Re: sketch-0.6.13

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-05 23:48:06

ons 2002-06-05 klockan 22.53 skrev Göran Uddeborg:
> > #: ../Sketch/Base/plugins.py:347
> > msgid "No plugin-type information in %(filename)s"
> > msgstr "Ingen information om insticksmodul i %(filename)s"
> 
> Det verkar handla om insticksmodultyp som det inte finns någon
> information om.  Kanske de menar att filen inte har något suffix som
> de förstår.

Javisst, ändrar. Tack.


> > #: ../Sketch/Graphics/document.py:1535
> > msgid "Translate"
> > msgstr "Översätt"
> 
> Det verkar ju vara ett grafikritningsprogram, så "translate" kan ju
> betyda att flytta utan att vrida.  Det kan ju kallas "translate" på
> engelska.  Vad är den korrekta svenska matematiska termen?

Hmm. Bra fråga. Pass? Någon annan?


> > #: ../Sketch/Graphics/document.py:2377
> > msgid "Delete Guide Line"
> > msgstr "Ta bort guiderad"
> > 
> > #: ../Sketch/Graphics/document.py:2391
> > msgid "Move Guide Line"
> > msgstr "Flytta guiderad"
> 
> Fram till de här var det "guidelinje".  Du kanske bör bestämma dig.

:-)
Guidelinje blir det, den behöver ju inte vara lagd som en rad.


> > #: ../Sketch/Graphics/ellipse.py:114
> > msgid "Chord"
> > msgstr "Ackord"
> 
> Av sammanhanget gissar jag att det snarare handlar om "Korda".

Ah! Tack.


> > #: ../Sketch/Graphics/ellipse.py:265
> > msgid "Circle radius %(radius)[length], center %(center)[position]"
> > msgstr "Cirkelradie %(radius)[length], centrum %(center)[position]"
> 
> Och vad är betydelsen av det här i Python?

Bra fråga. Martin? Men jag gissar att det inte ska översättas.


> > #: ../Sketch/Graphics/font.py:184
> > msgid ""
> > "I cannot find the metrics for the font %(ps_name)s.\n"
> > "The file %(afm)s is not in the font_path.\n"
> > "I'll use the metrics for %(fallback)s instead."
> > msgstr ""
> > "Jag kan inte hitta metriken för typsnittet %(ps_name)s.\n"
> > "Filen %(afm)s finns inte i typsnittssökvägen.\n"
> > "Jag kommer att använda metriken för %(fallback)s istället."
> 
> Hmm, är font_path ett namn på någon slags variabel som den som kör
> programmet känner till?

Jag tror inte det, den finns ju inte omnämnd i några andra meddelanden i
alla fall. Jag tror jag låter det vara översatt.


> > # Öh?
> > #: ../Sketch/UI/canvas.py:1512
> > msgid "Snap Move Relative"
> > msgstr "Fäst relativ flytt"
> 
> Kanske något i stil med "Flytta stegvis relativt".  (Inte för att jag
> förstår exakt vad det skulle vara, men ändå.)

Det låter mer begripligt. Tack.


> > #: ../Sketch/UI/mainwindow.py:894
> > msgid "Style"
> > msgstr "Typ"
> 
> Överallt annars har du översatt med "stil".

Ah! Tack!


> > #: ../Sketch/UI/skapp.py:78
> > msgid "Encapsulated PostScript"
> > msgstr "Inkapslad PostScript"
> 
> Gränsfall om "Encapsulated" skall betraktas som ett namn och inte
> översättas här.

Ja. Jag låter den vara identisk då.


> > #: ../Plugins/Filters/ailoader.py:579
> > msgid "less than two color stops in gradient"
> > msgstr "färre än två färger stoppar i färgskalan"
> 
> Jag tolkar det som "färren än två färsstopp i färgskalan"

Jag ändrar till ditt förslag med s/färren/färre/ och
s/färsstopp/färgstopp/.


> > # Hmm? Någon som begriper?
> > #: ../Plugins/Filters/cmxloader.py:1475
> > msgid "Substituting radial gradient for square gradient"
> > msgstr "Ersätter radiell färgtoning med fyrkantsfärgtoning"
> 
> Jag tolkar det som att den använder radiell färgtoning istället för
> fyrkantsfärgtoning, alltså tvärtom mot vad du skrivit.

Ah, okej. Jag vänder på det då. "Ersätter fyrkantsfärgtoning med ..."


> > # Ser man på, här använder man minsann ett vettigt pappersformat som standard
> > #: ../Plugins/Filters/skloader.py:126
> > msgid "Unknown paper format '%s', using A4 instead"
> > msgstr "Pappersformatet \"%s\" är okänt, använder A4 istället"
> 
> Måste vara någon "foreigner" som har gjort programmet.  (Bernhard
> Herzog låter inte direkt amerikanskt, men sådant kan man inte lita
> på.)
> 
> :-)

:-)
Jag tänkte mest att det var märkligt eftersom han använder "inches" som
standardmått om inget annat anges på ett annat ställe.


> > #: ../Plugins/Filters/xfigloader.py:229
> > msgid "PostScript font `%(ps)s' substituted for TeX-font `%(tex)s'"
> > msgstr "PostScript-typsnittet \"%(ps)s\" ersatt med TeX-typsnittet \"%(tex)s\""
> 
> Här har du väl vänt på det igen.  "A substituted for B" betyder väl
> att A har använts för att ersätta B.  Kanske
> 
>   PostScript-typsnittet "%(ps)s" ersätter TeX-typsnittet "%(tex)s"

Ja, det blir bra. Tack!

> 
> > #: ../Plugins/Objects/regpoly.py:29
> > msgid "Regular Polygon"
> > msgstr "Normal polygon"
> 
> Du tror inte de menar "Regelbunden polygon"

Säger du det så tror jag det. I alla fall här. Jag ändrar.


> > #: ../Plugins/Objects/regpoly.py:30
> > msgid "Vertices"
> > msgstr "Vertex"
> 
> Antagligen helt enkelt "hörn".  "Regular polygon with 5 vertices" blir
> "Regelpunden polygon med 5 hörn".

Ah. Fixar.


> > #: ../Plugins/Objects/regpoly.py:81
> > msgid "Regular Polygon: %(vertices)d vertices, radius %(radius)[length]"
> > msgstr "Normal polygon: %(vertices)d vertex, radie %(radius)[length]"
> 
> D:o

Mmm. Du ska ha tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/sketch-0.6.13.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.