sketch-0.6.13

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-05 22:53:36

Christian Rose writes:
> #: ../Sketch/Base/plugins.py:347
> msgid "No plugin-type information in %(filename)s"
> msgstr "Ingen information om insticksmodul i %(filename)s"

Det verkar handla om insticksmodultyp som det inte finns någon
information om.  Kanske de menar att filen inte har något suffix som
de förstår.

> #: ../Sketch/Graphics/document.py:1535
> msgid "Translate"
> msgstr "Översätt"

Det verkar ju vara ett grafikritningsprogram, så "translate" kan ju
betyda att flytta utan att vrida.  Det kan ju kallas "translate" på
engelska.  Vad är den korrekta svenska matematiska termen?

> #: ../Sketch/Graphics/document.py:2377
> msgid "Delete Guide Line"
> msgstr "Ta bort guiderad"
> 
> #: ../Sketch/Graphics/document.py:2391
> msgid "Move Guide Line"
> msgstr "Flytta guiderad"

Fram till de här var det "guidelinje".  Du kanske bör bestämma dig.

> #: ../Sketch/Graphics/ellipse.py:114
> msgid "Chord"
> msgstr "Ackord"

Av sammanhanget gissar jag att det snarare handlar om "Korda".

> #: ../Sketch/Graphics/ellipse.py:265
> msgid "Circle radius %(radius)[length], center %(center)[position]"
> msgstr "Cirkelradie %(radius)[length], centrum %(center)[position]"

Och vad är betydelsen av det här i Python?

> #: ../Sketch/Graphics/font.py:184
> msgid ""
> "I cannot find the metrics for the font %(ps_name)s.\n"
> "The file %(afm)s is not in the font_path.\n"
> "I'll use the metrics for %(fallback)s instead."
> msgstr ""
> "Jag kan inte hitta metriken för typsnittet %(ps_name)s.\n"
> "Filen %(afm)s finns inte i typsnittssökvägen.\n"
> "Jag kommer att använda metriken för %(fallback)s istället."

Hmm, är font_path ett namn på någon slags variabel som den som kör
programmet känner till?

> # Öh?
> #: ../Sketch/UI/canvas.py:1512
> msgid "Snap Move Relative"
> msgstr "Fäst relativ flytt"

Kanske något i stil med "Flytta stegvis relativt".  (Inte för att jag
förstår exakt vad det skulle vara, men ändå.)

> #: ../Sketch/UI/mainwindow.py:894
> msgid "Style"
> msgstr "Typ"

Överallt annars har du översatt med "stil".

> #: ../Sketch/UI/skapp.py:78
> msgid "Encapsulated PostScript"
> msgstr "Inkapslad PostScript"

Gränsfall om "Encapsulated" skall betraktas som ett namn och inte
översättas här.

> #: ../Plugins/Filters/ailoader.py:579
> msgid "less than two color stops in gradient"
> msgstr "färre än två färger stoppar i färgskalan"

Jag tolkar det som "färren än två färsstopp i färgskalan"

> # Hmm? Någon som begriper?
> #: ../Plugins/Filters/cmxloader.py:1475
> msgid "Substituting radial gradient for square gradient"
> msgstr "Ersätter radiell färgtoning med fyrkantsfärgtoning"

Jag tolkar det som att den använder radiell färgtoning istället för
fyrkantsfärgtoning, alltså tvärtom mot vad du skrivit.

> # Ser man på, här använder man minsann ett vettigt pappersformat som standard
> #: ../Plugins/Filters/skloader.py:126
> msgid "Unknown paper format '%s', using A4 instead"
> msgstr "Pappersformatet \"%s\" är okänt, använder A4 istället"

Måste vara någon "foreigner" som har gjort programmet.  (Bernhard
Herzog låter inte direkt amerikanskt, men sådant kan man inte lita
på.)

:-)

> #: ../Plugins/Filters/xfigloader.py:229
> msgid "PostScript font `%(ps)s' substituted for TeX-font `%(tex)s'"
> msgstr "PostScript-typsnittet \"%(ps)s\" ersatt med TeX-typsnittet \"%(tex)s\""

Här har du väl vänt på det igen.  "A substituted for B" betyder väl
att A har använts för att ersätta B.  Kanske

  PostScript-typsnittet "%(ps)s" ersätter TeX-typsnittet "%(tex)s"

> #: ../Plugins/Objects/regpoly.py:29
> msgid "Regular Polygon"
> msgstr "Normal polygon"

Du tror inte de menar "Regelbunden polygon"

> #: ../Plugins/Objects/regpoly.py:30
> msgid "Vertices"
> msgstr "Vertex"

Antagligen helt enkelt "hörn".  "Regular polygon with 5 vertices" blir
"Regelpunden polygon med 5 hörn".

> #: ../Plugins/Objects/regpoly.py:81
> msgid "Regular Polygon: %(vertices)d vertices, radius %(radius)[length]"
> msgstr "Normal polygon: %(vertices)d vertex, radie %(radius)[length]"

D:o

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.