_Heldragen"

#: src/gperfmeter.glade.h:58
msgid "_Vertical"
msgstr "_Vertikal"

#: src/perfmeter.c:199
#, c-format
msgid ""
"%s: X Fatal Error %d on X Server %s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"%s: Ödesdigert X-fel %d på X-server %s\n"
"%s\n"

#: src/perfmeter.c:401
msgid "Container VBox"
msgstr "Container Vbox"

#. Translator credits
#: src/perfmeter.c:492
msgid "translator_credits"
msgstr ""
"Christian Rose\n"
"Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org"

#: src/perfmeter.c:503
msgid "The Performance Meter"
msgstr "Prestandamätaren"

#: src/perfmeter.c:1163 src/perfmeter.c:1169
#, c-format
msgid "Performance Meter - %s"
msgstr "Prestandamätare - %s"

#: src/perfmeter.c:2135
#, c-format
msgid "Host \"%s\" is unknown\n"
msgstr "Värden \"%s\" är okänd\n"

#: src/perfmeter.c:2138
#, c-format
msgid "%s: Select a component within the application."
msgstr "%s: Välj en komponent inom programmet."

#: src/perfmeter.c:2141
#, c-format
msgid "Unable to connect to \"%s\"\n"
msgstr "Kan inte ansluta till \"%s\"\n"

#: src/perfmeter.c:2144 src/perfmeter.c:2193
#, c-format
msgid "%s: Unknown message code.\n"
msgstr "%s: Okänd meddelandekod.\n"

#: src/perfmeter.c:2178
#, c-format
msgid "%s: Error opening X Display %s\n"
msgstr "%s: Fel vid öppnande av X-display %s\n"

#: src/perfmeter.c:2181
#, c-format
msgid "%s: Invalid label font specified.\n"
msgstr "%s: Ogiltigt etikettypsnitt angivet.\n"

#: src/perfmeter.c:2184
#, c-format
msgid "%s: Help Selection Error, Operation terminated.\n"
msgstr "%s: Hjälpvalsfel, åtgärden avbröts.\n"

#: src/perfmeter.c:2187
#, c-format
msgid "%s: Error saving resource file.\n"
msgstr "%s: Fel vid sparande av resursfil.\n"

#: src/perfmeter.c:2190
#, c-format
msgid "%s: Error opening resource file.\n"
msgstr "%s: Fel vid öppnande av resursfil.\n"

#: src/resources.c:120
msgid "Display all the performance statistic meters simultaneously"
msgstr "Visa alla prestandastatistikmätare samtidigt"

#: src/resources.c:123
msgid "Display the performance meter in the front panel"
msgstr "Visa alla prestandamätare i frontpanelen"

#: src/resources.c:126
msgid "Turn statistic logging on"
msgstr "Slå på statistikloggande"

#: src/resources.c:129
msgid "Name of file to log statistics to"
msgstr "Namn på filen som statistik ska loggas till"

#: src/resources.c:129
msgid "SAMPLE_FILENAME"
msgstr "PROVFILNAMN"

#: src/resources.c:132
msgid "Page length for samples written to the log file"
msgstr "Sidlängd för prover skrivna till loggfilen"

#: src/resources.c:132
msgid "PAGE_LENGTH"
msgstr "SIDLÄNGD"

#: src/resources.c:135
msgid "Set the sample time interval in seconds"
msgstr "Ställ in tidsintervall för provtagning i sekunder"

#: src/resources.c:135
msgid "SAMPLE_TIME"
msgstr "PROVTAGNINGSTID"

#: src/resources.c:138
msgid "Specify a meter to display"
msgstr "Ange en mätare att visa"

#: src/resources.c:138
msgid "METER"
msgstr "MÄTARE"

#: src/resources.c:141
msgid "Set a ceiling value for a given meter"
msgstr "Ställ in ett takvärde för en given mätare"

#: src/resources.c:141
msgid "\"METER CEILING\""
msgstr "\"MÄTARTAK\""

#: src/resources.c:144
msgid "Turn debugging on"
msgstr "Slå på felsökning"

#: src/resources.c:147
msgid "Display meters in a horizontal orientation"
msgstr "Visa mätare med horisontell orientering"

#: src/resources.c:150
msgid "Display the meters as line strip charts"
msgstr "Visa mätarna som linjediagram"

#: src/resources.c:153
msgid "Display the meters as solid line strip charts"
msgstr "Visa mätarna som heldragna linjediagram"

#: src/resources.c:156
msgid "Show version number"
msgstr "Visa versionsnummer"

#: src/resources.c:159
msgid "Display meters in a vertical orientation"
msgstr "Visa mätarna med vertikal orientering"

#: src/resources.c:162
msgid "Set a current, minimum and maximum value for the given meter"
msgstr "Ställ in aktuellt, minsta och största värde för den angivna mätaren"

#: src/resources.c:163
msgid "\"METER CURMAX MINMAX MAXMAX\""
msgstr "\"MÄTARE AKTMAX MINMAX MAXMAX\""

#: src/resources.c:401 src/resources.c:402
msgid "cpu"
msgstr "cpu"

#: src/resources.c:414 src/resources.c:415
msgid "pkts"
msgstr "paket"

#: src/resources.c:426 src/resources.c:427
msgid "page"
msgstr "sida"

#: src/resources.c:438 src/resources.c:439
msgid "swap"
msgstr "växling"

#: src/resources.c:450 src/resources.c:451
msgid "intr"
msgstr "avbrott"

#: src/resources.c:462 src/resources.c:463
msgid "disk"
msgstr "disk"

# cntx=context
#: src/resources.c:474 src/resources.c:475
msgid "cntx"
msgstr "samm"

#: src/resources.c:486 src/resources.c:487
msgid "load"
msgstr "last"

#: src/resources.c:499 src/resources.c:500
msgid "coll"
msgstr "koll"

#: src/resources.c:512 src/resources.c:513
msgid "errs"
msgstr "fel"

#: src/resources.c:724
#, c-format
msgid "%s: version %s\n"
msgstr "%s: version %s\n"

#: src/resources.c:1610
msgid ""
"\n"
"\tmeter is one of:\n"
"       cpu, pkts, page, swap, intr, disk, cntxt, load, colls, errs\n"
"\n"
"       Keyboard accelerators:\n"
"\n"
"       a - show all meters\n"
"       c - show CPU\n"
"       l - show load\n"
"       d - show disk\n"
"       g - show page\n"
"       x - show cntx\n"
"       w - show swap\n"
"       i - show intr\n"
"       k - show pkts\n"
"       o - show coll\n"
"       e - show errs\n"
"       m - toggle menubar\n"
"       n - toggle monitoring mode (local/remote)\n"
"       s - toggle graph style\n"
"       - - toggle showing the limit line\n"
"       t - toggle writing to the log file\n"
"       y - toggle orientation (horizontal/vertical)\n"
"       r - toggle showing strip chart\n"
"       p - show properties\n"
"       q - quit perfmeter\n"
"       1-9 - set sampletime to a range from 1-9 seconds\n"
"       + - increment the sample time by 1 second\n"
"       - - decrement the sample time by 1 second\n"
msgstr ""
"\n"
"\tmätare är en av:\n"
"       cpu, paket, sida, växling, avbrott, disk, samm, last, koll,\n"
"       fel\n"
"\n"
"       Snabbtangenter:\n"
"\n"
"       a - visa alla mätare\n"
"       c - visa CPU\n"
"       l - visa last\n"
"       d - visa disk\n"
"       g - visa sida\n"
"       x - visa samm\n"
"       w - visa växling\n"
"       i - visa avbrott\n"
"       k - visa paket\n"
"       o - visa koll\n"
"       e - visa fel\n"
"       m - visa/dölj menyrad\n"
"       n - slå på/av övervakningsläge (lokal/fjärr)\n"
"       s - växla graftyp\n"
"       - - slå på/av visande av gränslinjen\n"
"       t - slå på/av skrivande till loggfilen\n"
"       y - växla orientering (horisontell/vertikal)\n"
"       r - slå på/av visande av linjediagram\n"
"       p - visa egenskaper\n"
"       q - avsluta perfmeter\n"
"       1-9 - ställ in provtagningstid till ett intervall från 1-9\n"
"          sekunder\n"
"       + - öka provtagningstiden med 1 sekund\n"
"       - - minska provtagningstiden med 1 sekund\n"

#: src/props.c:250
msgid "Pick a color to indicate below threshold CPU activity"
msgstr "Välj en färg för att indikera processoraktivitet under tröskelvärdet"

#: src/props.c:253
msgid "Pick a color to indicate above threshold CPU activity"
msgstr "Välj en färg för att indikera processoraktivitet över tröskelvärdet"

#: src/props.c:256
msgid "Pick a color to indicate below threshold load activity"
msgstr "Välj en färg för att indikera belastningsaktivitet under tröskelvärdet"

#: src/props.c:259
msgid "Pick a color to indicate above threshold load activity"
msgstr "Välj en färg för att indikera belastningsaktivitet över tröskelvärdet"

#: src/props.c:262
msgid "Pick a color to indicate below threshold disk usage"
msgstr "Välj en färg för att indikera diskanvändning under tröskelvärdet"

#: src/props.c:265
msgid "Pick a color to indicate above threshold disk usage"
msgstr "Välj en färg för att indikera diskanvändning över tröskelvärdet"

#: src/props.c:268
msgid "Pick a color to indicate below threshold paging rate"
msgstr "Välj en färg för att indikera sidbytesaktivitet under tröskelvärdet"

#: src/props.c:271
msgid "Pick a color to indicate above threshold paging rate"
msgstr "Välj en färg för att indikera sidbytesaktivitet över tröskelvärdet"

#: src/props.c:274
msgid "Pick a color to indicate below threshold context switching rate"
msgstr ""
"Välj en färg för att indikera sammanhangsbytesfrekvens (context switching "
"rate) under tröskelvärdet"

#: src/props.c:277
msgid "Pick a color to indicate above threshold context switching rate"
msgstr ""
"Välj en färg för att indikera sammanhangsbytesfrekvens (context switching "
"rate) över tröskelvärdet"

#: src/props.c:280
msgid "Pick a color to indicate below threshold swapping rate"
msgstr "Välj en färg för att indikera växlingsfrekvens under tröskelvärdet"

#: src/props.c:283
msgid "Pick a color to indicate above threshold swapping rate"
msgstr "Välj en färg för att indikera växlingsfrekvens över tröskelvärdet"

#: src/props.c:286
msgid "Pick a color to indicate below threshold interrupts rate"
msgstr "Välj en färg för att indikera avbrottsfrekvens under tröskelvärdet"

#: src/props.c:289
msgid "Pick a color to indicate above threshold interrupts rate"
msgstr "Välj en färg för att indikera avbrottsfrekvens över tröskelvärdet"

#: src/props.c:292
msgid "Pick a color to indicate below threshold packet traffic"
msgstr "Välj en färg för att indikera pakettrafik under tröskelvärdet"

#: src/props.c:295
msgid "Pick a color to indicate above threshold packets traffic"
msgstr "Välj en färg för att indikera pakettrafik över tröskelvärdet"

#: src/props.c:298
msgid "Pick a color to indicate below threshold collision rate"
msgstr "Välj en färg för att indikera kollisionsfrekvens under tröskelvärdet"

#: src/props.c:301
msgid "Pick a color to indicate above threshold collision rate"
msgstr "Välj en färg för att indikera kollisionsfrekvens över tröskelvärdet"

#: src/props.c:304
msgid "Pick a color to indicate below threshold error rate"
msgstr "Välj en färg för att indikera felfrekvens under tröskelvärdet"

#: src/props.c:307
msgid "Pick a color to indicate above threshold error rate"
msgstr "Välj en färg för att indikera felfrekvens över tröskelvärdet"

#~ msgid "Error"
#~ msgstr "Fel"

#~ msgid "Setup"
#~ msgstr "Inställningar"

#~ msgid "Preferences"
#~ msgstr "Inställningar"

#~ msgid "Copyright (c) 1990-2001 Sun Microsystems Inc"
#~ msgstr "Copyright © 1999-2001 Sun Microsystems Inc"

#~ msgid ""
#~ "gperfmeter monitors various performance characteristics of your computer."
#~ msgstr "gperfmeter övervakar diverse prestandaegenskaper hos din dator."

#~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
#~ msgstr "Kunde inte hitta bildfilen: %s"

#~ msgid "Couldn't create pixmap from file: %s"
#~ msgstr "Kunde inte skapa pixmap från fil: %s"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.