Re: glade

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-05 22:07:09

Christian Rose writes:
> > >   #: glade/gbwidgets/gblabel.c:138
> > >   msgid "If the text includes pango markup"
> > > G msgstr "Om texten ska inkludera pango-markup"
> > > N msgstr "Om texten innehåller pango-markup"
> > 
> > "pango-märkning"?  (Vad är det för något?)
> 
> Pango, som har hand om den mesta renderingen av text i gtk2, har någon
> form av markup, dvs taggar som man kan använda för att formatera text.
> Det har jag för mig i alla fall.

Då tycker jag det skulle kunna få heta pangomärkning, eller möjligen
Pangomärkning.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.