Re: sketch-0.6.13

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-05 23:53:08

Christian Rose writes:
> > > #: ../Plugins/Filters/ailoader.py:579
> > > msgid "less than two color stops in gradient"
> > > msgstr "färre än två färger stoppar i färgskalan"
> > 
> > Jag tolkar det som "färren än två färsstopp i färgskalan"
> 
> Jag ändrar till ditt förslag med s/färren/färre/ och
> s/färsstopp/färgstopp/.

Hmm, det är nog läggdags. :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.