Python (var Re: sketch-0.6.13)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-05 22:26:27

ons 2002-06-05 klockan 22.20 skrev Göran Uddeborg:
> > Python's %-operator tillåter en del tuffa saker som sprintf inte klarar.
> > Med %(foo)s-syntaxen måste du skicka med en dictionary (hash/mappning) som
> > andra argument. T.ex. skulle
> > 
> > "%(message)s (%(count)d times)" % { 'message': 'foobar', 'count': 42 }
> > 
> > expanderas till
> > 
> > "foobar (42 times)"
> 
> Verkar smart.  Python står på min att-lära-lista.  Hoppas jag kommer
> till det någon gång.

Det har ju den nackdelen att meddelandena blir luddiga om författaren
byter namn på variabler. Får hoppas att det inte händer för ofta i
sketch.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.